Κατηγορίες
ΗΧΗΤΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

17 ΜΑΡΤΙΟΥ – Τηλεδιάσκεψη Euroworking Group

Προς το τέλος του Φεβρουαρίου, ο Πιερ Μοσκοβισί και ο Γιάνης Βαρουφάκης έκαναν μια συμφωνία σχετικά με την διαδικασία. Οι τροϊκανοί αξιωματούχοι δεν θα ερχόντουσαν πλέον στην Αθήνα, δεν θα έμπαιναν στα υπουργεία και δεν θα επέβαλαν πολιτικές στους υπουργούς. Όλες οι πολιτικές διαπραγματεύσεις θα λάμβαναν χώρα στις Βρυξέλλες (ο όρος “Brussels Group” επινοήθηκε γι αυτόν τον σκοπό) και μόνο οι τεχνοκράτες της τρόικας θα πήγαιναν στην Αθήνα ως σύμβουλοι των ομολόγων τους στα υπουργεία. Ωστόσο, πολύ σύντομα μετά την άφιξή τους στην Αθήνα, οι εκπρόσωποι της τρόικας απαίτησαν να επιστρέψουν στις παλιές τους τακτικές– να έχουν πρόσβαση δηλαδή στους υπουργούς για να τους πιέζουν ευθέως. Το ότι αυτή η απόφαση ήρθε από ψηλά, επιβεβαιώθηκε στο EWG της 17ης Μαρτίου.
ΑντίγραφοΜετάφραση

Marco Buti (00:01):

… coming in the next eh, in the next days and erm even if erm the Greek authorities manage to overcome erm the erm, the erm [inaudible 00:00:14] of the next couple of days, the situation would become… let’s say erm, pretty critical in early erm… in early April. So I think this is basically… just to set the scene in very general terms… so there is a need clearly to summarize the, the two… erm you know, accelerate the pace of the discussions in Athens and go in-depth erm, on the substance of erm, of issues. Erm if you agree Thomas, I give the phone to Declan who may add erm, some additional points.

Thomas Wieser (00:52):

Sure, thanks very much [inaudible 00:00:55].

Declan Costello (00:56):

Yeah, thank you. Erm, so just, just to add a bit more detail. So the meetings themselves, the technical-level meetings began on Friday. Erm this follows erm, first the meeting of the so-called Brussels Group which established the procedure and the arrangements for these [inaudible 00:01:10][crosstalk 00:01:10].

Thomas Wieser (01:10):

[inaudible 00:01:10].

Declan Costello (01:09):

The discussions- [crosstalk 00:01:14] The discussions began erm with the massive- [crosstalk 00:01:17]

Computer (01:16):

Has entered the conference.

Declan Costello (01:19):

Erm the [inaudible 00:01:20] teams and the fiscal teams erm, starting on Friday erm, and then today the erm Financial Markets Instructional Reforms Team are, are starting their work. Erm, I won’t go into too much detail, I guess the, the main points here is that the frequency, the intensity and the detail of the interactions is not what we have witnessed erm, in the past and I think doesn’t provide us with the assurance that we would be able to erm, be able to reach a successful conclusion erm, by, by the end of April, unless there is a very, very big erm, acceleration in the face of, of interactions. Erm, we seem to be struggling on a number of points, erm, still.

Declan Costello (02:07):

Erm, I think first, erm, there seems to be a difference of interpretation between ourselves and the Greek colleagues on the scope of, of the negotiations. Erm, we’re certainly sticking to the view that we need a comprehensive approach erm, touching upon all key policy reform areas. Of course within that we can look at a number of individual proposals put forward by the Greek authorities but we, we stick to the need to, to have this kind of comprehensive approach and be able to, to you know, to, to touch upon all key, erm, all key areas. Erm, in contrast I think the Greek colleagues seem to be having a more narrow, erm, more limited erm, focus of the discussion, concentrating erm, not exclusively, but almost exclusively on some of the key issues which they want to advance. Just to underline, we are prepared of course to discuss these, but, within a comprehensive erm, approach.

Declan Costello (03:02):

Also I think there seems to be a difference of view on the, the depth of information exchange which needs to take place [crosstalk 00:03:09]. Erm, as you know in the context of, of review. We really need to erm… the devil is in the detail. We really need an in-depth understanding, a fact-finding of what the situation is erm, what… how policies, or the implementation of policies to date, to, to date. And also to get a clear understanding… you know fact-finding at this stage of the policy intentions, of the government… erm, both the previous commitments but also any new measures they would envisage. So again, erm, we really see the need to step up the, the pace of intensity erm, of work here.

Declan Costello (03:42):

Maybe I’ll just turn to the issue of the, erm, the unilateral actions and communications. We, we’re still erm, we’re still witnessing and experiencing, you know, a plethora of erm, policy announcements which come from different parts of the government which make it very difficult to, to really get a grasp on the, on, on the policy, on the policy intention. Erm, we have particular concerns about the bill being erm… which we think, we, we expect to be adopted tomorrow. Erm, as Marco mentioned there are some humanitarian measures erm, related to erm, access to electricity, housing and food, and here [crosstalk 00:04:20] it would, you know, we would welcome erm, having a bit more detail in terms of the implementation… the design of these measures, the budgetary costings. There was supposed to be a technical meeting on this today but unfortunately it was cancelled.

Declan Costello (04:32):

Erm, but I think a wider concern is, in a sense, it still seems to be erm, turning into a bit of an omnibus bill erm, where different elements are being added to it. But when the bill was introduced to Parliament there was a number of additional chapters included in it, in this bill [inaudible 00:04:47] humanitarian. Erm, one for example was the erm, removal of the position of the, an anti-corruption coordinator. Erm, this was a previous erm, commitment under the program. Again we don’t… erm we, you know we, we understand the intention of the government is to really erm, work hard and be ambitious in this area, but it’s difficult for us to understand why a position erm, which was agreed before is being eliminated [crosstalk 00:05:10] without clarity, at this stage, on what… you know, what would replace it and what would come next.

Speaker 5 (05:15):

[crosstalk 00:05:15][foreign language 00:05:15].

Declan Costello (05:15):

Erm, in addition to some of the proposals actually tabled by the government itself, a number of amendments are now being tabled… erm, are presented to parliament during the parliamentary process. And, and these are potentially quite significant, touching on areas erm, such as collective bargaining and effecting public procurement, and we think that these are going in a direction which is not consistent with previous reform commitments so, again, our strong… our strong erm, request, would be erm, on the part of the authorities… you know for these types of, these types of additional elements, we really don’t understand the need to progress so quickly erm, these are complicated areas and there is a need to respect erm, not only the previous commitments but also, in the case of public procurement, the, the, the European provisions which, which apply in this regard.

Declan Costello (06:02):

Erm, I think it would be erm you know, a pity, erm, if this was to proceed with adoption without having the… taking the time for the due consultation. I’ll stop here fellas.

