Κατηγορίες
ΗΧΗΤΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

22 ΙΟΥΝΙΟΥ – Eurogroup

Ο Βολφγκανγκ Σόιμπλε απειλεί με capital controls.
ΑντίγραφοΜετάφραση

Benoît Cœuré (00:00:15):

Details that gathered and for framework [inaudible] and it is uh [inaudible] this time. Um we have some of the measures to be more friendly, and less geared towards, the [inaudible] resolution [inaudible]. Uh. There is also some uh, um lack of [inaudible] on the construction of reforms. The documents is very much [inaudible] and we uh, are certainly, uh, want to know more and we will have questions [inaudible] called it market reforms and the new [inaudible] reforms [inaudible] specific uh but this I imagine could be part of discussion [inaudible 00:00:55].

Benoît Cœuré (00:01:00):

I would like to [inaudible] which Pierre mentioned which is [pensions; inaudible] this is about uh, for interest not only um with project ministers with this [inaudible] for markets and [inaudible] depositors and for that, uh, we [inaudible] strong solid plan of action [inaudible] [inaudible 00:01:26] certainly before the end of June which is [inaudible] and also will strengthen the financial system. And there will be a need for further action and talks in July uh if there is going to be this first in July. So one of the key aspects of the discussion that we start right now is to uh take the document and, map I- map it… map it into sequence [inaudible] government that [inaudible]

Benoît Cœuré (00:01:56):

Um our last [inaudible] just one last information is uh that we uh [inaudible] ECB this morning even though [inaudible] decision today uh on 85.8 billion euros and 87.8 billion euros uh so potentially an additional two billion euros so potential for a possible [inaudible] which one will be reassessed later tonight or early tomorrow morning depending on the [inaudible] um at the [inaudible] today.

Benoît Cœuré (00:02:57):

The information we have so far is four large [inaudible] as of lunch time, is that [inaudible] there is more muted and [inaudible] and we see a [inaudible] stabilization [inaudible] uh, [inaudible] even the, uh, given the [inaudible] can say [inaudible 00:03:18].

Jeroen Dijsselbloem (00:03:17):

Thank you. Christine?

Christine Lagarde (00:03:17):

Thank you very much.

Jeroen Dijsselbloem (00:03:17):

[laughs]

Christine Lagarde (00:03:25):

Um. I think this document that we have received is actually both um strategic and smart. It’s strategic because it was released, certainly to us at uh half past midnight in version one, at eight am in version two, and ten am in version three. So I don’t know whether version four is coming or whether we’ll have something else to expect but [crosstalk] it’s very strategic. And it’s coming so late, which sadly the way because we could have made much more progress had we had the opportunity and the time to just go through the general proposal.

Christine Lagarde (00:04:03):

It is smart in the way that it seems to use the framework of what we have called repeatedly the aid memoire, which as you will remember is this document which cannot be really shared without issue with some parliament but which is in and of itself uh a diluted version from the aid memoire so this strategic and smart document is moving in that direction, of the aid memoire but is certainly not the aid memoire as it is. Neither from the fiscal standpoint, which is also very smartly addressed, nor in the content, nor in the structural reforms, nor in the smart omissions that [inaudible] here and there put in the document.

Christine Lagarde (00:04:50):

So having been negative, as is quite often expected from the IMF, but honest to what I have had about twenty minutes to go through, I think that they are positive moves in quite a few directions but it lacks specificity, it’s only semi comprehensive, and we need to actually sit down and do some real technical work in order to assess what will be unleashed by the various proposals. We cannot say because there is point zero X of VAT or point zero Y of VAT or because there will be additional contributions to finance the pensions system as is proposed in some instances, it’s going to bridge the gap.

Christine Lagarde (00:05:39):

What I’d do a simple, stupid exercise of comparing what we had in the aid memoire which was one percentage GDP out of pension reform, one percentage of GDP out of VAT reform, and half a percentage of GDP out of subsidies reform. It doesn’t add up for the moment but I don’t want to prejudge because we have not had time to actually do the work that needs to be done.

Christine Lagarde (00:06:04):

The only comment that I would make on the substance is that we find it quite growth unfriendly, which is exactly the opposite direction of what we like to take going forward to make it more growth friendly. Is it going to be 100% growth friendly? Probably not, difficult in the present circumstances but it doesn’t have to be very growth unfriendly in that it focuses on additional contributions on labor where the labor costs edge is already… which is already quite high and I adds to the corporate tax, which as we know is historically difficult to collect, in many countries but in Greece in particular.

Christine Lagarde (00:06:42):

On the structural reforms, uh we are I think a bit short on many points but as I said, don’t want to go into the details of it unless we have the time to do the work and the three institutions can come to a fully… a very common view which is what we, um, intent to work towards. In terms of process, I’m very much looking forward to the teams sitting down, very promptly this afternoon in order to assess and measure the contributions of the proposals, identify the gaps, and see how it can be bridged. I think that needs to be done promptly. I’m not too sure that the next two day will be sufficient but I’m certain that it will not be sufficient to reach, what under IMF jargon we call a staff level agreement, which requires that there be a list of prior action, financing for the next 12 months, assurance of financing going forward, and a debt sustainability analysis which will be a factor of the current debt and possibly debt reparation.

Christine Lagarde (00:07:45):

Having said that, I’m sure that alternative sequences can be envisaged and from our perspective we are very keen to sit down from 3 pm onwards and to hope that there is broad support in Athens for what is clearly a change of approach by the authorities.

Jeroen Dijsselbloem (00:08:05):

Thank you very much. Um, Yanis, we started without you sorry. I wasn’t sure if you were very close or still very far. Someone asked how long it would take you to come by motorbike from Athens but luckily you were quite close. Uh so you’ve only missed a short part of the introduction by the commission um the three institutions have given a very first overview of your new proposal but of course I would like you to introduce them uh more uh and then well, we’ll see where we stand.

Yanis Varoufakis (00:08:42):

Thank you very much, Jeroen. Uh thank you to the institutions. Let me get one thing completely straight in the response to Christine’s uh, comment about uh the smartness of strategic element in the way and the timing of the presentation. Christine, let me assure you that there was no strategic delay involved, the reason why you got it late was because we were working very, very hard.

Yanis Varoufakis (00:09:11):

Colleagues, you have to understand that the kind of compromises that we have affected, that we have introduced to this… in this text are politically extremely difficult. It’s not simply a question of three or four of us sitting around a table and deciding them, uh the reason why there was uh a second version during the night, I was not aware there was a third, but I don’t believe there was a third, there was a second version during the night was because, uh, there was some technical details that had to be corrected. There was no, uh, political change in the middle of the night. Christine, uh you, you you you described the approach that we have taken as ‘smart’ and I suspect what you mean, uh and I think I’m faithful to the spirit in which you said it, is that we we we are trying to fudge, we are trying to stay within the institutions expectations of us but at the same time not to. This is how I understand, uh your, your uh, your point.

Yanis Varoufakis (00:10:13):

Colleagues let me remind you that our guiding principal, and I think we all agree on that is the 20th of February Agreement. And let me remind you that it took three EuroGroups to reach that agreement, and the whole point of that agreement, especially if you read the text of 20th February, was to establish common ground between the existing MOU, the existing program, and the new ideas this government was elected to pursue.

Yanis Varoufakis (00:10:39):

This is precisely what we are doing now. So I believe that the approach we have taken is fully in the spirit of the 20th of February Agreement. We’re trying to find the common ground between a program which um in the um opinion of many, including some within the IMF I believe, has failed to achieve its targets, the targets that were set in 2012, uh there were various uh how shall I say? Um, failures, predicted failures that were involved in that program. There were clearly huge failures on the Greek side, in terms of implementation, in terms of achieving the growth targets that were set, and at the same time we need to stay within the framework but at the same- but bring up to the new set of circumstances and put together a reform package that we can push through the Greek parliament, push through your parliaments, through your governments, and make a success of it.

Yanis Varoufakis (00:11:45):

So it is quite clear, and I welcome the view of the uh, other institutions as well as Christine’s, that this is a framework for reaching an agreement, for founding an agreement on, within it. Uh as you can see, we have made great strides at, uh, um, meeting the institutions all the way, in terms of the fiscal targets. In particular the primary surplus numbers of 1%, 2%, 3% and thereafter 3.5%. We have um put forward parametric measures, more than what was asked by the institutions. The institutions were asking for two and a half percent, we have over parametric measures of 2.8% by 2016. The difference here is that the VAT target that the institutions presented to us of 1%, we do not believe we can extract it parametrically without any improvements in collectibility. We believe that, on the basis of a pretty thorough uh meso-economic, partly micro-economic, partly macro-economic analysis, that the best we can do parametrically is about 0.75% uh of GDP through parametric measures.

Yanis Varoufakis (00:12:59):

Now, there seems to me that there is a small incongruity here on the part of the institutions, in particular of the IMF, the argument that was being put to us as to why we need to simplify the VAT code, um, was that it increases collectibility. But when we agreed on that and we proposed a major simplification of the VAT code, we were asked to produce numbers parametrically, assuming that there is no improvement in collectibility. I just want to mention that as an indication of the, of the differences that still exist. But on the question of pensions, we have produced numbers that credibly promise more than 1%, just slightly, just above 1% of GDP in savings for the pension system. We propose to do it differently, instead of cutting pensions, we are proposing an increase in contributions by both uh, uh I’ll come to this in a minute. On top of that, we have undertaken significant defense cuts, cuts in defenses expenditure. And of course, other administrative measures which are very important, firstly because one of the great problems in Greece, as everybody knows, is the collection of tax is not so much tax rates and parametric values.

Yanis Varoufakis (00:14:19):

On the question of uh, the growth friendliness that Christine mentioned, now this is of course the crucial key. It is a key that will unlock success for this program and for the future arrangements for the Greek economy. The point we wish to make is that we have accepted the fiscal numbers of the institutions fully cognizant of the fact that these numbers are recessionary, when in an economy like the one we have now, which is in recession, has never managed to get out of recession, even in 2014, at least in nominal terms. When you introduce 2.8% of measures this is by definition, not particularly growth friendly. We had to compute to estimate our different multipliers. So for instance, whether it is growth friendly or not, or relatively growth friendly compared to the institutions suggestions depends on whether you think, for instance, that reducing the lowest of the low of pensions has a smaller or larger multiplier effect comparing- compared to increasing corporate tax. But this is, this is an empirical matter and, and we can sit down of course with our technical teams and discuss this, uh this afternoon, until we’re each in agreement.

Yanis Varoufakis (00:15:44):

More precisely on the pensions, because the pensions are very important, I think for all institutions, all three institutions, and for us. Um, we have determined and committed to introduce legislation immediately that dras… drastically limits early retirements beginning 1st of January. This coming January 2016. Uh to push the minimum age of retirement, effective retirement not formal retirement, at 67 by the year 2025. From this year, we’re proposing that anyone who goes on early retirement, using the provisions of existing law which cannot just be cut off from one day to the next, uh there will be a 10% surcharge effectively reduction their pension in the form of a contribution to their own pension fund. That’s on top of the existing 6% so there will be a 16% reduction in the, um, pension that will be receiving… in the take home pension in a sense. The solidarity acas tranche that Pierre mentioned before uh, we’ve agreed to begin replacing it in 2018, and to faze it out completely by 2020. By, within an appropriate framework compensating pensioners below the official poverty line.

Yanis Varoufakis (00:17:08):

Uh at the same time, again in the context of pension reform and, and, and reaching that level of just above 1% of measures benefiting the pension system and its sustainability, we are proposing to increase the health contribution of those on supplementary benefits by 5% from 0%, which is now to 5%. To increase the social security contribution for those who are um not already enjoying a supplementary pension but who are working towards it, to increase it by half a percent of their salary, to harmonize contributions in the private… in the public sector and make them equivalent to those in the private sector that is a significant improvement in the finances of the pension funds, and of course to complete the consolidation of pension funds with an effective and important saving in the operating costs of pension funds by the 31st of September 2016.