Thomas Wieser (06:14):

Thanks very much erm, that’s, that’s erm, really very [inaudible 00:06:17]. Benoit or Rasmus…

Benoit Couré (06:23):

Erm, yes Thomas, good afternoon to all of you, Benoit speaking. Erm, I can be extremely short erm, on, erm, on most of the issues erm and start by saying that I erm, concur with what erm, Marco and Declan just said erm, 100%. I can subscribe to every word that Declan just said. So we, we certainly welcome very much, they type of [inaudible 00:06:49] that the technical discussions have now started and erm, it is very promising but we see erm, these discussions as being erm, severely constrained erm, both by erm… initially by organization issues which Marco mentioned, erm, which erm now seem to be settling but erm, it is just a fact that having two separate erm, discussions and teams in Athens and in Brussels erm, creates additional erm, costs, transaction costs and [inaudible 00:07:18].

Computer (07:18):

Has entered the conference.

Benoit Couré (07:21):

[inaudible 00:07:21] making things simpler. Erm, this is now being overcome erm, but the discussion remains erm, constrained also as erm, as Declan highlighted, by erm, the lack of erm, breadth in the discussion. Erm, so we are still not covering the full spectrum of the issues erm, that are erm, being erm, listed erm, in the erm, in the MOU. And on those erm, reforms that are priority for the Greek government, which is accepted and erm, and compliant with the overall discussion, erm, we see a temptation erm, of unilateral action, erm and erm, I don’t have anything to add with, to, to what Declan said on erm, the, erm humanitarian erm, bill. Also the erm, new erm, instalment law, erm, is a matter of concern for us erm, we see a number of elements erm, that erm, are erm, elements of concerns. The, the law is extremely generous, in terms of the, the number of people and the level of income that would be covered. And also in terms of governance, erm, it seems to sideline erm, the Secretary General for Public Revenue. Erm, which is not the spirit of erm, the erm, governance reform of the tax administration which erm, generally erm, was erm, was the direction in which the Greek authorities were going.

Benoit Couré (08:46):

So I’m not going into too many details but there are elements of erm, unilateral action erm, which erm, are a matter of concern to us and the erm… I can fully subscribe to Declan’s conclusion that, if we want to erm, successfully conclude the review erm, in due time erm, there is a need, there is an urgent to erm, to step up the pace and intensity of the discussions. Erm, it’s not too late but erm, we are really running out of time here. Erm, and so there will be a need for a very significant acceleration erm, in… also in terms of the, of the breadth of the discussions.

Benoit Couré (09:21):

Erm, as regards the liquidity situation of the banks, erm, here we have better news. Erm, the liquidity conditions of the banks have started to level-off. Erm, deposit outflows have stabilized in recent weeks. Erm, but of course erm, future developments remain highly dependent erm, on the perception erm, of the overall situation of the progress and the discussion and on the perception of the funding erm, needs of the state. But the Central Bank operation so far, has been, has been broadly stable and erm, as is now erm, being erm, known… and week after week erm, the governing council of the ECB has not objected to increases erm, in, in emergency liquidity assistance. Erm, last week, and again erm, most likely erm, tomorrow, will be erm, not objecting to a, a further increase erm, in the liquidity which is provided by the Central Bank of Greece to the Greek banks.

Benoit Couré (10:24):

So liquidity is being provided to the private sector erm, and as you know erm, the erm… we are not providing liquidity erm, to fund the Greek government, which would be in breach with the treaty. So erm we maintain, we’ve maintained a monitoring threshold erm, in terms of the amount of T-bills held by Greek banks erm, that are in the ELA, to make sure that any additional liquidity, which is being provided by the Central Bank of Greece erm, is used to fund the private economy and is not being used [inaudible 00:10:55] fund erm, the government, at a time where the government does not have market access. I can stop here.

Thomas Wieser (11:03):

Thanks erm, thanks very much erm, Benoit. Erm, Paul, are you online?

Paul Thomsen (11:10):

Yeah I just joined so I do not have the… I do not know what the [inaudible 00:11:17].

Thomas Wieser (11:16):

Let me just say a few words. Erm, there was a erm, mess-up with the template erm, used for the invitations so erm, you received it very, very late and my apologies for that. [crosstalk 00:11:28].

Paul Thomsen (11:29):

[inaudible 00:11:29] understood.

Thomas Wieser (11:29):

The question-

Paul Thomsen (11:29):

So I-

Thomas Wieser (11:30):

The question was, to Declan, Marco and then Benoit erm, to debrief us on the erm, current erm, discussions erm, underway in, erm, Athens. Erm, on, on how satisfactory or not they’re going, breadth, outlook, erm, and erm, what erm, the take is on the liquidity situation of the sovereign and you’ve now heard Benoit on the liquidity situation erm, of the banks. So that’s erm, the aim of the exercise for today, so if you could erm, provide your view erm, from Washington please.

Paul Thomsen (12:10):

Okay so, I, I can be very brief erm, we think the process is highly unfinished actually. Erm, we think it’s clear that the authorities are not really interested in engaging in discussion of the review. Erm, it’s clear that they consider the mission mostly a nuisance erm, being there. Erm, and erm, some of the communication highly inflammatory statements by officials about erm, the technical people that are there, are, are, are, simply not acceptable. Erm, we’re not making progress erm, of erm, any significant progress erm, you know I, I, I assume that Declan has gone into, into sufficient detail but this is not leading us towards concluding [inaudible 00:12:59].

Thomas Wieser (13:03):

Okay. Erm, short, short and precise. Erm, as I said at the outset, it appears that George, George [inaudible 00:13:13] is unable to join erm, today. In his stead, Theocarakis?

Greek Representative (13:23):

[inaudible 00:13:23] Yes hello erm, I’m sorry to report that the behavior of the technical teams, in the opinion of my government and my Prime Minister, has violated the terms agreed by the Brussels Group, in particular the agreement erm, that in Athens, only technical… the teams would collect only facts. So my Prime Minister has now elevated the matter unto the highest political level. Which means that the solution is now to be reached, not at the technical level, but at the political level, which is much above the Euro Working Group level. So in this sense, I do not think this teleconference serves a useful purpose and I’m clearly and unequivocally not authorized to say anymore here. Thank you.

Thomas Wieser (14:14):

Well, erm, that seems to be quite in the spirit of what erm, Declan, Marco, Paul and Benoit erm, have erm, been talking about, so that’s a good confirmation in a way. Erm, any questions colleagues… or comments? [crosstalk 00:14:29].

Speaker 9 (14:29):

Erm Thomas, can I come in please?

Thomas (14:33):

Yes please, go ahead.