Yanis Varoufakis (00:18:09):

Now additionally we have other parametric measures uh that we are proposing as part of this document that was uh related to the institutions overnight, uh for instance I mentioned the defense cuts. We’re talking about immediate defense cuts of 200 million, uh, reforming the income tax code that involves capital taxation investment vehicles, farmers, and the self employed. Um the corporate tax increase from 26% to 29%, a permanent tax regime for advertisements in the media, in particular television that have been scandalously exempt from taxation so far. Um, an increased… a permanent increase in luxury tax on recreational vessels, uh taxation on VLT machines and gaming machines of 30% that was, that was an unregulated part of the market and therefore untaxed.

Yanis Varoufakis (00:19:06):

Uh reforms in pharmaceutical rebates, uh, perhaps far more importantly in the long term. And this is something I’ve mentioned before here but I’d like to mention once again because it is a momentous change in Greece, and it is one that I would like you to… I would like to impress upon you how difficult it was to push through parliament or to imagine pushing it through parliament, we haven’t pushed it yet but we shall. That is the creation of a fully independent tax and customs authority, outside the Ministry of Finance along the lines of something like the IRS in the United States. Uh the fiscal council that will be monitoring the budget, an independent fiscal coun… uh, uh council with a possibility, as I mentioned in our last meeting, of trading off policy space of the Greek government with an automated uh deficit break.

Yanis Varoufakis (00:20:00):

Regarding product market and administrative reforms that Christine mentioned, we have begun and announced formally a joint project with the OECD that will be, um, that is already being implemented and which spell out to the institutions in some detail. Just mention, let me mention the headlines here uh “An Anti-Corruption Drive through-out the Greek Bureaucracy and the Greek procurement mechanisms”, “Liberalization of the Construction Sector” which is an important sector country like this, especially as we are exiting the recession. “The Liberalization of the Wholesale Trade of Electronic Platforms” media as well as communications. Removing the red tape drastically from the licensing of businesses and introducing digitalized ‘one stop shops’. Uh pension system reform that is serious long term actuarial studies in conjunction with the OECD for the purposes of dealing with the problem of the system and ability of the pension system once and for all and not just through parametric measures. Uh, in conjunction with the OECD and the ILO, the design flexible collective bargaining agreement for the labor markets.

Yanis Varoufakis (00:21:17):

In the realm of privatization, we have set out what is a realistic problem. Let me remind you, colleagues, that the last programs of privatization in Greece were scandalously um misjudged and ill designed. Remember the 50 billions that were supposedly to be collected through privatization when 1/50th was achieved in the end. We have set out a very realistic program for this year 1.4 billion, for 2016 3.7 billion, and for 2017 1.2 billion in a market where asset prices have collapsed.

Yanis Varoufakis (00:21:56):

And let me now complete by saying that, colleagues, these of course are critical moments, there is very little time left, and we all have to move. We believe that our government has moved a long way towards a position of the institutions, we have accepted fiscal measures that in an economy which has uh not stopped shrinking with uh no functioning banking system in terms of credit provision with very little investment. In that kind of economy, we have accepted in order to bring about this agreement uh measures that are indeed recessionary. Even under fairly conservative estimates of fiscal multipliers, we’re going to have a significant reduction in aggregate demand.

Yanis Varoufakis (00:22:47):

For this package of reforms, which we have exceeded in order to conclude successfully the final review of at least the European program. Setting for the moment aside for the moment the IMF program which we can discuss later which runs in parallel until March of 2016. For that program to have a chance of success, a chance of being viable, it must come together with investor confidence building announcement regarding financing. And by financing I don’t mean just an extension of the current loans, uh a… a new package of loans which is not sustainable and which adds uh new debt on existing unsustainable debt, I’m referring to an announcement that inspires a high probability estimate in the mind of investors, and citizens, and consumers that Greece is going to be out of the woods soon. That Greece is about to be fully integrated for instance in the ECB’s Quantitative Easing Program, that we’re not merely buying time until a few months later when we come back to this forum and have another discussion about the Greek Crisis. Neither you nor we want to go to our parliaments yet again, after we go now in order to solidify, in order to push through them the agreement that we are discussing today.

Yanis Varoufakis (00:24:04):

This is why we’re very much in favor of completing the review now, completing the second program, uh, and establishing the measures that we are going to agree upon and which we are going to push through parliament as the common conditionality with uh an ease and facility that will allow uh for the transfer… the effective transfer of the 27 billion of the legacy debt from the SNP program into a more manageable debt repayment program so that we can have, on the one hand, our government accepting MOU, a revised MOU, with significant recessionary measures in it but also a flattening out, a smoothening out of the debt repayments to the SNP bonds for the next year, year and a half, two years, which runs against the grain of what we are agreeing to today which is a package of reforms that makes Greece sustainable again.

Yanis Varoufakis (00:25:09):

For as the minimum condition to make this work, both financially in terms of the funding gap, in terms of a modicum of hope that Greece will re… will join Quantitative Easing uh is an SNP buy back to smoothen out the short term repayment schedule and to allow a degree of hope about participating in a program, the QE program, which let’s not forget was created in order to defeat deflation, and this is significant for a country which is in the throngs of deflation, probably the only country in the Eurozone today which is suffering a deflation rate of -2%. Surely I believe the institutions can see that.

Yanis Varoufakis (00:25:53):

I have no doubt because I have heard this, I have discussed this with the good people of the IMF that this um balancing between an MOU that gives you what you need in order to seal the agreement with us and at the same time a minimum approach to the way that the debt must be managed more efficiently in order to make the MOU reforms potentially successful. This balancing act is essential for us in order to be able to seal this agreement and to say that the Euro Group, the uh Euro Summit later today, the Greek government, each one of you taking this… this package to your parliaments, we have signed and sealed a viable agreement for Greece. One that has considerable hope and a high probability of uh ensuring that we’re not back here in a few months time, discussing the same problem again. Thank you very much.

Jeroen Dijsselbloem (00:27:05):

Thank you. Um, colleagues I think that um listening to the institutions. There are two ways to look at where we are, two ways to look at the proposals. [inaudible]

Jeroen Dijsselbloem (00:27:14):

Uh was of course it’s only a first assessment because they came in only this morning, um, but I think Falda said was a good start for discussion, uh, Pierre told about… said it was a comprehensive package but more work needed to be done. Benoit called it the right framework for discussion and had many questions on substance and, uh, specificity, Christine, um, called it, after having said it was strategic and smart, she said there was some positive moves in there but also lacks specificity that doesn’t add up to [inaudible] having said that I think for us the assessment of the institutions is crucial. First thing that would have to happen for us to be able to give our political judgment is to, uh, hear on that more definite assessment by the institutions and that would require still work with the Greek authorities uh which would start immediately today to get the specifics, to get the details, to ask the questions that need to be asked, to understand what the proposals are, and to work on a, in the end, a very concrete, very specific list of prior actions. So we can have the first round of political remarks or values now. Uh, but I think, on the basis of what we’ve heard from the institutions it’s crucial in the coming days, uh, highly concentrated work needs to be done. In order to see whether we can reach that agreement later this week. On the basis of what we have now, it is impossible to come to any final conclusions, that would be my assessment of where we are now. Um, but I’ll open the floor to ministers to hear from your views and political guidance. Wolfgang?

Wolfgang Schäuble (00:29:32):

Thanks Jeroen, I… I can agree with your last remark, because I didn’t see one page, one sentence, [inaudible 00:29:40].

Wolfgang Schäuble (00:29:54):

I can not give you any judgment of what I have been careful listening from three institutions [inaudible] I would like to take [inaudible 00:29:56] remarks. My first remark is, I followed closely what Pierre said, the three institutions have to work together. That’s troubling. First they’ve got to agree with what’s agreed the last couple of days, I have to say there has been talks that happened again and again and again the last couple of weeks, including the last couple of days and even the last couple of hours, I got positive reactions in medias and the commission before as the institutions [inaudible] it’s a little bit uh indifference that [inaudible] the institutions have to closely work together [inaudible] in very [inaudible] and could get any additional relation factors because in the German government those [inaudible] three institutions and not blaming one institution by others is precondition before anything else.

Wolfgang Schäuble (00:31:23):

My second remark is if we didn’t get, until now, any… any [inaudible] institutions to say a prudent or if it’s a good move this time. I found it insufficient, therefore I [inaudible] in the current situation, we can do nothing. It was uh… we did not hear about any preparations for the Euro summit. If I got it right, our meeting has been uh um invited to prepare your summit [inaudible] The European summit has been prepared by the Eurogroup. We have been invited yet I think we are… we have been told we must be in it because the solution of the preparations for the summit, but we will not be ready to deliver any preparation for your summit. And we should state it, no preparation for your summit [inaudible 00:33:04]. In case they wanted to do something and they didn’t.

Wolfgang Schäuble (00:33:04):

I can [inaudible 00:33:04] for [inaudible] whatever will be the consequences and your summit resolved any preparation is um, an interesting thing, acting like this. I would like to ask if I got it right from Yanis that he added in his remarks to uh this wonderful new proposal and uh additional conditionalities that there must be an an an a decision on the, s- SMP SMP, it’s just been, if I’ve got it right, he said to assist together with this uh SMP moving from the ECB to the ESM [inaudible]. That is a conditionality which is not to be even to be discussed.

Wolfgang Schäuble (00:33:27):

[inaudible] clear because we are like, MOU not with additional conditionality [inaudible]. Uh, if you and and make, have in mind what Benoit said in our last meeting, on the [inaudible] when he was asked by Luis, if I got it right, and he makes some remarks and it’s in regards the numbers were [inaudible] I would like to ask is the Greek government ready to implement [inaudible] because I think it’s of the essence and uh I would like to ask the ECB, whether ECB is uh, thinking about but as you can ask [inaudible] additional decision on the ELA.

Jeroen Dijsselbloem (00:34:56):

Thank you. Any other remarks or questions at this point? Michael?

Michael Noonan (00:34:56):

Thank you very much, uh Jeroen. Obviously there has been a move, and a move in the right direction in this [crosstalk] building on the safety of February the 20th and on the development of that in the April aide memoire that doesn’t deliver the terms of the aid memoire but progress has been made. It’s a document which I believe will be built on. That came very late and uh effectively it makes our meeting today redundant, because we are not in a position to prepare for a Euro summit so we are not in a position to carry out our legal obligations in that space or a Eurogroup preparing for a Euro summit. And that, sure what will happen that the informal summit this evening uh[inaudible 00:35:55] we need some space, not a lot of space, but we need at least now until Thursday, so that the institutions can do a full assessment and if possible come up with a set agreement and brief us on it in great detail.

Michael Noonan (00:36:13):

Um, At the conclusion of Yanis’ remarks he referred to SMP and the smoothing out of debt uh, the debt profile and the transfer of liabilities from the Central Bank to the ESM, uh, I wouldn’t have thought that was a runner but uh, I’d like to see the Central Banks assessment of that and uh the views of Klaus Rengling on that as well.

Michael Noonan (00:36:45):

It’s very, very late for making moves and I’m… I’m extremely worried about the ELA situation. I can’t see how ELA can be justified with that much knowledge of daily increases of [crosstalk] we’re very near the tenuous position at this stage, and I agree with Wolfgang. I think capital controls… if the process of negotiation is to continue for some time, I think capital controls will need to be put in place in Greece to provide a safety net. [inaudible]

Michael Noonan (00:37:35):

But, uh, taking it all in all, I hope uh we can move forward towards the solution. Especially the position we were in last week, but uh it’s not a question of time running out uh, I will remind you that time has run out. We need to be direct.

Jeroen Dijsselbloem (00:37:58):

Thank you.