Speaker 9 (14:36):

Erm, it’s, it’s a bit hard to react after what we’ve just heard but erm, it gives to me certainly the impression that erm, the Greek authorities do not intend to stick to the agreement reached in the Euro Group and they do not intend to engage in serious talk. And to me, the question now is, does it actually make sense to carry on? And if erm, our Greek colleague says, this is to be elevated to erm, a higher political level, erm somebody must remind them that the only people who take the decisions are the people in the Board of Governors of the ESM. And nobody can force them to take any decisions and they are bound by the ESM treaty and most of us are bound by national laws. [crosstalk 00:15:33] So no decision can be taken anywhere else and that should be clear to the Greek authorities even though- [crosstalk 00:15:41]

Speaker 9 (15:40):

Somebody erm, obviously is not allowed to say anything sensible on this matter, thank you.

Thomas Wieser (15:48):

Thanks a lot, anybody else?

Speaker 10 (15:52):

[inaudible 00:15:52].

Thomas (15:53):

Thomas this is Thomas, if I may?

Thomas Wieser (15:54):

Yes please, come in Thomas.

Thomas (15:58):

Thank you, it’s only on two very quick points. The first one is that [inaudible 00:16:04] just try to remember erm, my picture from weeks ago, erm whether we are riding at that horse, and I guess we now know the answer. The second point is, erm, that erm, in public communication it should be clear Thomas that, we are still offering the Greek colleagues erm, the cooperation. So it’s not us to stop the cooperation, it should be crystal clear. Erm, and erm, that would also be a crucial point maybe, when we prepare our erm, heads of state erm, for erm, Thursday or Friday, that again, we are willing to cooperate, we always have been willing to cooperate, this is a very important public erm, message. Thank you.

Thomas Wieser (16:54):

Thanks very much Thomas. Erm, anybody else? Does not appear to be the case… So for me, erm, I just have a look at all the agreements, erm, I see the 20th February erm, where in the second paragraph it says, the purpose of the extension is the successful completion of the, the review, on the basis of the conditions in the current arrangement, making best use of the given flexibility, which will be considered jointly with the Greek authorities and the institutions.

Speaker 10 (17:37):

[inaudible 00:17:37].

Thomas Wieser (17:36):

Erm, and it also goes on to say that only approval of the conclusion of the review of the extended arrangement by the institutions in term will allow for any dispersal [inaudible 00:17:50] of the outstanding crunch of the current HFSF program of the transfer of the 2014 profits. Both are again subject to approval by the Euro Group. So erm, it strikes me as if there is a continuous erm, roll-back or attempts to roll-back at erm, each and every level of the Greek, erm, authorities of this and other erm, agreements. Erm, from what I hear from a variety of sources erm, the treatment of colleagues of the institutions erm, has I think, worldwide, never been any worse. Erm, if I draw on many years of fund erm, experience. Erm, and erm, I think we all stick to the offer that is on the table. That is quite clear, they are contained in the paragraphs [inaudible 00:18:48] of 20th February. There is a long, long list dated 23rd February erm, with a viewpoint end April. And only very, erm, detailed, structured, and technical examination of all the issues can reveal if such measures are fitting into the overall design erm, of our arrangements, or not. Erm, and if this is not the case, erm, then there can be no final and overall judgment.

Thomas Wieser (19:29):

So I do indeed erm, believe erm, we need to push on. Erm, if the Greek Prime Minister thinks that he needs to push it… pull, push or whatever, shove it to the highest political level, this is, erm, I think extremely good and I would hope erm, that erm, come Friday erm, there will be an overall agreement erm, that we will be working on the basis erm, of erm, the Euro Group statement of 20th February, which indeed also makes reference to previous agreements erm, that erm, have been had and which go back, erm as a matter of fact, erm, right back into erm December.

Thomas Wieser (20:20):

So erm, I guess erm, what erm, we should be striving for, erm, is that we all agree, hopefully after, erm, many more important people have spoken, that we could agree, erm, to significantly accelerate work at the technical level. Erm, that this puts us into the position of being able to work within the existing erm, arrangements, identify what is jointly feasible and where erm, does one have to use, or does one want to use, the existing flexibility. Erm, if one wants to use the flexibility, one has to look closely, what does that mean for the overall erm, fiscal framework erm, etcetera. [crosstalk 00:21:14] And on that basis erm, one would sincerely hope erm, that by the end of April, we come to, erm, a conclusion, which [crosstalk 00:21:22] would then lead to further erm, measures erm, on the parts erm, of erm, all of us.

Thomas Wieser (21:27):

So, if… [crosstalk 00:21:28] I think this is erm, something we still strive for, as far as I know, erm, this is erm, the strong opinion erm, of all member states with whose representatives I’ve spoken about that. [crosstalk 00:21:47] Erm, and, erm, we need to erm, hope that a fresh and renewed push [inaudible 00:21:59]. Now erm, the communication has merely given us hope-

Computer (22:03):

Has entered the conference.

Thomas Wieser (22:06):

[crosstalk 00:22:06] Erm, but just again erm, to repeat erm, that a significant degree of restraint would be highly desirable, erm, but I realize of course that now I am not talking to those who are not using that restraint, it is usually erm, at erm, other levels. Erm, so, maybe in closing, just a few words on the information, erm, which we’ve received on the national procedures erm, which are required for the EWG and HFSF board of directors’ decision on the former HFSF buffer. Erm, you’ve erm, all responded to the survey which was sent, erm, by the Secretariat, erm, the info will be analyzed erm, and there will be a proposal, how best to proceed, erm, at our next Euro Working Group meeting or even earlier at a call. Erm, and in the meantime the Secretariat will be circulating a final version of erm, the table which includes the latest information, erm, which is erm, being provided erm, to, erm, by you.

Thomas Wieser (23:18):

So [crosstalk 00:23:19] I have the, erm suspicion, erm, that the date of our next Euro Working Group meeting erm, either in conference call or in vivo, might not be the 8th and 9th of erm, April, I think was the date was the date [inaudible 00:23:34] earlier. But anyway, I have [inaudible 00:23:39]-

Μάρκο Μπούτι (00:01):

… που έρχονται τις επόμενες, εε, τις επόμενες μέρες και, εε, ακόμα κι αν, εε, οι Ελληνικές αρχές καταφέρουν να ξεπεράσουν, εε, το, εε, το, εε [ακατάληπτο 00:00:14] των επόμενων δυο ημερών, η κατάσταση θα γίνει… ας πούμε, εε, αρκετά κρίσιμη στις αρχές, εε… στις αρχές του Απριλίου. Πιστεύω, λοιπόν, ότι αυτό είναι, βασικά… για να περιγράψουμε μόνο την κατάσταση με πολύ γενικούς όρους… έτσι είναι ανάγκη να συνοψίσουμε τα, τα δυο… εε, ξέρετε, να επιταχύνουμε τον ρυθμό των συζητήσεων στην Αθήνα και να εμβαθύνουμε, εε, στην ουσία, εε, των ζητημάτων. Εε, αν συμφωνείτε, Τόμας, θα δώσω το τηλέφωνο στον Ντέκλαν, ο οποίος μπορεί να προσθέσει, εε, μερικά επιπλέον σημεία.