Kian (00:38:07):

First of all, I’m very pleased there… there is some movement. um I cannot rectify much new content in this proposal. Um, there is some changes in the figures [inaudible] but so much in the content of this proposal [crosstalk] and we see it that [inaudible] aid memoire which is a non paper [inaudible] so let me point out the channel, the institutions confer, that it is non-paper, this is why there is the flexibility we decided in February in our statement in the agreement with Greece. If it is in line, that’s probably the base for the discussions which are necessary in the next hour and days. But it if it’s not in line there will be much more than the flexibility that we agreed on February that must be dealt in discussion in between ministers of finance. So I don’t know exactly what is the content of this aid memoire, but the discussions about a non-paper is very difficult for us to make the right decisions.

Jeroen Dijsselbloem (00:39:40):

There are many questions that we raised so [inaudible]

male (00:39:49):

Thanks Jeroen. Uh, I actually have a few questions to ask, rather than statements to make. The only statement I would make is [inaudible] institutions that there is some movement in the right direction but it all depends on how far we go. Uh, let me say for what it’s worth, that this discussion should have taken place much earlier than today and it could have taken place on the basis of more information. I’m referring to [inaudible] uh I have two questions. One question is to the institutions, I understand from your language and the adjectives you used in assessing state, that there are disagreements. So, uh, I wanted to go into the details of the disagreement in this room but of course as long as there is major disagreement among the institutions it’s very difficult, on the basis of that, to provide a political assessment. We must rely on a common view of the institutions, where they stand and whether there is milage to make going forward.

Male (00:41:00):

So, this um, my second point which was… I mean to take up a point which uh here Pierre according to my notes made, and others: the prior action story. Let’s face it. We need to rebuild trust at a minimum level that allows us to move forward, and the extended prior actions are an instrument for more… more confidence. I would urge that these are put forward and met as this is directly, especially to Yanis and the Greek government, we value and need this or because if we don’t have it, let’s not hide ourselves, then really we’re wasting your time. Thank you.

Luis de Guindos (00:41:52):

Thank you, Jeroen. First of all I am also happy that uh we have started to see some movement apparently in the right direction. I share the same view that uh, that uh, that uh, Pierre [Carlo with respect to how we have reached this situation. That we have started to comment and collaborate on potential uh capital controls. Um, well, how much time we have lost and how is it possible that we have reached this situation that we are on the verge of collapse.

Luis de Guindos (00:42:32):

Uh, thirdly…well, we are… I don’t know what I have to tell my boss, you know for the meeting of today. Uh I can tell him that, you know, the institutions have a good impression about the recent proposal but that there is not a concrete uh uh assessment about the real situation. So, you know, immediately he is going to reply why have I been reconvened with the rest of the heads to this meeting?

Luis de Guindos (00:43:07):

Why? And I think that this is a fair question, for, for, for everybody. And my concern is that we have generated expectations, I don’t know if you have seen the reaction of the markets today, the capital markets. But now, now, we, you know, someone is sending the signal that we are on the track. That I think that we are on the right track, a little bit late but apparently we are… we are on the right track. But uh uh uh, I think that we should be careful with creating this kind of expectations, because if there is one thing that should… everybody around this table should be aware is that markets over shoot. So the reactions today might be upset tomorrow in the other way around, and what we are keeping at the end of the day is only one thing: volatility. Volatility in the market place. So it’s something that we have to take into consideration and to bear in mind.

Luis de Guindos (00:44:05):

And finally, as Pier Carlo and others, I would like to ask two questions. The first one is about debt reprofiling. We can call it, you know, semantics is very ample. But I would like to know, you know the proposals, are we thinking about any sort of restructuring of the debt? Is there any proposal in that direction? And the second one, also for this [inaudible] is, taking into consideration that this is a first assessment, uh, does the implementation of the last version of uh you know the last proposal of the requirement imply any sort of additional funding? And I would like to have just, you know, a general impression of that. Will it require additional finance from the ESM or whatever uh if uh you know, supposing and accepting that the new [inaudible] implements all the measures uh that uh you know this plan the full implementation of this plan will imply any additional funding for the Greek authorities?

Jeroen Dijsselbloem (00:45:29):

Okay, thank you. Um, perhaps we can first… Ah, Michel. If anyone else wants to the floor, please let me know.

Jeroen Dijsselbloem (00:47:28):

Michel.

[Michel in French 45:45 – 49:20]

Jeroen Dijsselbloem (00:48:33):

Thank you and [inaudible] questions have been raised for the [inaudible] as far as we can and today. Yanis.

Yanis Varoufakis (00:49:35):

Thank you very much Jeroen. Colleague we’re working through the night and during the day towards a good agreement. We have a duty to complete it quickly. Today’s an important day. The Euro summit is going to prove crucial in creating the mood for establishing the framework within which we are going to, be able to do the technical work, speed it up towards this goal, this collective goal.

Yanis Varoufakis (00:50:06):

I was asked by Wolfgang a very straightforward question and I need to give… the duty to give a straightforward answer. You asked me, Wolfgang, whether the Greek government is ready and willing to impose capital controls. Our view, let me make this crystal clear, is that there is no need whatsoever for capital controls as long as we are successful in bringing about this agreement. The Greek public has shown immense calmness despite being bombarded both by the Greek media, by the foreign media, by us politicians with a great deal of insecurity and a great deal of almost terrorizing news regarding bank closures, capital controls, and so on.

Yanis Varoufakis (00:50:53):

The moment we, the politicians, the technocrats, our leaders announce that an agreement has been stuck, there will be no need for capital controls. But beyond that, let me remind you that Greece is not an Island with a single airport without common borders, with the rest of the European continent, capital controls will be almost impossible to implement properly. Uh, and going down that road is going to unleash forces, which I do not believe that any one of us can be confident that we can control. On the question that… another question that was asked about the midterm financing effectively: this is a very serious, uh, reform agenda, that we’re discussing, this MOU that we have, uh, renegotiating and hopefully we shall conclude either today or tomorrow or maybe as Michael said by Wednesday or Thursday.

Yanis Varoufakis (00:51:51):

Um, is a very difficult package for us politically and I have no doubt that it’s a very difficult package for you to, all of us will have difficulty pushing it through a parliament.

Yanis Varoufakis (00:52:01):

It should end the crisis. It should be the last time you have to do this and we have to do this. But in order to be able to do this, we need to look at the repayment schedule, which is, this was designed, let me remind you a long, long time ago before the uh, fiscal numbers and the growth numbers were derailed after 2012 the proposal that we’re putting forward is really very simple. Once we are happy with the conditionalities, once we agree on the conditionalities, once we have a time table for prior actions as uh Pierre Carlos said we should embed this within a framework that makes sense and gives it the air of a sound public finance, which is necessary in which not to suffocate. So the point here is very simple. Let me just describe it once more but very succinctly. The idea is that we have these 27 billion sitting on the books of the ECB which are preventing us from returning to the markets.

Yanis Varoufakis (00:53:10):

Market access is what we promise at the end of every agreement. Without QE, Greece will find it very difficult, it will be actually a cruel irony if the only country that needs it so badly is the one that is excluded from it. The only way we can do this is by without going to our parliament again in a few months time or in a year’s time.

Yanis Varoufakis (00:53:30):

And meanwhile losing this opportunity of taking ad- advantage of a program which will not last forever if we don’t jump on the bandwagon of QE, now we are going to, to, to, to miss out on this. So the proposal is this. The MOU that we are negotiating should be of course the basis for completing the current review, the fifth review, and at the same time that completes the European program.

Yanis Varoufakis (00:53:59):

We have a new agreement with loan arrangement with the ESM using the same conditionality, not one new Euro for the Greek government in terms of spending of using, the new ESM agreement or the same conditions allows us to do to perform an SMP by back from the ECB, retire those bonds, the SMP profits, which will be something like around nine billion can be dispersed in doses with reviews every time that so that the implementation of the MOU is monitored properly and on top of that we can have an agreement as part of this same arrangement that Greece’s participation in QE, which will have been made possible by this agreement is also conditional on the reviews of a regulatory views of the implementation of the MOU.

Yanis Varoufakis (00:54:59):

Colleagues. The only reason why I’m tiring you this is because we need to answer the question, how do we make this MOU that we’re describing the set of conditionalities not only politically feasible, but also how can we create a space in the midterm for public financial intervention that can make it breathe work so that this Euro Group is not saddled yet again in a few months time with more crunch meetings like this one.

Jeroen Dijsselbloem (00:55:27):

Thank you. I will turn to Pierre.

Pierre Moscovici (55:37):

[French, inaudible, 55:37 – 57:40]

Speaker 10 (00:55:27):

Clear.

Jeroen Dijsselbloem (00:57:37):

[inaudible] participate or?

Wolfgang Schäuble (00:57:37):

[laughs]

Wolfgang Schäuble (00:57:37):

Not, necessarily, only if you, want to participate.

Group (00:57:37):

[laughs]

Wolfgang Schäuble (00:57:45):

Pierre [inaudible] not answer all of my questions because, I got that there have been positive comments on commission before other institutes [inaudible] and that seems to me a little bit annoying, having in mind that there is lots of [inaudible] it seems we are not [crosstalk] the if you could do any game to blame the IMF. Without the full involvement of the IMF there will, be no decision. I no way. And I know since it’s an ongoing stories since months, days, and I have to tell you very clear, very [inaudible] the last couple of days where is [inaudible]

Wolfgang Schäuble (00:58:43):

[foreign language 00:58:43]

Benoît Cœuré (00:58:46):

As a matter of fact I thought that I would [inaudible] and certainly make clear. I t was never, never in the mind of commission, at any stage [inaudible] to act [inaudible] it was never, never in the mind, of commission to blame the IMF and if you remember last week, here in the [inaudible] I said that what’s looming for us [inaudible] and so maybe we had to, act faster [inaudible] but we worked together [inaudible]

Jeroen Dijsselbloem (00:59:33):

[inaudible] Mario. Maybe little difficult, for Mario to step in, but if he feels he’s ready…

Mario Draghi (00:59:41):

[inaudible] briefly, quickly on the, on the uh discussion. One general point is the following, this was supposed to be a private, confidential gathering,] then we… there is a story that we’re being taped. Uh and then second probably even more seriously a sentence that was pronounced during the last Eurogroup meeting was reported to the newspapers.

Mario Draghi (01:00:09):

[inaudible] for the wires. And uh, the consequences are making our lives more difficult, not less difficult. So it’s actually a self destructive, a self destructive episode which I don’t think should be repeated, and certainly works against the, possibility of having a candid discussion. Uh having said that, I understand, there is an interest about knowing how long we’ll be providing ELA [inaudible]

Mario Draghi (01:00:36):

Was this a question?

Wolfgang Schäuble (01:01:02):

No.

Yanis Varoufakis (01:01:02):

Yeah.

Wolfgang Schäuble (01:01:03):

Yeah. The question is do we need counter proposals [inaudible 01:01:03]?

Mario Draghi (01:01:03):

Need [inaudible 01:01:03]. Okay, okay.

Speaker 10 (01:01:03):

[laughs]

Group: (01:01:03):

[laughs]

Mario Draghi (01:01:03):

Yeah.

Wolfgang Schäuble (01:01:03):

They representing. If I make on defense [crosstalk]

Mario Draghi (01:01:03):

Let me finish. The [inaudible] through the second point.

Mario Draghi (01:01:03):

No, I appreciate this interest [crosstalk]

male (01:01:03):

Press the button.

Mario Draghi (01:01:03):

I was very [crosstalk] yeah?

Mario Draghi (01:01:12):

Yes. I appreciate the interest, in knowing, uh, how long [inaudible] we continue providing the ELA it’s obviously an important point in, the uh overall policy discussion, but I think you will want to appreciate, that our independence work in all directions.

Mario Draghi (01:01:25):

So, as I am asking you questions about your fiscal policy although I do have to refrain myself from doing it from time to time.

Group (01:01:30):

[laughs]

Mario Draghi (01:01:41):

And uh, then I will expect to see the same restraint from your side. So, [inaudible] says [inaudible] will be, we had done it this morning, we’ll do it later as well, now we are in this situation or more than that frankly don’t, don’t say and can’t say. Thank you.