Τόμας Βίζερ (00:52):

Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ [ακατάληπτο 00:00:55].

Ντέκλαν Κοστέλλο (00:56):

Ναι, σας ευχαριστώ. Εε, να, να προσθέσω μόνο μια ακόμα λεπτομέρεια. Έτσι, οι ίδιες οι συναντήσεις, οι συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο, ξεκίνησαν την Παρασκευή. Εε, είχε προηγηθεί, εε, πρώτον, η συνάντηση του αποκαλούμενου Brussels Group, που καθόρισε την διαδικασία και τις ρυθμίσεις γι’ αυτές [ακατάληπτο 00:01:10] [διασταυρούμενες ομιλίες 00:01:10].

Τόμας Βίζερ (01:10):

[ακατάληπτο 00:01:10].

Ντέκλαν Κοστέλλο (01:09):

Οι συζητήσεις- [διασταυρούμενες ομιλίες 00:01:14]. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν, εε, με τις ογκώδεις- [διασταυρούμενες ομιλίες 00:01:17].

Υπολογιστής (01:16):

Μπήκε στην συνδιάσκεψη.

Ντέκλαν Κοστέλλο (01:19):

Εε, οι [ακατάληπτο 00:01:20] ομάδες και οι δημοσιονομικές ομάδες, εε, ξεκινώντας από την Παρασκευή, εε, και έπειτα σήμερα η, εε, Financial Markets Instructional Reforms Team (ομάδα κατάρτισης μεταρρυθμίσεων χρηματοοικονομικών αγορών), ξεκινάνε τις εργασίες τους. Εε, δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, φαντάζομαι, τα, τα κύρια σημεία είναι ότι η συχνότητα, η ένταση και η λεπτομέρεια των επαφών δεν είναι αυτές που είχαμε δει, εε, στο παρελθόν, και πιστεύω ότι δεν μας παρέχουν καμία διαβεβαίωση ότι θα μπορέσουμε να, εε, να καταλήξουμε σε ένα επιτυχές συμπέρασμα, εε, μέχρι, μέχρι το τέλος του Απριλίου, εκτός κι αν υπάρξει μια πολύ, πολύ μεγάλη, εε, επιτάχυνση ενόψει των, των επαφών. Εε, φαίνεται ότι δυσκολευόμαστε ακόμα σε, εε, πολλά σημεία.

Ντέκλαν Κοστέλλο (02:07):

Εε, νομίζω, πρωτίστως, εε, φαίνεται να υπάρχει μια διαφορά ερμηνείας ανάμεσα σ’ εμάς και στους Έλληνες συναδέλφους σχετικά με το πεδίο των, των διαπραγματεύσεων. Εε, σίγουρα επιμένουμε στην άποψη ότι χρειαζόμαστε μια συνολική προσέγγιση, εε, που να αφορά όλους τους βασικούς τομείς μεταρρύθμισης πολιτικής. Βέβαια, μέσα σ’ αυτήν, μπορούμε να κοιτάξουμε αρκετές ξεχωριστές προτάσεις που τέθηκαν από τις Ελληνικές αρχές αλλά εμείς, εμείς επιμένουμε ότι χρειαζόμαστε να, να έχουμε μια τέτοιου είδους συνολική προσέγγιση και να μπορούμε να, να, ξέρετε, να εξετάσουμε όλους τους, εε, όλους τους βασικούς τομείς. Εε, πιστεύω, αντίθετα, ότι οι Έλληνες συνάδελφοι φαίνεται να έχουν μια στενότερη, εε, πιο περιορισμένη, εε, θεώρηση της συζήτησης, εστιάζοντας, εε, όχι αποκλειστικά αλλά σχεδόν αποκλειστικά, σε μερικούς από τους βασικούς τομείς, τους οποίους θέλουν να προχωρήσουν. Και να τονίσω μόνο ότι είμαστε διατεθειμένοι, βέβαια, να τους συζητήσουμε κι αυτούς, αλλά μέσα σε μια συνολική, εε, προσέγγιση.

Ντέκλαν Κοστέλλο (03:02):

Επίσης, πιστεύω ότι υπάρχει διαφορά απόψεων για το, εε, το βάθος της ανταλλαγής πληροφοριών που απαιτείται [διασταυρούμενες ομιλίες 00:03:09]. Εε, όπως ξέρετε στο πλαίσιο της, της αξιολόγησης. Πράγματι, χρειαζόμαστε να, εε… ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Πράγματι, χρειαζόμαστε μια εις βάθος κατανόηση, μια έρευνα των δεδομένων για το ποιά είναι πραγματικά η κατάσταση, εε, ποιά… πως οι πολιτικές, ή η εφαρμογή των πολιτικών μέχρι σήμερα, μέχρι, μέχρι σήμερα. Αλλά και ακόμα για να έχουμε μια σαφή κατανόηση… ξέρετε, έρευνα των δεδομένων σ’ αυτό το στάδιο των προθέσεων πολιτικής της κυβέρνησης… εε, και για τις πρότερες δεσμεύσεις αλλά και για τα νέα μέτρα που σκέφτονται. Έτσι, και πάλι, εε, βλέπουμε την ανάγκη να επιταχύνουμε τον, τον ρυθμό έντασης, εε, των εργασιών εδώ.

Ντέκλαν Κοστέλλο (03:42):

Μάλλον, θα στραφώ στο ζήτημα των, εε, μονομερών ενεργειών και επικοινωνιών. Ακόμα, εε, ακόμα, βλέπουμε και βιώνουμε, ξέρετε, μια πληθώρα, εε, ανακοινώσεων πολιτικών που έρχονται από διαφορετικές πλευρές της κυβέρνησης, και καθιστούν πολύ δύσκολο το, το να καταλάβουμε πραγματικά την, την πολιτική πρόθεση. Εε, έχουμε ιδιαίτερη ανησυχία για το νομοσχέδιο που, εε… που πιστεύουμε, περιμένουμε να υιοθετηθεί αύριο. Εε, όπως ανέφερε ο Μάρκο υπάρχουν κάποια ανθρωπιστικά μέτρα, εε, σχετικά με, εε, την πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια, την στέγαση και σίτιση, και εδώ [διασταυρούμενες ομιλίες 00:04:20] θα ήταν, ξέρετε, ευπρόσδεκτο, εε, να έχουμε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την εφαρμογή… τον σχεδιασμό των μέτρων, την κοστολόγηση του προϋπολογισμού. Έπρεπε να γίνει μια τεχνική συνάντηση γι’ αυτό σήμερα αλλά ατυχώς ακυρώθηκε.