Jeroen Dijsselbloem (01:01:58):

Uh, thank you. Klaus. The question was also asked [inaudible 01:02:03].

Klaus Regling (01:02:02):

Yes, I think, Michael asked for the uh, whether the proposal from Yanis is doable and the answer is no. Uh, the ESM has no instrument to take over, um, assets, which guarantees ECB [inaudible] or [Yanis: I didn’t suggest that] cancel or buy out that’s not feasible, we don’t have an instrument. Um, the instrument that, could be used is normal loan to the Greek government with, conditionality, as described to the ESM treaty [inaudible] money of course to use, to um, to give to the ECB. Also one more warning:

Klaus Regling (01:02:39):

Cannot do 27 Billion within one months, the ESM, is a very successful issuer on the market as you know, the top is out there [inaudible 01:02:48] annual meeting on Thursday, but there are limits of what we can do in a short period of time. So it would have to spread out [crosstalk] but it can only be done [inaudible] if the context of the [inaudible] of a program.

Yanis Varoufakis (01:03:02):

[foreign language 01:03:02] just one second.

Klaus Regling (01:03:05):

Yes.

Yanis Varoufakis (01:03:06):

Very briefly uh Klaus, I think there’s a misunderstanding. I never proposed a swap. What I proposed was exactly what you said: that the same conditionalities to be used for a new loan arrangement so that the Greek government borrows that money from the ESM, uses it to buy back the SMP bonds to retire them and therefore the liability is effectively transferred from the ECB to the ESM. It will be a new program, it will be a new loan according to the constitution to the charter of ESM, but there will be the same conditionality that we are agreeing upon these days.

Jeroen Dijsselbloem (01:03:54):

And this [inaudible]

Christine Lagarde (01:03:58):

Thank you very much. [inaudible] and uh, I just want to mention one thing, looking at the immediate future. The IMF is certainly determined to do everything and [inaudible] the other two institutions which,

Christine Lagarde (01:04:17):

clearly is most helpful way forward in view of the urgency, of the market [inaudible] Second point, I want to answer a couple of questions that have been raised because I don’t want to mislead members of the Euro Group and I want them to understand, what what and why we’re doing certain things.

Christine Lagarde (01:04:40):

The famous aide memoir has been put together by the three institutions and certainly constitutes a dilution or watering down, a loosening of what was in the memorandum. And that is not very unusual given the way we have to operate. When we do a review of the program, and the situation have changed, the perspectives have changed,

Christine Lagarde (01:05:13):

the team is different. You might have to adapt to the new reality and integrate this new universe into the program. That’s what we do on most, reviews that we conduct.

Christine Lagarde (01:05:29):

So under the circumstances it’s completely clear that in order to make progress towards one day, satisfactory review, we have to adjust. So that’s what it is, it’s watered down, it’s diluted, it was sens- sensible to actually do that because of that new reality.

Christine Lagarde (01:05:49):

And it does include hard, difficult steps, significant structural reforms. Not all of them, but adjustments to the reality, which is the reason why in the area of financing, which for the IMF has to be very clear and specific for the next 12 months.

Christine Lagarde (01:06:11):

More will be needed, and we’ll probably include some debt re-profiling, which, if we stick with the, me- with the aide memore as it is, we’ll not require haircuts.

Christine Lagarde (01:06:23):

So, I’m completely open and transparent with you as to what steps we have to take. In case of change of circumstance. That’s what it is.

Yanis Varoufakis (01:06:35):

But that’s what they proposed. No haircuts.

Jeroen Dijsselbloem (01:06:42):

Thank you. I’m going to try and uh, come to conclusions. Now first conclusion, would that there can be no, conclusion, on the basis of the information that we have been given today.

Jeroen Dijsselbloem (01:06:55):

Um, you must realize that’s the fact that there is a summit tonight and it’s a decision that was supposed to be taken elsewhere. Uh, but if there is a summit, then we must prepare it. We have to try to do so today, but given the information we have now and the, late added proposals and the work the institutions still have to do on that,

Jeroen Dijsselbloem (01:07:18):

It’s impossible to have a final [inaudible] to our bosses as [inaudible 01:07:27]. Having said that, that is also an advice to the, uh to the summit tonight that’s where we stand now, it will be impossible to come to an agreement today.

Jeroen Dijsselbloem (01:07:40):

Second point would be that many of you have said, I would like to analyze that. We do welcome the new proposals. We feel that it is a possible step in the right direction. I think those are the words many of you have used.

Jeroen Dijsselbloem (01:07:53):

Yet. The proposals will have to be assessed very specifically. If there are any gaps they must be filled. Uh, and it will have to be translated in a very concrete prior action list which can be delivered in a very short period. That prior action list is also a chance to fill in any gaps to make concrete [inaudible] and to deliver specifics where needed.

Jeroen Dijsselbloem (01:08:22):

That work and so I’ve also understood from the institutions, can start immediately and also Yanis refer to that [inaudible] to work closely together. If that [inaudible] certain enrollments and [inaudible] from that.

Jeroen Dijsselbloem (01:08:40):

And we welcome that, thank them for all their efforts. That work can start immediately with a view to reach if possible a final agreement, likely this week. It also means in my mind will get such results is successful,.

Jeroen Dijsselbloem (01:08:59):

Is possible that we will have extra Eurogroup before council’s meeting. Two other points: first, some of you have asked the financing needs, and others have mentioned debt. Financing needs, and I think we will have to come back to that later this week, depends of course, on how tough and concrete the final deal is.

Jeroen Dijsselbloem (01:09:23):

Uh, so we will also have to ask the institutions to come back on that issue to us, if we have an extra Eurogroup this week. On debt: if the Greek government puts that forward, as pre-condition, having deep dept reconstructuring and haircut [Yanis: I didn’t] I think that will blow, to be quite frank [Yanis: I didn’t].

Jeroen Dijsselbloem (01:09:48):

We’ve discussed this may times in the Euro Group I know the [inaudible] of this issue, [crosstalk] [crosstalk]

Jeroen Dijsselbloem (01:09:52):

And is, and has always been along the lines, of this [inaudible 01:09:57] statement of 2012. And that statement said that, the full, implement, first of all, Greek government [inaudible] in other words that’s the [inaudible] and the program has been on track for almost a year now and uh it’s not complete.

Jeroen Dijsselbloem (01:10:14):

Secondly, uh the second element in our stage [inaudible] November 2012 was [inaudible] if necessary, in other words, if necessary, we would look again. We would consider, that’s the third element, to look at uh, measures, [inaudible] uh. And that promise from November, 2012 was quite clear.

Jeroen Dijsselbloem (01:10:37):

I don’t see a lot of political space to change that way. Arguing and making moves now or promises now in terms of debt reprofiling or debt restructuring at this point would certainly make a deal impossible. That’s my political assessments.

Jeroen Dijsselbloem (01:10:56):

Of course the leaders may feel different though I don’t think so.

Wolfgang Schäuble (01:10:58):

Mm-hmm [affirmative]

Jeroen Dijsselbloem (01:10:58):

Uh, having said that, we will also come back to this discussion.

Jeroen Dijsselbloem (01:11:05):

If there is a, phases for uh, agreement in the Euro Group, later this week. In terms of communication I will, uh. Lets first first check if we agree so far.

Jeroen Dijsselbloem (01:11:20):

If that’s the case, then I think in terms of communication, of course, everyone will [inaudible] I will say, that we welcome the new proposal by the Greek government.

Jeroen Dijsselbloem (01:11:33):

That they have not yet been assessed. They will have to be assessed by the institutions who will jointly, be [inaudible] with the Greek authorities to go through proposals, to see whether that can be, later this week, put into a list of prior actions, which is [inaudible] so [inaudible 01:12:00]-

Μπενουά Κερέ (00:00:15):

Λεπτομέρειες που συγκεντρώθηκαν και για το πλαίσιο [ακατάληπτο] και αυτό είναι [ακατάληπτο] αυτή τη φορά. Κάποια από τα μέτρα είναι πιο φιλικά και λιγότερο προσανατολισμένα προς τη [ακατάληπτο] επίλυση [ακατάληπτο]. Υπάρχει επίσης κάποια έλλειψη [ακατάληπτο] για τη δόμηση των μεταρρυθμίσεων. Τα έγγραφα είναι πάρα πολύ [ακατάληπτο] και εμείς, σίγουρα, θέλουμε να μάθουμε περισσότερα και θα έχουμε ερωτήσεις [ακατάληπτο] που ονομάζονται μεταρρυθμίσεις της αγοράς και τις νέες [ακατάληπτο] μεταρρυθμίσεις [ακατάληπτο] συγκεκριμένα αλλά αυτό φαντάζομαι θα μπορούσε να είναι μέρος της συζήτησης [ακατάληπτο].

Μπενουά Κερέ (00:01:00):

Θα ήθελα να [ακατάληπτο] που ο Πιερ ανέφερε το οποίο είναι [συντάξεις, ακατάληπτο] αυτό αφορά, για το ενδιαφέρον όχι μόνο για τους υπουργούς έργων με αυτό το [ακατάληπτο] για τις αγορές και τους [ακατάληπτο] καταθέτες και γι ‘αυτό, εμείς, [ακατάληπτο] ισχυρό, υγιές σχέδιο δράσης [ακατάληπτο] [ακατάληπτο 00:01:26] οπωσδήποτε πριν από τα τέλη Ιουνίου, που είναι [ακατάληπτο] και επίσης θα ενισχύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και θα υπάρξει ανάγκη για περαιτέρω δράση και συνομιλίες τον Ιούλιο, αν πρόκειται να γίνει αυτό πρώτα τον Ιούλιο. Έτσι, μία από τις βασικές πτυχές της συζήτησης που ξεκινάμε τώρα είναι να πάρουμε το έγγραφο και να το χαρτογραφήσουμε… να το χαρτογραφήσουμε σε μια ακολουθία [ακατάληπτο] κυβέρνηση που [ακατάληπτο]

Μπενουά Κερέ (00:01:56):

Η τελευταία μας [ακατάληπτο] μόνο μια τελευταία πληροφορία που εμείς [ακατάληπτο] ΕΚΤ σήμερα το πρωί παρότι [ακατάληπτο] απόφαση σήμερα για 85,8 δισεκατομμύρια ευρώ και 87,8 δισεκατομμύρια ευρώ οπότε δυνητικά επιπλέον δυο δισεκατομμύρια ευρώ για ένα πιθανό [ακατάληπτο] το οποίο θα επανεκτιμηθεί αργότερα σήμερα ή νωρίς αύριο το πρωί, ανάλογα με το [ακατάληπτο] στο [ακατάληπτο] σήμερα.

Μπενουά Κερέ (00:02:57):

Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι τέσσερις μεγάλες [ακατάληπτο] από το μεσημέρι, είναι ότι [ακατάληπτο] υπάρχει πιο αθόρυβo και [ακατάληπτο] και βλέπουμε μια [ακατάληπτο] σταθεροποίηση [ακατάληπτο] εεε, [ακατάληπτο] ακόμη και, δεδομένου του [ακατάληπτο] μπορεί να ειπωθεί [ακατάληπτο 00:03:18].

Γερούν Ντάισελμπλουμ (00:03:17):

:

Ευχαριστώ. Κριστίν;

Κριστίν Λαγκάρντ (00:03:17):

:

Ευχαριστώ πολύ.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (00:03:17):

:

[γελάει]

Κριστίν Λαγκάρντ (00:03:25) :

Νομίζω ότι αυτό το έγγραφο που έχουμε παραλάβει είναι ταυτοχρόνως στρατηγικό και ευφυές. Είναι στρατηγικό διότι κυκλοφόρησε, τουλάχιστον σε μας, στις δώδεκα και μισή τα μεσάνυχτα στην πρώτη εκδοχή, στις οκτώ το πρωί στη δεύτερη εκδοχή και στις δέκα το πρωί στην Τρίτη εκδοχή. Οπότε δεν γνωρίζω αν υπάρχει τέταρτη εκδοχή που επίκειται ή αν θα πρέπει να περιμένουμε κάτι άλλο, αλλά [διασταυρούμενες ομιλίες] είναι πολύ στρατηγικό. Και δυστυχώς έρχεται με τόση καθυστέρηση, διότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ μεγαλύτερη πρόοδο αν είχαμε την ευκαιρία και τον χρόνο έστω να κοιτάξουμε τη γενική πρόταση.

Κριστίν Λαγκάρντ (00:04:03):

Είναι ευφυές με τον τρόπο που φαίνεται να χρησιμοποιεί το πλαίσιο αυτού που συχνά αποκαλούμε το υπόμνημα, το οποίο, όπως θα θυμάστε, είναι αυτό το έγγραφο το οποίο ουσιαστικά δεν μπορεί να κοινοποιηθεί χωρίς να δημιουργηθεί θέμα με κάποιο κοινοβούλιο, αλλά το οποίο είναι από μόνο του μια εξασθενημένη έκδοση του υπομνήματος, άρα αυτό το στρατηγικό και ευφυές έγγραφο κινείται προς αυτή την κατεύθυνση του υπομνήματος, αλλά σαφέστατα δεν είναι υπόμνημα στη μορφή που έχει. Ούτε από δημοσιονομικής πλευράς, που επίσης αντιμετωπίζεται με πολύ ευφυή τρόπο, ούτε όσον αφορά περιεχόμενο, ούτε στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ούτε στις ευφυείς παραλείψεις που [ακατάληπτο] προστίθενται σε διάφορα σημεία στο έγγραφο.

Κριστίν Λαγκάρντ (00:04:50):

Οπότε έχοντας εκφράσει αρνητική θέση, όπως πολύ συχνά αναμένεται από το ΔΝΤ, αλλά με ειλικρίνεια προς αυτά που είχα είκοσι λεπτά για να εξετάσω, νομίζω ότι είναι θετικές κινήσεις σε αρκετές κατευθύνσεις αλλά στερούνται εξειδίκευσης, είναι μόνο εν μέρει ολοκληρωμένες, και πρέπει πραγματικά να καθίσουμε και να κάνουμε ουσιαστικό τεχνικό έργο προκειμένου να εκτιμήσουμε τι θα εξαπολύσουν οι διάφορες προτάσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή υπάρχει Χ κόμμα μηδέν ΦΠΑ ή Υ κόμμα μηδέν ΦΠΑ ή επειδή θα υπάρξουν πρόσθετες συνεισφορές για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος, όπως προτείνεται σε ορισμένες περιπτώσεις, ότι αυτό θα γεφυρώσει το κενό.

Κριστίν Λαγκάρντ (00:05:39):

Αυτό που θα έκανα είναι μια απλή, παιδαριώδη σύγκριση αυτού που είχαμε στο υπόμνημα, το οποίο ήταν ένα ποσοστό του ΑΕΠ από τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, ένα ποσοστό του ΑΕΠ από τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ και μισό ποσοστό του ΑΕΠ από τη μεταρρύθμιση των επιδοτήσεων. Αυτή τη στιγμή δεν βγαίνουν τα νούμερα, αλλά δεν θέλω να προδικάσω την κατάσταση γιατί δεν είχαμε χρόνο να κάνουμε τη δουλειά που πρέπει να γίνει.

Κριστίν Λαγκάρντ (00:06:04):

Το μόνο σχόλιο που θα έκανα επί της ουσίας είναι ότι το βρίσκουμε αρκετά μη φιλικό προς την ανάπτυξη, κάτι που είναι ακριβώς η αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν στην οποία θέλουμε να κινηθούμε, για να το κάνουμε πιο φιλική προς την ανάπτυξη. Θα είναι 100% φιλικό προς την ανάπτυξη; Πιθανότατα όχι, είναι δύσκολο υπό τις παρούσες συνθήκες, αλλά δεν χρειάζεται να έχει έντονο αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι εστιάζει σε πρόσθετες εισφορές στην εργασία όπου η αιχμή του κόστους εργασίας είναι ήδη… η οποία είναι ήδη αρκετά υψηλή και προστίθεται στον εταιρικό φόρο, που, όπως γνωρίζουμε, είναι ιστορικά δύσκολο να εισπραχθεί, σε πολλές χώρες, αλλά και στην Ελλάδα ειδικότερα.

Κριστίν Λαγκάρντ (00:06:42):

Σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, είμαστε, νομίζω, λίγο πίσω σε πολλά σημεία, αλλά όπως είπα, δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, εκτός αν έχουμε χρόνο για να κάνουμε τη δουλειά και τα τρία θεσμικά όργανα μπορούν να φτάσουν σε μία απόλυτα… μια πολύ κοινή άποψη, που είναι ο στόχος προς τον οποίο σκοπεύουμε να κινηθούμε. Από την άποψη της διαδικασίας, προσβλέπω με μεγάλη χαρά στο να συναντηθούν οι ομάδες, σήμερα το απόγευμα χωρίς καθυστέρηση, για να αξιολογήσουμε και να μετρήσουμε τη συμβολή των προτάσεων, να εντοπίσουμε τα κενά και να δούμε πώς μπορούν να γεφυρωθούν. Αυτό πιστεύω πρέπει να γίνει άμεσα. Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι οι επόμενες δύο μέρες θα είναι επαρκείς, αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν θα είναι αρκετές για να επιτευχθεί αυτό που, στη γλώσσα του ΔΝΤ, ονομάζουμε συμφωνία σε υπηρεσιακό επίπεδο, η οποία απαιτεί την τεκμηρίωση των προαπαιτούμενων ενεργειών, χρηματοδότηση για τους επόμενους 12 μήνες, διασφάλιση της μελλοντικής χρηματοδότησης και την ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους που θα αποτελέσει παράγοντα του τρέχοντος χρέους και ενδεχομένως της αποκατάστασης του χρέους.

Κριστίν Λαγκάρντ (00:07:45):

Τούτου λεχθέντος, είμαι βέβαιη ότι μπορούν να προβλεφθούν εναλλακτικές ακολουθίες και από την πλευρά μας είμαστε πολύ πρόθυμοι να καθίσουμε από τις 3 μ.μ. και μετά και ελπίζουμε ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη στην Αθήνα για κάτι που σαφώς αποτελεί αλλαγή προσέγγισης από τις αρχές.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (00:08:05):

Ευχαριστούμε πολύ. Γιάνη, συγγνώμη που ξεκινήσαμε χωρίς εσένα. Δεν ήμουν σίγουρος αν ήσουν κοντά ή όχι. Κάποιος ρώτησε πόσο χρόνο θα σου έπαιρνε να έρθεις με μοτοσικλέτα από την Αθήνα, αλλά ευτυχώς ήσουν αρκετά κοντά. Λοιπόν, το μόνο που έχασες είναι ένα μικρό κομμάτι της εισαγωγής από την Επιτροπή. Οι τρεις θεσμοί παρουσίασαν μια πρώτη επισκόπηση της νέας σας πρότασης, αλλά βεβαίως θα ήθελα να τις παρουσιάσεις και στη συνέχεια θα εκτιμήσουμε την κατάσταση.

Yanis Varoufakis (00:08:42):

Ευχαριστώ πολύ, Γερούν. Και ευχαριστώ τους θεσμούς. Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω κάτι στην απάντηση στο σχόλιο της Κριστίν σχετικά με την ευφυΐα του στρατηγικού στοιχείου στον τρόπο και τον χρόνο της παρουσίασης. Κριστίν, θα ήθελα να σε διαβεβαιώσω ότι δεν υπήρχε καμία στρατηγική καθυστέρηση και ο λόγος για τον οποίο το λάβατε αργά ήταν επειδή δουλεύαμε πολύ, πολύ σκληρά.

Γιάνης Βαρουφάκης (00:09:11):

Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να κατανοήσετε ότι το είδος των συμβιβασμών που έχουμε εφαρμόσει, που έχουμε εισαγάγει σε αυτό… σε αυτό το κείμενο είναι εξαιρετικά δύσκολοι σε πολιτικό επίπεδο. Δεν είναι απλά καθόμαστε τρεις ή τέσσερεις από μας γύρω από ένα τραπέζι και αποφασίζουμε τους συμβιβασμούς, ο λόγος που υπήρχε και δεύτερη έκδοση κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν ήξερα ότι υπήρχε και τρίτη, αλλά δεν πιστεύω ότι υπήρξε και τρίτη, υπήρξε μια δεύτερη έκδοση κατά τη διάρκεια της νύχτας επειδή υπήρχαν ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες που έπρεπε να διορθωθούν. Δεν υπήρξε καμία πολιτική αλλαγή στη μέση της νύχτας. Κριστίν, χαρακτήρισες την προσέγγιση που υιοθετήσαμε ως «ευφυή» και υποψιάζομαι ότι υπονοείς, και νομίζω πως μένω πιστός στο πνεύμα με το οποίο το είπες, είναι ότι εμείς προσπαθούμε να υπεκφύγουμε, προσπαθούμε να παραμείνουμε εντός των προσδοκιών που έχουν θέσει για μας τα θεσμικά όργανα, και παράλληλα να τις αποφύγουμε. Έτσι εκλαμβάνω την επισήμανση σου.

Γιάνης Βαρουφάκης (00:10:13):

Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι η καθοδηγητική μας αρχή, και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε επ’ αυτού, είναι η συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι χρειάστηκαν τρία Eurogroup για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία και ο όλος σκοπός της συμφωνίας, ειδικά εάν διαβάσατε το κείμενο της 20ής Φεβρουαρίου, ήταν να δημιουργηθεί κοινό έδαφος μεταξύ του υφιστάμενου Μνημονίου, του υφιστάμενου προγράμματος και των νέων ιδεών που αυτή η κυβέρνηση εκλέχθηκε για να επιδιώξει.

Γιάνης Βαρουφάκης (00:10:39):

Αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα. Πιστεύω, λοιπόν, ότι η προσέγγιση που ακολουθήσαμε είναι πλήρως στο πνεύμα της Συμφωνίας της 20ής Φεβρουαρίου. Προσπαθούμε να βρούμε το κοινό έδαφος ανάμεσα σε ένα πρόγραμμα το οποίο, σύμφωνα με τη γνώμη πολλών, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων στο ΔΝΤ πιστεύω, δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους του, στόχους που τέθηκαν το 2012. Υπήρχαν διάφορες, πώς να το πω; αποτυχίες, προβλεπόμενες αποτυχίες που περιλαμβάνονταν σε αυτό το πρόγραμμα. Υπήρξαν προφανώς τεράστιες αποτυχίες από την πλευρά της Ελλάδας, όσον αφορά την υλοποίηση, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης που είχαν τεθεί, και ταυτόχρονα πρέπει να παραμείνουμε εντός του πλαισίου αλλά και να το επικαιροποιήσουμε με τις νέες περιστάσεις και να συνθέσουμε ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων που να μπορούμε να προωθήσουμε μέσω του ελληνικού κοινοβουλίου, να προωθήσουμε στα κοινοβούλιά σας, στις κυβερνήσεις σας, και να στεφθούν με επιτυχία.

Γιάνης Βαρουφάκης (00:11:45):

Επομένως, είναι απολύτως σαφές, και χαιρετίζω την άποψη των άλλων θεσμών, όπως και της Κριστίν, ότι αυτό είναι ένα πλαίσιο για την επίτευξη συμφωνίας, για τη θεμελίωση μιας συμφωνίας μέσα σε αυτό. Όπως βλέπετε, έχουμε κάνει μεγάλη βήματα προς την απόλυτη σύγκλιση με τους θεσμούς όσον αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους. Συγκεκριμένα, το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν 1%, 2%, 3% και στη συνέχεια 3,5%. Έχουμε προβεί σε παραμετρικά μέτρα, σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι απαιτούσαν οι θεσμοί. Οι θεσμοί απαιτούσαν δυόμισι τοις εκατό, έχουμε παραμετρικά μέτρα άνω του 2,8% έως το 2016. Η διαφορά εδώ είναι ότι ο στόχος ΦΠΑ του 1% που μας παρουσίασαν τα θεσμικά όργανα, δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να το εξάγουμε παραμετρικά χωρίς βελτιώσεις στην εισπραξιμότητα. Πιστεύουμε ότι με βάση μια αρκετά εμπεριστατωμένη, μεσο-οικονομική, εν μέρει μικροοικονομική, εν μέρει μακροοικονομική ανάλυση, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε παραμετρικά είναι περίπου το 0,75% του ΑΕΠ μέσω παραμετρικών μέτρων.