Ντέκλαν Κοστέλλο (04:32):

Εε, αλλά πιστεύω ότι μεγαλύτερη ανησυχία είναι, κατά μια έννοια, ακόμα είναι, εε, μετατρέπεται σε ένα κάπως συλλεκτικό νομοσχέδιο, εε, όπου διαφορετικά στοιχεία προσθέτονται σ’ αυτό. Αλλά όταν το νομοσχέδιο παρουσιάστηκε στο Κοινοβούλιο, είχαν προστεθεί αρκετά παραρτήματα σ’ αυτό, σ’ αυτό το νομοσχέδιο [ακατάληπτο 00:04:47] ανθρωπιστικά. Εε, για παράδειγμα, ένα ήταν, εε, η απομάκρυνση από την θέση του, ένας συντονισμός κατά της διαφθοράς. Εε, αυτό ήταν μια προηγούμενη δέσμευση, εε, του προγράμματος. Και πάλι, εμείς δεν, εε… ξέρετε, εμείς καταλαβαίνουμε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι, εε, να εργαστεί σκληρά και ότι είναι αρκετά φιλόδοξη σ’ αυτόν τον τομέα, αλλά είναι δύσκολο να κατανοήσουμε γιατί μια θέση, εε, η οποία είχε συμφωνηθεί προηγουμένως εγκαταλείπεται [ διασταυρούμενες ομιλίες 00:05:10] χωρίς σαφήνεια, σ’ αυτό το στάδιο, τι… ξέρετε, τι θα το αντικαταστήσει και τι θα επακολουθήσει.

Ομιλητής 5 (05:15):

[διασταυρούμενες ομιλίες 00:05:15] [ξένη γλώσσα 00:05:15].

Ντέκλαν Κοστέλλο (05:15):

Εε, εκτός από κάποιες προτάσεις που τέθηκαν από την ίδια την κυβέρνηση, αρκετές τροποποιήσεις σχηματίζονται τώρα, εε… παρουσιάζονται στο κοινοβούλιο κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία. Και, και αυτές είναι δυνητικά πολύ σημαντικές, αφού άπτονται τομείς, εε, όπως η συλλογική διαπραγμάτευση και η υλοποίηση των δημόσιων συμβάσεων, και πιστεύουμε ότι αυτές δεν ακολουθούν πορεία συνεπή με τις προηγούμενες δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις, έτσι, και πάλι, η έντονη, εε, έντονη απαίτησή μας θα ήταν από την πλευρά των αρχών… ξέρετε, για αυτού του είδους, αυτού του είδους τα επιπρόσθετα στοιχεία, πραγματικά δεν κατανοούμε την ανάγκη να προχωρήσουν τόσο γρήγορα, εε, αυτοί είναι περίπλοκοι τομείς και χρειάζεται να σεβόμαστε, εε, όχι μόνο τις προηγούμενες δεσμεύσεις, αλλά και στην περίπτωση των δημόσιων συμβάσεων, τους, τους Ευρωπαϊκούς όρους που, που ισχύουν σχετικά.

Ντέκλαν Κοστέλλο (06:02):

Εε, πιστεύω ότι θα ήταν κρίμα, εε, αν αυτό προχωρούσε προς υιοθέτηση χωρίς να πάρουμε τον… χρόνο για την δέουσα διαβούλευση. Θα σταματήσω εδώ, παιδιά.

Τόμας Βίζερ (06:14):

Ευχαριστώ πάρα πολύ, εε, είναι πραγματικά, πολύ [ακατάληπτο 00:06:17]. Μπενουά ή Ράσμους…

Μπενουά Κερέ (06:23):

Εε, ναι, Τόμας, καλησπέρα σε όλους σας, ο Μπενουά ομιλεί. Εε, θα είμαι εξαιρετικά σύντομος, εε, για, εε, τα περισσότερα θέματα, εε, και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι, εε, συμφωνώ με, εε, ό,τι μόλις είπαν ο Μάρκο και ο Ντέκλαν, εε, εκατό τοις εκατό. Προσυπογράφω κάθε λέξη που είπε μόλις ο Ντέκλαν. Έτσι, βεβαίως, θεωρούμε ευπρόσδεκτες, όλες [ακατάληπτο 00:06:49] ότι έχουν τώρα ξεκινήσει οι τεχνικές συζητήσεις και, εε, είναι αισιόδοξο αλλά βλέπουμε, εε, ότι αυτές οι συζητήσεις, εε, είναι αρκετά περιορισμένες, εε, και από, εε… αρχικά από ζητήματα οργάνωσης τα οποία ανέφερε ο Μάρκο, εε, τα οποία τώρα φαίνεται να τακτοποιούνται αλλά, εε, είναι γεγονός ότι το να έχουμε δυο διαφορετικές ομάδες και, εε, συζητήσεις στην Αθήνα και τις Βρυξέλλες, εε, δημιουργεί επιπλέον, εε, κόστος, μεταφορικό κόστος και [ακατάληπτο 00:07:18].

Υπολογιστής (07:18):

Μπήκε στην συνδιάσκεψη.

Μπενουά Κερέ (07:21):

[ακατάληπτο 00:07:21] κάνοντάς το απλούστερο. Εε, αυτό τώρα ξεπερνιέται, εε, αλλά παραμένει η συζήτηση, εε, περιορισμένη επίσης, εε, όπως τόνισε ο Ντέκλαν, από, εε, την έλλειψη, εε, εύρους των συνομιλιών. Εε, έτσι, ακόμα δεν καλύπτουμε το πλήρες εύρος των ζητημάτων, εε, που, εε, βρίσκονται, εε, στην λίστα, εε, του Μνημονίου. Και, εε, για εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που είναι προτεραιότητα για την Ελληνική κυβέρνηση, το οποίο είναι αποδεκτό και, εε, σύμφωνο με την συνολική συζήτηση, εε, βλέπουμε μια τάση για, εε, μονομερείς ενέργειες, εε, και, εε, δεν έχω κάτι να προσθέσω σε αυτό που, που είπε ο Ντέκλαν, εε, για το, εε, νομοσχέδιο, εε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Επίσης, εε, ο νέος νόμος για τις δόσεις, εε, είναι ένα θέμα ανησυχίας για εμάς, εε, βλέπουμε αρκετά στοιχεία, εε, τα οποία είναι στοιχεία ανησυχίας. Ο νόμος είναι εξαιρετικά γενναιόδωρος όσον αφορά τον αριθμό των, των ανθρώπων και το επίπεδο εισοδήματος που θα καλύπτεται. Και, επίσης, όσον αφορά την διακυβέρνηση, εε, φαίνεται να παραγκωνίζει, εε, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Εε, το οποίο δεν είναι το πνεύμα, εε, της μεταρρύθμισης της διακυβέρνησης της φορολογικής διοίκησης, στο οποίο, εε, γενικά, εε, κατευθύνονταν οι Ελληνικές αρχές.