Γιάνης Βαρουφάκης (00:12:59):

Τώρα, νομίζω ότι υπάρχει εδώ μια μικρή αναντιστοιχία εκ μέρους των θεσμών, ιδίως του ΔΝΤ, το επιχείρημα που μας τέθηκε σχετικά με το γιατί πρέπει να απλουστεύσουμε τον κώδικα ΦΠΑ, ήταν ότι αυξάνει την εισπραξιμότητα. Αλλά όταν συμφωνήσαμε σε αυτό και προτείναμε μια σημαντική απλούστευση του κώδικα ΦΠΑ, μας ζητήθηκε να παράγουμε αριθμούς παραμετρικά, υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει βελτίωση στην εισπραξιμότητα. Θέλω απλώς να το αναφέρω αυτό ως ένδειξη των διαφορών που εξακολουθούν να υπάρχουν. Αλλά όσον αφορά το θέμα των συντάξεων, έχουμε παραγάγει αριθμούς που υπόσχονται με αξιοπιστία εξοικονόμηση στο συνταξιοδοτικό σύστημα ποσών της τάξης άνω του 1%, ελαφρώς άνω του 1%, του ΑΕΠ. Προτείνουμε να το κάνουμε διαφορετικά, αντί να μειώσουμε τις συντάξεις, προτείνουμε μια αύξηση των εισφορών και από τις δύο,… θα επανέλθω σε αυτό το θέμα σε λίγο. Εκτός αυτού, προβαίνουμε σε σημαντικές περικοπές στον τομέα της άμυνας, στις δαπάνες άμυνας. Και βεβαίως, άλλα διοικητικά μέτρα που είναι πολύ σημαντικά, πρώτον επειδή ένα από τα μεγάλα προβλήματα στην Ελλάδα, όπως όλοι γνωρίζουν, είναι η είσπραξη των φόρων, όχι τόσο οι φορολογικοί συντελεστές και οι παραμετρικές αξίες.

Γιάνης Βαρουφάκης (00:14:19):

Σχετικά με το ζήτημα της φιλικότητας προς την ανάπτυξη που ανέφερε η Κριστίν, τώρα αυτό είναι φυσικά το κρίσιμο κλειδί. Είναι ένα κλειδί που θα ξεκλειδώσει την επιτυχία για αυτό το πρόγραμμα και για τις μελλοντικές ρυθμίσεις για την ελληνική οικονομία. Το σημείο που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι έχουμε αποδεχθεί τους δημοσιονομικούς αριθμούς των θεσμών έχοντας πλήρη συνείδηση ότι οι αριθμοί αυτοί αντιστοιχούν σε συνθήκες ύφεσης, όταν μια οικονομία όπως αυτή που έχουμε σήμερα, η οποία βρίσκεται σε ύφεση, δεν κατάφερε ποτέ να ανακάμψει από την ύφεση, ακόμη και το 2014, τουλάχιστον σε ονομαστικούς όρους. Όταν εισάγετε μέτρα που αντιστοιχούν σε 2,8%, αυτό, εξ ορισμού, δεν είναι ιδιαίτερα φιλικό προς την ανάπτυξη. Έπρεπε να κάνουμε υπολογισμούς για να εκτιμήσουμε τους διαφορετικούς πολλαπλασιαστές μας. Έτσι, για παράδειγμα, το αν είναι φιλικό προς την ανάπτυξη ή όχι, ή σχετικά φιλικά προς την ανάπτυξη σε σχέση με τις προτάσεις των θεσμών, εξαρτάται από το αν νομίζετε, για παράδειγμα, ότι η μείωση της κατώτερης των χαμηλών συντάξεων έχει μικρότερο ή μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε σύγκριση με την αύξηση του εταιρικού φόρου. Αλλά αυτό είναι ένα εμπειρικό θέμα το οποίο, βεβαίως, μπορούμε να συζητήσουμε με τις τεχνικές μας ομάδες, σήμερα το απόγευμα, έως ότου να συμφωνήσουμε όλοι.

Γιάνης Βαρουφάκης (00:15:44):

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις συντάξεις, επειδή οι συντάξεις είναι πολύ σημαντικές, νομίζω για όλους τους θεσμούς, και για τα τρία θεσμικά όργανα, και για εμάς. Είμαστε αποφασισμένοι και δεσμευόμαστε να θεσπίσουμε αμέσως νομοθεσία η οποία περιορίζει δραστικά τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις από την 1η Ιανουαρίου. Τον ερχόμενο Ιανουάριο του 2016. Έτσι ώστε να γίνει η ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης, της ουσιαστικής όχι τυπικής συνταξιοδότησης, τα 67 έως το 2025. Από το τρέχον έτος, προτείνουμε σε όσους προβαίνουν σε πρόωρη συνταξιοδότηση, χρησιμοποιώντας τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες δεν μπορούν απλώς να καταργηθούν από τη μία μέρα στην άλλη, να υφίστανται μια πρόσθετη επιβάρυνση 10% που θα μειώσει ουσιαστικά τη σύνταξή τους με τη μορφή συνεισφοράς στο δικό τους συνταξιοδοτικό ταμείο. Αυτό είναι επιπλέον του ισχύοντος 6%, οπότε θα εφαρμόζεται μείωση κατά 16% της σύνταξης που λαμβάνεται… υπό την έννοια της σύνταξης που μπαίνει στην τσέπη του συνταξιούχου. Όσον αφορά τη δόση της εισφοράς αλληλεγγύης που ανέφερε ο Πιερ πριν από εμένα, συμφωνήσαμε να ξεκινήσουμε την αντικατάστασή της το 2018 και να την εξαλείψουμε εντελώς μέχρι το 2020. Μέσα σε ένα κατάλληλο πλαίσιο που αποζημιώνει συνταξιούχους που βρίσκονται κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας.

Γιάνης Βαρουφάκης (00:17:08):

Παράλληλα, και πάλι στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος και φθάνοντας στο επίπεδο λίγο πάνω από το 1% των μέτρων που ωφελούν το συνταξιοδοτικό σύστημα και τη βιωσιμότητά του, προτείνουμε να αυξηθεί η εισφορά στον τομέα της υγείας για τα συμπληρωματικά επιδόματα κατά 5%, από το 0% που είναι τώρα στο 5%. Να αυξηθεί η εισφορά κοινωνικής ασφάλισης για όσους δεν λαμβάνουν ήδη συμπληρωματική σύνταξη αλλά εργάζονται προκειμένου να την εξασφαλίσουν, να αυξηθεί κατά μισό τοις εκατό του μισθού τους, να εναρμονιστούν οι εισφορές στον ιδιωτικό… στον δημόσιο τομέα και να γίνουν ισότιμες με τις αντίστοιχες του ιδιωτικού τομέα που είναι μια σημαντική βελτίωση στα οικονομικά των συνταξιοδοτικών ταμείων και βεβαίως να ολοκληρωθεί η ενοποίηση των συνταξιοδοτικών ταμείων με μια αποτελεσματική και σημαντική εξοικονόμηση των λειτουργικών δαπανών των συνταξιοδοτικών ταμείων μέχρι την 31η Σεπτεμβρίου 2016.

Γιάνης Βαρουφάκης (00:18:09):

Τώρα, επιπλέον, έχουμε και άλλα παραμετρικά μέτρα που προτείνουμε ως μέρος αυτού του εγγράφου που παραδόθηκε στους θεσμούς το βράδυ, για παράδειγμα ανέφερα τις αμυντικές περικοπές. Μιλάμε για άμεσες περικοπές στον τομέα της άμυνας ύψους 200 εκατομμυρίων, δηλαδή για τη μεταρρύθμιση του κώδικα φόρου εισοδήματος που περιλαμβάνει τα επενδυτικά οχήματα φορολογίας κεφαλαίου, τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η αύξηση του εταιρικού φόρου από 26% σε 29%, ένα μόνιμο φορολογικό καθεστώς για τις διαφημίσεις στα μέσα ενημέρωσης, ιδίως την τηλεόραση, οι οποίες μέχρι σήμερα χαίρουν σκανδαλωδώς απαλλαγής από τη φορολογία. Μία μόνιμη αύξηση του φόρου πολυτελείας στα σκάφη αναψυχής, η φορολόγηση των μηχανημάτων VLT και των μηχανών τυχερών παιχνιδιών κατά 30%, ήταν ένα μη ρυθμιζόμενο τμήμα της αγοράς και ως εκ τούτου αφορολόγητο.

Γιάνης Βαρουφάκης (00:19:06):

Οι μεταρρυθμίσεις στις φαρμακευτικές εκπτώσεις, ίσως πολύ πιο σημαντικές μακροπρόθεσμα. Και αυτό είναι κάτι που έχω ήδη αναφέρει εδώ, αλλά θα ήθελα να αναφέρω και πάλι γιατί είναι μια σημαντική αλλαγή στην Ελλάδα και θα ήθελα να… Θα ήθελα να σας εκθέσω πόσο δύσκολο ήταν να προωθηθεί στο κοινοβούλιο ή να διανοηθούμε να το προωθήσουμε στο κοινοβούλιο, δεν το έχουμε προωθήσει ακόμα αλλά θα το κάνουμε. Αυτή είναι η δημιουργία μιας πλήρως ανεξάρτητης φορολογικής και τελωνειακής αρχής, που δεν υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών, παρόμοια με το IRS στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το δημοσιονομικό συμβούλιο που θα παρακολουθεί τον προϋπολογισμό, ένα ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο με δυνατότητα, όπως ανέφερα στην τελευταία μας συνάντηση, να διαπραγματευτεί χώρο πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης με έναν αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής προσαρμογής.

Γιάνης Βαρουφάκης (00:20:00):

Όσον αφορά την αγορά προϊόντων και τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις που ανέφερε η Κριστίν, ξεκινήσαμε και ανακοινώσαμε επισήμως ένα κοινό σχέδιο με τον ΟΟΣΑ, το οποίο θα υλοποιηθεί και θα διευκρινισθεί λεπτομερώς στα θεσμικά όργανα. Ας αναφέρουμε μόνο τους βασικούς τίτλους εδώ “Μια προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς στην ελληνική γραφειοκρατία και τους μηχανισμούς ελληνικών προμηθειών”, “Απελευθέρωση του κατασκευαστικού τομέα”, που είναι ένας σημαντικός τομέας σε μια χώρα όπως αυτή, ειδικά καθώς βγαίνουμε από την ύφεση. “Η απελευθέρωση του χονδρικού εμπορίου μέσων ηλεκτρονικών πλατφορμών” καθώς και των επικοινωνιών. Η δραστική κατάργηση της γραφειοκρατίας από την αδειοδότηση των επιχειρήσεων και η εισαγωγή ψηφιακών «θυρίδων ενιαίας εξυπηρέτησης». Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος αποτελεί σοβαρή μακροχρόνια αναλογιστική μελέτη σε συνδυασμό με τον ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση του προβλήματος του συστήματος και της ικανότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος άπαξ και δια παντός και όχι μόνο μέσω παραμετρικών μέτρων. Σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και τη ΔΟΕ, η ευέλικτη συμφωνία συλλογικής διαπραγμάτευσης για τις αγορές εργασίας.