Μπενουά Κερέ (08:46):

Έτσι, δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες αλλά υπάρχουν στοιχεία, εε, μονομερών ενεργειών, εε, τα οποία, εε, είναι θέμα ανησυχίας για εμάς, και, εε… μπορώ να προσυπογράψω πλήρως το συμπέρασμα του Ντέκλαν ότι, αν θέλουμε να, εε, ολοκληρώσουμε με επιτυχία την αξιολόγηση, εε, σε εύθετο χρόνο, εε, υπάρχει ανάγκη, είναι επείγον να, εε, να ενισχυθεί ο ρυθμός και η ένταση των συνομιλιών. Εε, δεν είναι πολύ αργά, αλλά, εε, πραγματικά δεν έχουμε πολύ χρόνο εδώ. Εε, έτσι, λοιπόν, θα χρειαστεί μια πολύ σημαντική επιτάχυνση, εε, ακόμα και… σε σχέση με το εύρος των συνομιλιών.

Μπενουά Κερέ (09:21):

Εε, όσον αφορά την κατάσταση ρευστότητας στις τράπεζες, εε, εδώ έχουμε καλύτερα νέα. Εε, η κατάσταση ρευστότητας των τραπεζών έχει αρχίσει να σταθεροποιείται. Εε, οι εκροές καταθέσεων έχουν σταθεροποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Εε, αλλά, βέβαια, εε, οι μελλοντικές εξελίξεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό, εε, από την αντίληψη, εε, της συνολικής κατάστασης της προόδου και των συνομιλιών και από την αντίληψη των αναγκών, εε, χρηματοδότησης του κράτους. Αλλά, η μέχρι τώρα λειτουργία της Κεντρικής Τράπεζας έχει υπάρξει, έχει υπάρξει αρκετά σταθερή και, εε, όπως γίνεται τώρα γνωστό, εε… και βδομάδα με την βδομάδα, εε, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ δεν έχει φέρει αντιρρήσεις για αυξήσεις, εε, στην βοήθεια έκτακτης ρευστότητας. Εε, την προηγούμενη εβδομάδα, και ξανά, εε, πιθανότατα αύριο, εε, δεν θα αντιταχθεί σε μια περαιτέρω αύξηση, εε, της ρευστότητας που παρέχεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας στις Ελληνικές τράπεζες.

Μπενουά Κερέ (10:24):

Έτσι, παρέχεται ρευστότητα στον ιδιωτικό τομέα και, όπως γνωρίζετε, εε, η, εε… δεν παρέχουμε ρευστότητα, εε, για την χρηματοδότηση της Ελληνικής κυβέρνησης, που θα αποτελούσε παραβίαση της σύμβασης. Έτσι, διατηρούμε, έχουμε διατηρήσει ένα ελάχιστο όριο παρακολούθησης, εε, όσον αφορά το ύψος των εντόκων γραμματίων Δημοσίου που διατηρούν οι Ελληνικές τράπεζες, εε, που βρίσκονται στον ELA, για να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε επιπρόσθετη ρευστότητα, που παρέχεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας, εε, χρησιμοποιείται για την χρηματοδότηση της ιδιωτικής οικονομίας και όχι [ακατάληπτο 00:10:55] για την χρηματοδότηση της κυβέρνησης, εε, την στιγμή που η κυβέρνηση δεν έχει πρόσβαση στις αγορές. Μπορώ να σταματήσω εδώ.

Τόμας Βίζερ (11:03):

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπενουά. Εε, Πωλ, είσαστε στην γραμμή;

Πωλ Τόμσεν (11:10):

Ναι, μόλις μπήκα, οπότε δεν έχω… δεν γνωρίζω τι [ακατάληπτο 00:11:17].

Τόμας Βίζερ (11:16):

Να πω λοιπόν μερικά λόγια. Εε, υπήρξε, εε, ένα μπέρδεμα με το υπόδειγμα, εε, που χρησιμοποιήθηκε για τις προσκλήσεις, κι έτσι, εε, την λάβατε πολύ, πολύ αργά και δεχτείτε τη συγνώμη μου σχετικά με αυτό [διασταυρούμενες ομιλίες 00:11:28].

Πωλ Τόμσεν (11:29):

[ακατάληπτο 00:11:29] κατανοητό.

Τόμας Βίζερ (11:29):

Το ερώτημα-

Πωλ Τόμσεν (11:29):

Έτσι εγώ-

Τόμας Βίζερ (11:30):

Το ερώτημα ήταν για τον Μάρκο και τον Ντέκλαν, και μετά για τον Μπενουά, εε, να μας ενημερώσουν για, εε, τις τρέχουσες συνομιλίες, εε, που διεξάγονται, εε, στην Αθήνα. Εε, σχετικά με το πόσο ικανοποιητικές είναι ή δεν είναι, το εύρος, τις προοπτικές, εε, και, εε, ποιά, εε, είναι η κατάσταση ρευστότητας του κράτους και μόλις ακούσατε τον Μπενουά για την κατάσταση ρευστότητας, εε, των τραπεζών. Αυτός, λοιπόν, εε, είναι ο στόχος των εργασιών σήμερα, οπότε, αν θα μπορούσατε να μας δώσετε την δική σας οπτική από την Ουάσινγκτον, σας παρακαλώ.

Πωλ Τόμσεν (12:10):

Εντάξει. Μπορώ να είμαι πολύ σύντομος. Εε, στην ουσία, πιστεύουμε ότι η διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό ημιτελής. Εε, πιστεύουμε ότι είναι ξεκάθαρο ότι οι αρχές δεν ενδιαφέρονται πραγματικά να συμμετάσχουν στην συζήτηση για την αξιολόγηση. Εε, είναι ξεκάθαρο ότι θεωρούν την αποστολή κυρίως ως μια ενόχληση, εε, να είναι εκεί. Εε, και, εε, κάποιες επικοινωνίες, κάποιες εμπρηστικές δηλώσεις από αξιωματούχους για, εε, τους τεχνικούς ανθρώπους που είναι εκεί είναι, είναι, είναι, απλά δεν είναι αποδεκτές. Εε, δεν κάνουμε πρόοδο, εε, εε, καμιά σημαντική πρόοδο, εε, ξέρετε, υποθέτω ότι ο Ντέκλαν μίλησε λεπτομερώς αλλά δεν οδηγούμαστε προς κλείσιμο [ακατάληπτο 00:12:59].