Γιάνης Βαρουφάκης (00:21:17):

Στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων, έχουμε εκθέσει κάτι που αποτελεί ρεαλιστικό πρόβλημα. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι τα τελευταία προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα ήταν σκανδαλωδώς ακατάλληλα και κακοσχεδιασμένα. Ας μην ξεχνάμε τα 50 δισεκατομμύρια που υποτίθεται ότι έπρεπε να εισπραχθούν μέσω της ιδιωτικοποίησης, όταν το 1/50ό επιτεύχθηκε στο τέλος. Έχουμε θέσει ένα πολύ ρεαλιστικό πρόγραμμα για το τρέχον έτος 1,4 δισεκατομμύρια, για το 2016 3,7 δισεκατομμύρια, και για το 2017 1,2 δισεκατομμύρια σε μια αγορά όπου οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων έχουν καταρρεύσει.

Γιάνης Βαρουφάκης (00:21:56):

Και επιτρέψτε μου τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, να ολοκληρώσω λέγοντας ότι αυτές είναι βεβαίως κρίσιμες στιγμές, υπάρχει πολύ λίγος χρόνος και όλοι πρέπει να κινηθούμε. Πιστεύουμε ότι η κυβέρνησή μας έχει προχωρήσει πολύ προς την κατεύθυνση της θέσης των θεσμών, έχουμε δεχτεί φορολογικά μέτρα σε μια οικονομία που δεν έχει σταματήσει να συρρικνώνεται, χωρίς ένα λειτουργικό τραπεζικό σύστημα όσον αφορά την παροχή πίστωσης με πολύ λίγες επενδύσεις. Σε αυτό το είδος οικονομίας, αποδεχθήκαμε για να επιτύχουμε αυτή τη συμφωνία μέτρα τα οποία είναι όντως υφεσιακά. Ακόμη και υπό αρκετά συντηρητικές εκτιμήσεις των φορολογικών πολλαπλασιαστών, θα έχουμε σημαντική μείωση της συνολικής ζήτησης.

Γιάνης Βαρουφάκης (00:22:47):

Για αυτό το πακέτο μεταρρυθμίσεων, το οποίο υπερβήκαμε για να ολοκληρώσουμε με επιτυχία την τελική αξιολόγηση τουλάχιστον του ευρωπαϊκού προγράμματος. Παραμερίζοντας προσωρινά το πρόγραμμα του ΔΝΤ, το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, το οποίο εκτελείται παράλληλα μέχρι τον Μάρτιο του 2016. Προκειμένου το πρόγραμμα να έχει μια πιθανότητα επιτυχίας, μια πιθανότητα βιωσιμότητας, πρέπει να συνδυαστεί με την ανακοίνωση για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης των επενδυτών σχετικά με τη χρηματοδότηση. Και με τη χρηματοδότηση δεν εννοώ μόνο μια επέκταση των τρεχόντων δανείων, ένα νέο πακέτο δανείων που δεν είναι βιώσιμο και το οποίο προσθέτει νέο χρέος σε υπάρχοντα μη βιώσιμο χρέος, αναφέρομαι σε μια ανακοίνωση που να εμπνέει μια εκτίμηση υψηλής πιθανότητας στο μυαλό των επενδυτών, των πολιτών και των καταναλωτών ότι η Ελλάδα πρόκειται σύντομα να βγει από την κρίση. Ότι η Ελλάδα πρόκειται να ενσωματωθεί πλήρως, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, ότι δεν παίρνουμε απλώς παράταση μερικούς μήνες μέχρι να επιστρέψουμε σε αυτό το φόρουμ και να έχουμε άλλη μια συζήτηση για την ελληνική κρίση. Ούτε εσείς ούτε εμείς θέλουμε να πάμε άλλη μια φορά στα κοινοβούλιά μας, αφού θα έχουμε πάει ήδη για να οριστικοποιήσουμε, για να τους προωθήσουμε τη συμφωνία που συζητάμε σήμερα.

Γιάνης Βαρουφάκης (00:24:04):

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζουμε πολύ σθεναρά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης τώρα, την ολοκλήρωση του δεύτερου προγράμματος και τη θέσπιση μέτρων που θα συμφωνήσουμε και τα οποία πρόκειται να προωθήσουμε μέσω του κοινοβουλίου ως τις κοινές προϋποθέσεις με την ευκολία και τη διευκόλυνση που θα επιτρέψει τη μεταφορά… την αποτελεσματική μεταφορά των 27 δισεκατομμυρίων του παλαιού χρέους από το πρόγραμμα αγοράς ελληνικών ομολόγων της ΕΚΤ [SMP] σε ένα πιο εύκολα διαχειρίσιμο πρόγραμμα αποπληρωμής του χρέους ώστε να έχουμε από τη μία πλευρά την κυβέρνηση μας να αποδέχεται το μνημόνιο, ένα αναθεωρημένο μνημόνιο, με σημαντικά μέτρα ύφεσης, αλλά και την εξισορρόπηση, την εξομάλυνση των αποπληρωμών του χρέους προς τα ομόλογα SMP για τον επόμενο χρόνο, ενάμιση χρόνο, δύο χρόνια, κάτι που αντιβαίνει στο πνεύμα αυτού που συμφωνούμε σήμερα δηλαδή ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων που καθιστά την Ελλάδα βιώσιμη ξανά.

Γιάνης Βαρουφάκης (00:25:09):

H ελάχιστη προϋπόθεση για να επιτευχθεί μια λειτουργική λύση, τόσο από οικονομική άποψη όσον αφορά το κενό χρηματοδότησης, από την άποψη μιας ελάχιστης ελπίδας ότι η Ελλάδα θα… θα ενταχθεί στην ποσοτική χαλάρωση είναι μια εξαγορά SMP για να εξομαλύνει την βραχυπρόθεσμη αποπληρωμή και να επιτρέψει έναν βαθμό ελπίδας για τη συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης [QE], το οποίο, ας μην ξεχνάμε, δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει τον αποπληθωρισμό και αυτό είναι σημαντικό για μια χώρα που βρίσκεται στη δίνη του αποπληθωρισμού, ίσως η μόνη χώρα στην Ευρωζώνη σήμερα, η οποία υποφέρει από ρυθμό αποπληθωρισμού -2%. Είμαι βέβαιος ότι τα θεσμικά όργανα το καταλαβαίνουν αυτό.

Γιάνης Βαρουφάκης : (00:25:53):

Δεν έχω καμία αμφιβολία διότι το έχω ακούσει, το συζήτησα με τα εξαίρετα μέλη του ΔΝΤ ότι αυτή η εξισορρόπηση μεταξύ ενός μνημονίου που σας δίνει ό, τι χρειάζεστε για να κλείσετε τη συμφωνία μαζί μας και ταυτόχρονα μιας ελάχιστης προσέγγισης στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρέους προκειμένου να καταστούν επιτυχείς οι μεταρρυθμίσεις του μνημονίου. Αυτή η εξισορρόπηση είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτή τη συμφωνία και να πούμε ότι το Eurogroup, η σύνοδος Κορυφής της ευρωζώνης αργότερα σήμερα, η ελληνική κυβέρνηση, ο καθένας από εσάς που θα προωθήσει το πακέτο αυτό στο κοινοβούλιό σας, έχουμε υπογράψει και οριστικοποιήσει μια βιώσιμη συμφωνία για την Ελλάδα. Μια συμφωνία που έχει μεγάλη ελπίδα και μεγάλη πιθανότητα να εξασφαλίσει ότι δεν θα επιστρέψουμε εδώ σε λίγους μήνες, συζητώντας πάλι το ίδιο πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (00:27:05):

Ευχαριστούμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αφού ακούσαμε τα θεσμικά όργανα. Υπάρχουν δύο τρόποι να δούμε πού είμαστε, δύο τρόποι να εξετάσουμε τις προτάσεις. [ακατάληπτο]

Γερούν Ντάισελμπλουμ (00:27:14):

Φυσικά, ήταν μια πρώτη απλώς αξιολόγηση, επειδή ήρθαν μόλις σήμερα το πρωί, αλλά νομίζω ότι ο Φάλντα είπε ότι ήταν ένα καλό ξεκίνημα για συζήτηση… ο Πιερ είπε… είπε ότι ήταν ένα ολοκληρωμένο πακέτο αλλά χρειάστηκε περισσότερη δουλειά να γίνει. Ο Μπενουά το ονόμασε το σωστό πλαίσιο συζήτησης και είχε πολλές ερωτήσεις επί της ουσίας και σε ειδικότερο επίπεδο, η Κριστίν το χαρακτήρισε, αφού είπε ότι ήταν στρατηγικό και ευφυές, είπε ότι υπήρξαν κάποιες θετικές κινήσεις, αλλά επίσης ότι δεν έχει συγκεκριμένα στοιχεία εξειδίκευσης που απαιτούνται για τη συνοχή [ακατάληπτο] και τούτου λεχθέντος νομίζω ότι για μας η αξιολόγηση των θεσμικών οργάνων είναι ζωτικής σημασίας. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να συμβεί για να μπορέσουμε να δώσουμε την πολιτική μας κρίση είναι να ακούσουμε αυτή την πιο σαφή αξιολόγηση από τους θεσμούς και αυτό θα απαιτούσε επιπλέον συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, οι οποίες θα ξεκινούσαν αμέσως σήμερα για να λάβουν τα συγκεκριμένα εξειδικευμένα στοιχεία, τις λεπτομέρειες, να θέσουν τα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν, να κατανοήσουν τις προτάσεις και να επεξεργαστούν τελικά έναν πολύ συγκεκριμένο και πολύ εξειδικευμένο κατάλογο των προηγούμενων δράσεων. Έτσι μπορούμε τώρα να έχουμε τον πρώτο γύρο πολιτικών παρατηρήσεων ή αξιών. Όμως, νομίζω ότι, βάσει των όσων έχουμε ακούσει από τα θεσμικά όργανα, είναι ζωτικής σημασίας τις επόμενες μέρες, να γίνει εξαιρετικά επικεντρωμένη δουλειά. Για να δούμε αν είναι εφικτή η επίτευξη αυτής της συμφωνίας αργότερα αυτήν την εβδομάδα. Με βάση τα όσα έχουμε τώρα, είναι αδύνατο να καταλήξουμε σε τελικά συμπεράσματα, αυτή θα ήταν η εκτίμησή μου για το πού βρισκόμαστε τώρα. Ωστόσο, θα δώσω τον λόγο στους υπουργούς για να ακούσω απόψεις και πολιτική καθοδήγηση. Βόλφγκανγκ;

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (00:29:32):

Ευχαριστώ Γερούν. Μπορώ να συμφωνήσω με την τελευταία σας παρατήρηση, διότι δεν έχω δει μια σελίδα, μία φράση, [ακατάληπτο 00:29:40].

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (00:29:54):

Δεν μπορώ να σας δώσω καμία εκτίμηση για το τι έχω ακούσει προσεκτικά από τρία θεσμικά όργανα [ακατάληπτο] θα ήθελα να λάβω [ακατάληπτο 00:29:56] παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρησή μου είναι ότι παρακολουθώ πολύ προσεκτικά αυτά που είπε ο Πιερ, οι τρεις θεσμοί πρέπει να συνεργαστούν. Αυτό είναι ανησυχητικό. Πρώτα πρέπει να συμφωνήσουν με όσα συμφωνήθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες, πρέπει να αναφέρω ότι υπήρξαν συνομιλίες που συνέβησαν ξανά και ξανά τις δύο τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων ημερών και ακόμη και τις τελευταίες ώρες, έχω θετικές αντιδράσεις στα μέσα ενημέρωσης και στην επιτροπή στο παρελθόν, καθώς οι θεσμοί [ακατάληπτο] είναι σχετικά αδιάφορο ότι [ακατάληπτο] οι θεσμοί πρέπει να συνεργαστούν στενά [ακατάληπτο] σε πολύ [ακατάληπτο] και θα μπορούσαν να πάρουν οποιουσδήποτε πρόσθετους παράγοντες σχέσης επειδή στην γερμανική κυβέρνηση, αυτά τα [ακατάληπτο] τρία θεσμικά όργανα και το να έναν θεσμό οι άλλοι είναι προϋπόθεση πριν από οτιδήποτε άλλο.