Τόμας Βίζερ (13:03):

Εντάξει. Εε, σύντομο αλλά ακριβές. Εε, όπως είπα και στο ξεκίνημα, φαίνεται ότι ο Γιώργος, ο Γιώργος [ακατάληπτο 00:13:13] δεν μπορεί να είναι μαζί μας, εε, σήμερα. Στην θέση του, ο Θεοχαράκης;

Έλληνας Αντιπρόσωπος (13:23):

[ακατάληπτο 00:13:23] Ναι, χαίρεται, εε, λυπάμαι που το αναφέρω αλλά η συμπεριφορά των τεχνικών ομάδων, κατά την γνώμη της κυβέρνησής μου και του Πρωθυπουργού μου, έχει παραβιάσει τους όρους που συμφωνήθηκαν στο Brussels Group, και συγκεκριμένα την συμφωνία, εε, ότι στην Αθήνα, μόνο τεχνικά… οι ομάδες θα συλλέγουν μόνο δεδομένα. Έτσι, ο Πρωθυπουργός μου ανέβασε το θέμα στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Το οποίο σημαίνει ότι η επίλυση τώρα πρέπει να επιτευχθεί, όχι σε τεχνικό επίπεδο, αλλά σε πολιτικό επίπεδο, το οποίο είναι πολύ πάνω από το επίπεδο του Euro Working Group. Έτσι, με αυτήν την έννοια, δεν θεωρώ ότι αυτή η τηλεδιάσκεψη εξυπηρετεί κανένα χρήσιμο σκοπό και είμαι σαφώς και αναμφίβολα χωρίς εξουσιοδότηση να πω τίποτα περαιτέρω εδώ. Σας ευχαριστώ.

Τόμας Βίζερ (14:14):

Λοιπόν, εε, αυτό φαίνεται να είναι αρκετά στο πνεύμα αυτών που, εε, οι Ντέκλαν, Πωλ και Μπενουά, εε, έλεγαν, επομένως είναι μια καλή επιβεβαίωση κατά κάποιον τρόπο. Εε, τυχόν ερωτήσεις, συνάδελφοι… ή σχόλια; [διασταυρούμενες ομιλίες 00:14:29].

Ομιλητής 9 (14:29):

Εε, Τόμας, μπορώ να εισέλθω, παρακαλώ;

Τόμας Βίζερ (14:33):

Ναι, παρακαλώ, εμπρός.

Ομιλητής 9 (14:36):

Εε, είναι λίγο, λίγο δύσκολο να έχουμε μια αντίδραση μετά από αυτό που μόλις ακούσαμε, αλλά, εε, μου δίνει σαφώς την εντύπωση ότι, εε, οι ελληνικές αρχές δεν σκοπεύουν να τηρήσουν την συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Euro Group και ότι δεν σκοπεύουν να κάνουν σοβαρή συζήτηση. Και για μένα, το ερώτημα, τώρα, είναι, έχει νόημα πράγματι να συνεχίζουμε; Και, αν, εε, ο Έλληνας συνάδελφός μας λέει, ότι αυτό τώρα θα πάει σε ανώτερο, εε, πολιτικό επίπεδο, εε, κάποιος πρέπει να τους υπενθυμίσει ότι οι μοναδικοί άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις είναι εκείνοι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ESM. Και κανείς δεν μπορεί να τους αναγκάσει να πάρουν αποφάσεις και δεσμεύονται από την σύμβαση του ESM και οι περισσότεροι από εμάς δεσμευόμαστε από εθνικούς νόμους. [διασταυρούμενες ομιλίες 00:15:33]. Επομένως, καμιά απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί οπουδήποτε αλλού και αυτό πρέπει να καταστεί σαφές στις Ελληνικές αρχές παρόλο που- [διασταυρούμενες ομιλίες 00:15:41].

Ομιλητής 9 (15:40):

Κάποιος, εε, προφανώς δεν μπορεί να πει τίποτα λογικό γι’ αυτό το θέμα, σας ευχαριστώ.

Τόμας Βίζερ (15:48):

Σας ευχαριστώ πολύ, κανείς άλλος;

Ομιλητής 10 (15:52):

[ακατάληπτο 00:15:52].

Τόμας (15:53):

Τόμας, είμαι ο Τόμας, μπορώ;

Τόμας Βίζερ (15:54):

Ναι, παρακαλώ, ελάτε, Τόμας.

Τόμας (15:58):

Σας ευχαριστώ, αφορά μονάχα δυο πολύ σύντομα σημεία. Το πρώτο είναι ότι [ακατάληπτο 00:16:04] απλά προσπαθείστε να θυμηθείτε την, εε, εικόνα μου πριν από μερικές εβδομάδες, εε, αν πραγματικά το κάνουμε αυτό, και υποθέτω ότι τώρα γνωρίζουμε την απάντηση. Το δεύτερο σημείο είναι, εε, ότι, εε, στην δημόσια ανακοίνωση θα πρέπει να είναι σαφές, Τόμας, ότι συνεχίζουμε να προσφέρουμε την συνεργασία μας στους Έλληνες συναδέλφους. Έτσι, δεν είμαστε εμείς που σταματάμε την συνεργασία, αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Εε, και, εε, και αυτό ίσως να είναι ένα κρίσιμο σημείο, όταν προετοιμάζουμε τους, εε, αρχηγούς των κρατών μας, εε, για την Πέμπτη ή την Παρασκευή, ότι και πάλι, είμαστε πρόθυμοι, είμαστε πάντα πρόθυμοι να συνεργαστούμε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό δημόσιο μήνυμα. Σας ευχαριστώ.

Τόμας Βίζερ (16:54):

Ευχαριστώ πολύ, Τόμας. Εε, κανείς άλλος; Δεν φαίνεται να υπάρχει… για μένα, λοιπόν, εε, μόλις έριξα μια ματιά σ’ όλες τις συμβάσεις, εε, κοιτάζω της 20ης Φεβρουαρίου, εε, όπου στην δεύτερη παράγραφο λέει, ο σκοπός της επέκτασης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της, της αξιολόγησης, βάσει των όρων της τρέχουσας συμφωνίας, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρεχόμενη ευελιξία, η οποία θα θεωρηθεί από κοινού με τις Ελληνικές αρχές και τα θεσμικά όργανα.

Ομιλητής 10 (17:37):

[ακατάληπτο 00:17:37].

Τόμας Βίζερ (17:36):

Εε, και συνεχίζει λέγοντας ότι μόνο η έγκριση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης της διευρυμένης ρύθμισης από τους θεσμούς στον κατάλληλο χρόνο θα επιτρέψει τυχόν απελευθέρωση [ακατάληπτο 00:17:50] της εκκρεμούς δόσης του τρέχοντος προγράμματος του HFSF για την μεταφορά των κερδών του 2014. Και τα δυο και πάλι υπόκεινται στην έγκριση του Euro Group. Έτσι, εε, μου φαίνεται ότι υπάρχει συνεχώς μια υποχώρηση, εε, ή προσπάθεια υποχώρησης, εε, σε κάθε επίπεδο των Ελληνικών, εε, αρχών από αυτήν και άλλες συμφωνίες. Εε, απ’ ό,τι ακούω από διάφορες πηγές, εε, η αντιμετώπιση των συναδέλφων των θεσμικών οργάνων, εε, νομίζω ότι, διεθνώς, δεν έχει υπάρξει χειρότερη. Εε, και αντλώ από πολλά χρόνια χρηματοδοτικής, εε, εμπειρίας. Εε, και, εε, νομίζω ότι όλοι παραμένουμε στην προσφορά που έχουμε μπροστά μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο, περιέχονται στις παραγράφους [ακατάληπτο 00:18:48] της 20ης Φεβρουαρίου. Υπάρχει ένας πολύ μακρύς κατάλογος με ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου, εε, με τελικό στόχο τον Απρίλιο. Και μόνο μια πολύ λεπτομερής, δομημένη, και τεχνική εξέταση όλων των ζητημάτων μπορεί να αποκαλύψει αν τα μέτρα αυτά εντάσσονται στον γενικό σχεδιασμό, εε, των ρθυμίσεών μας, ή όχι. Εε, κι αν αυτό δεν συμβαίνει, εε, τότε δεν μπορεί να υπάρξει τελική και συνολική κρίση.

Τόμας Βίζερ (19:29):

Επομένως, πράγματι, εε, πιστεύω ότι πρέπει να πιέσουμε. Εε, αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός νομίζει ότι πρέπει να το τραβήξει… να το ωθήσει, ή οτιδήποτε άλλο, να το θέσει στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, αυτό είναι, εε, νομίζω, πολύ καλό και θα ήθελα να ελπίζω ότι, εε, την Παρασκευή, εε, θα υπάρξει μια συνολική συμφωνία, εε, ότι θα εργαστούμε στη βάση της δήλωσης του Euro Group της 20ης Φεβρουαρίου, η οποία μάλιστα αναφέρεται επίσης στις προηγούμενες συμφωνίες που, εε, υπήρξαν και οι οποίες πάνε πίσω, πράγματι, εε, ως τον Δεκέμβριο.

Τόμας Βίζερ (20:20):

Έτσι, λοιπόν, εε, υποθέτω, εε, αυτό που πρέπει να προσπαθούμε, εε, είναι να συμφωνήσουμε όλοι, ελπίζω, αφού, εε, έχουν μιλήσει πολύ πιο σημαντικοί άνθρωποι, ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, εε, να επιταχύνουμε σημαντικά τις εργασίες σε τεχνικό επίπεδο. Εε, ότι αυτό μας θέτει σε θέση να μπορούμε να εργαστούμε μέσα στο πλαίσιο των υφιστάμενων, εε, ρυθμίσεων, να προσδιορίσουμε τι είναι από κοινού εφικτό και πού πρέπει, εε, να χρησιμοποιήσουμε ή πού θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, την υπάρχουσα ευελιξία. Εε, αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει την ευελιξία, πρέπει να κοιτάξει προσεκτικά, τι σημαίνει αυτό για το συνολικό, εε, φορολογικό πλαίσιο, κ.λπ. [διασταυρούμενες ομιλίες 00:21:14]. Και σε αυτή τη βάση, εε, κάποιος θα ήλπιζε ειλικρινά ότι μέχρι το τέλος του Απριλίου, θα φτάσουμε, εε, σε ένα συμπέρασμα, το οποίο [διασταυρούμενες ομιλίες 00:21:22] θα οδηγήσει τότε σε περαιτέρω, εε, μέτρα, εε, από την πλευρά, εε, εε, όλων μας.

Τόμας Βίζερ (21:27):

Λοιπόν, αν…[διασταυρούμενες ομιλίες 00:21:28] νομίζω ότι αυτό είναι, εε, κάτι για το οποίο εξακολουθούμε να προσπαθούμε, όσο γνωρίζω, εε, αυτή είναι, εε, η ισχυρή γνώμη, εε, όλων των κρατών μελών με τους εκπροσώπους των οποίων έχω μιλήσει γι ‘αυτό. [διασταυρούμενες ομιλίες 00:21:47] Εε, και, πρέπει, εε, να ελπίζουμε ότι μια νέα και ανανεωμένη ώθηση [ακατάληπτο 00:21:59]. Τώρα, εε, η επικοινωνία απλώς μας έδωσε ελπίδα-

Υπολογιστής (22:03):

Μπήκε στην συνδιάσκεψη.

Τόμας Βίζερ (22:06):

[ διασταυρούμενες ομιλίες 00:22:06] Εε, αλλά απλώς και πάλι, να επαναλάβω, εε, ότι ένας σημαντικός βαθμός συγκράτησης θα ήταν ιδιαίτερα επιθυμητός, εε, αλλά φυσικά αντιλαμβάνομαι ότι τώρα δεν μιλάω με εκείνους που δεν χρησιμοποιούν αυτήν την συγκράτηση, είναι συνήθως, εε, σε, εε, άλλα επίπεδα. Eε, λοιπόν, ίσως για κλείσιμο, λίγα λόγια για τις πληροφορίες, εε, που έχουμε λάβει για τις εθνικές διαδικασίες, εε, οι οποίες απαιτούνται για την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της EWG και του HFSF σχετικά με το προηγούμενο μαξιλάρι ασφαλείας του HFSF. Εε, εσείς, εε, όλοι απάντησαν στην έρευνα, η οποία εστάλη, εε, από τη Γραμματεία, εε, οι πληροφορίες θα αναλυθούν, εε, και θα υπάρξει μια πρόταση, πώς θα προχωρήσουμε καλύτερα, εε, στην επόμενη συνάντηση του Euro Working Group ή ακόμα και νωρίτερα σε κάποια κλήση. Εε, και εν τω μεταξύ, η Γραμματεία θα κυκλοφορήσει μια τελική έκδοση του, εε, του πίνακα που περιλαμβάνει τις τελευταίες πληροφορίες, εε, οι οποίες, εε, παρέχονται, εε, από εσάς.

Τόμας Βίζερ (23:18):

Λοιπόν, [διασταυρούμενες ομιλίες 00:23:19] έχω την, εε, υποψία, εε, ότι η ημερομηνία της επόμενης συνάντησής μας του Euro Working Group, εε, είτε από κοντά είτε με τηλεδιάσκεψη, μπορεί να μην είναι στις 8 ή 9, εε, Απριλίου, νομίζω ότι ήταν η ημερομηνία, η ημερομηνία [ακατάληπτο 00:23:34] νωρίτερα. Αλλά, εν πάσει περιπτώση, έχω [ακατάληπτο 00:23:39]-

Τα ηχητικά αρχεία είναι η πρωτότυπη και συνεπώς πιο έγκυρη πηγή. Οι απομαγνητοφωνήσεις και οι μεταφράσεις που τα συνοδεύουν παρέχονται για τη διευκόλυνσή σας. Έγιναν από επαγγελματίες μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια πάνω σ’ ένα ιδιαίτερο υλικό, και γι αυτό συνιστούμε διασταύρωση με τα ηχητικά πριν τη χρήση τους. Επισημάνσεις σας είναι ευπρόσδεκτες και πολύτιμες για τη βελτίωσή τους.

Πιστεύεις κι εσύ ότι οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται για τις αποφάσεις που τους αφορούν; Υπόγραψε κι εσύ το αίτημα για διαφάνεια των θεσμών μας. Και ενισχυσέ μας στο μέτρο των δυνατοτήτων σου.