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (00:31:23):

Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι ότι αν είχαμε μέχρι τώρα κανένα [ακατάληπτο] θεσμοί να πούνε ένα συνετό ή αν αυτή είναι μια καλή κίνηση σε αυτή τη φάση. Το βρήκα ανεπαρκή, ως εκ τούτου εγώ [ακατάληπτο] στην τρέχουσα κατάσταση, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ήταν… δεν ακούσαμε για τις προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής του ευρώ. Εάν το αντιλήφθηκα σωστά, οι παρευρισκόμενοι εδώ καλούμαστε να προετοιμάσουμε τη σύνοδο κορυφής σας [ακατάληπτο]. Η ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής έχει προετοιμαστεί από το Eurogroup. Προσκληθήκαμε, αλλά νομίζω ότι είμαστε… μας είπαν ότι πρέπει να είμαστε σε αυτό λόγω της λύσης των προετοιμασιών για τη σύνοδο κορυφής, αλλά δεν θα είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε καμία προετοιμασία για τη σύνοδο κορυφής σας. Και πρέπει να το δηλώσουμε, καμία προετοιμασία για τη σύνοδο κορυφής σας [ακατάληπτο 00:33:04]. Σε περίπτωση που ήθελαν να κάνουν κάτι και δεν το έκαναν.

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (00:33:04):

Μπορώ να [ακατάληπτο 00:33:04] για [ακατάληπτο] ανεξάρτητα απ’ το ποιες θα είναι οι συνέπειες και η συνάντησή σας θα οδηγήσει σε οποιαδήποτε προετοιμασία αυτού του είδους οι ενέργειες είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να ρωτήσω αν αντιλήφθηκα σωστά ό,τι είπε ο Γιάνης που πρόσθεσε στις παρατηρήσεις του γι’ αυτήν την υπέροχη νέα πρόταση και τις πρόσθετες προϋποθέσεις ότι πρέπει να ληφθεί μια απόφαση σχετικά με το SMP, αν το αντιλήφθηκα σωστά, είπε να συνδράμουμε μαζί με αυτό το SMP για τη μετάβαση από την ΕΚΤ στον ΕΜΣ [ακατάληπτο]. Αυτή είναι μια προϋπόθεση η οποία δεν πρέπει να συζητηθεί καν.

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (00:33:27):

[ακατάληπτο] σαφές διότι λέμε, το μνημόνιο χωρίς πρόσθετους όρους [ακατάληπτο]. Αν λάβεις υπόψη τι είπε ο Μπενουά στην τελευταία μας συνάντηση, σχετικά με [ακατάληπτο] όταν τον ρώτησε ο Λουίς, αν το αντιλήφθηκα σωστά, και κάνει κάποιες παρατηρήσεις και όσον αφορά τους αριθμούς ήταν [ακατάληπτο] θα ήθελα να ρωτήσω αν η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να εφαρμόσει [ακατάληπτο] γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να ρωτήσω την ΕΚΤ, αν η ΕΚΤ εξετάζει αλλά, όπως μπορείτε να ζητήσετε [ακατάληπτο] σχετικά με τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας [ELA].

Γερούν Ντάισελμπλουμ (00:34:56):

Ευχαριστώ. Οποιεσδήποτε άλλες παρατηρήσεις ή ερωτήσεις επ’ αυτού; Μάικλ;

Μάικλ Νούναν (00:34:56):

Ευχαριστώ πολύ, Γερούν. Προφανώς, υπήρξε μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση σε αυτό το [ακατάληπτο] ανάπτυξη ασφάλειας της 20ης Φεβρουαρίου και την εξέλιξη αυτού του υπομνήματος του Απριλίου το οποίο δεν παρέχει τους όρους του υπομνήματος, αλλά έχει σημειωθεί πρόοδος. Είναι ένα έγγραφο το οποίο πιστεύω ότι θα εξελιχθεί. Αυτό ήρθε πολύ αργά και ουσιαστικά κάνει τη συνάντησή μας σήμερα περιττή, διότι δεν είμαστε σε θέση να προετοιμαστούμε για μια ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής του ευρώ, και συνεπώς δεν είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις σε αυτό το χώρο ή ένα Eurogroup που προετοιμάζεται για μια σύνοδο κορυφής του ευρώ. Και ότι, αυτό που σίγουρα θα συμβεί απόψε κατά την άτυπη σύνοδο κορυφής [ακατάληπτο 00:35:55] χρειαζόμαστε χρόνο, όχι πολύ, αλλά τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, ώστε τα θεσμικά όργανα να κάνουν μια πλήρη αξιολόγηση και, ει δυνατόν, να καταλήξουν σε μια συμφωνία και να μας ενημερώσουν λεπτομερώς.

Μάικλ Νούναν (00:36:13):

Στις τελικές παρατηρήσεις του ο Γιάνης αναφέρθηκε στο SMP και στην εξομάλυνση του χρέους, στο προφίλ του χρέους και στη μεταβίβαση των υποχρεώσεων από την Κεντρική Τράπεζα στον ΕΜΣ, δεν θα πίστευα ότι ήταν μία εφικτή προσέγγιση αλλά θα ήθελα να δω την εκτίμηση των Κεντρικών Τραπεζών επ’ αυτού και τις απόψεις του Κλάους Ρένγκλινγκ και για αυτό το θέμα.

Μάικλ Νούναν: (00:36:45):

Είναι πολύ, πολύ αργά για να γίνουν κινήσεις και είμαι… Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος για την κατάσταση της ELA. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πως ο ELA μπορεί να δικαιολογηθεί με όλα αυτά που γνωρίζουμε για τις ημερήσιες αυξήσεις [διασταυρούμενες ομιλίες] είμαστε πολύ κοντά στη λεπτή θέση σε αυτή τη φάση, και συμφωνώ με τον Βόλφγκανγκ. Νομίζω ότι οι έλεγχοι κινήσεων κεφαλαίων… αν η διαδικασία διαπραγμάτευσης πρόκειται να συνεχιστεί για αρκετό καιρό, νομίζω ότι θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ έλεγχοι κεφαλαίων στην Ελλάδα για να δημιουργηθεί ένα δίχτυ ασφαλείας [ακατάληπτο]

Μάικλ Νούναν: (00:37:35):

Αλλά, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία συνολικά, ελπίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε προς τη λύση. Ιδιαίτερα τη θέση που βρισκόμασταν την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν είναι θέμα της εξάντλησης χρόνου, θα σας υπενθυμίσω ότι ο χρόνος έχει ήδη εξαντληθεί. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (00:37:58):

Ευχαριστώ.

Κίαν: (00:38:07):

Πρώτα απ ‘όλα, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ… υπάρχει κάποια κίνηση. Δεν μπορώ να κάνω πολλές διορθώσεις στο νέο περιεχόμενο στην παρούσα πρόταση. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές στα αριθμητικά στοιχεία [ακατάληπτο] αλλά τόσο στο περιεχόμενο αυτής της πρότασης [ακατάληπτο] και το βλέπουμε ότι το [ακατάληπτο] υπόμνημα που είναι ένα ανεπίσημο έγγραφο [ακατάληπτο] συνεπώς επιτρέψτε μου να επισημάνω το κανάλι, τα θεσμικά όργανα αναφέρουν ότι είναι ένα ανεπίσημο έγγραφο, γι ‘αυτό υπάρχει η ευελιξία που αποφασίσαμε τον Φεβρουάριο στη δήλωσή μας στη συμφωνία με την Ελλάδα. Αν συνάδει, αυτή είναι ίσως η βάση για τις συζητήσεις που είναι απαραίτητες την επόμενη ώρα και ημέρες. Ωστόσο, εάν δεν συνάδει, θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία από αυτήν που συμφωνήσαμε τον Φεβρουάριο, η οποία πρέπει να συζητηθεί μεταξύ των υπουργών οικονομικών. Επομένως δεν γνωρίζω ακριβώς ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του υπομνήματος, αλλά οι συζητήσεις για ένα ανεπίσημο έγγραφο είναι πολύ δύσκολες για μας προκειμένου να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (00:39:40):

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που θέσαμε έτσι [ακατάληπτο]

Ομιλητής: (00:39:49):

Ευχαριστώ Γερούν. Έχω κάποιες ερωτήσεις, αντί να κάνω δηλώσεις. Η μόνη δήλωση που θα ήθελα να κάνω είναι [ακατάληπτο] θεσμικά όργανα ότι υπάρχει κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά όλα εξαρτώνται από το πόσο μακριά θα πάμε. Επιτρέψτε μου να αναφέρω για να σημειωθεί ότι αυτή η συζήτηση θα έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα από σήμερα και ότι θα μπορούσε να γίνει με βάση περισσότερες πληροφορίες. Αναφέρομαι σε [ακατάληπτο], έχω δύο ερωτήσεις. Μία ερώτηση προς τα θεσμικά όργανα, καταλαβαίνω από τη γλώσσα σας και τα επίθετα που χρησιμοποιήσατε για την αξιολόγηση της κατάστασης, ότι υπάρχουν διαφωνίες. Έτσι, θα ήθελα να μπω στις λεπτομέρειες της διαφωνίας σε αυτή την αίθουσα, αλλά βεβαίως, εφόσον υπάρχει μεγάλη διαφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, είναι πολύ δύσκολο, με βάση αυτό, να υπάρξει μια πολιτική εκτίμηση. Πρέπει να βασιστούμε σε μια κοινή αντίληψη των θεσμικών οργάνων, σε ποια θέση βρίσκονται και αν υπάρχει κατάλληλο έδαφος για να προχωρήσουμε.

Ομιλητής: (00:41:00):

Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να θίξω ήταν… Θέλω να καταλάβω ένα σημείο που ανέφερε ο Πιερ, σύμφωνα με τις σημειώσεις μου, και άλλοι: η ιστορία της προηγούμενης δράσης. Ας το παραδεχτούμε. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη σε ένα ελάχιστο επίπεδο που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε προς τα εμπρός και οι εκτεταμένες προγενέστερες ενέργειες είναι ένα μέσο για περισσότερη εμπιστοσύνη. Θα ήθελα να ζητήσω αυτά τα στοιχεία να προωθηθούν και να τηρηθεί αυτή η οδηγία, καθώς αυτό συμβαίνει άμεσα, ειδικά για τον Γιάνη και την ελληνική κυβέρνηση, το εκτιμούμε και χρειαζόμαστε διότι εάν δεν το έχουμε, ας μην κρυβόμαστε πίσω πα’ το δάκτυλό μας, τότε πραγματικά χάνουμε τον χρόνο μας. Ευχαριστώ.

Λουίς ντε Γκίντος: (00:41:52):

Ευχαριστώ, Γερούν. Πρώτα απ ‘όλα να αναφέρω ότι κι εγώ είμαι ευτυχής που έχουμε αρχίσει να βλέπουμε κάποια κίνηση προφανώς προς τη σωστή κατεύθυνση. Συμμερίζομαι την ίδια άποψη, που εξέφρασε ο Πιερ Κάρλο σε σχέση με το πώς φτάσαμε σε αυτήν την κατάσταση. Ότι έχουμε αρχίσει να σχολιάζουμε και να συνεργαζόμαστε για πιθανούς ελέγχους κεφαλαίου. Λοιπόν, πόσο χρόνο χάσαμε και πώς είναι δυνατόν να φθάσουμε σε αυτήν την κατάσταση, όπου βρισκόμαστε στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Λουίς ντε Γκίντος: (00:42:32):

Τρίτον… καλά, είμαστε… Δεν ξέρω τι πρέπει να πω στο αφεντικό μου, ξέρετε για τη σημερινή συνάντηση. Μπορώ να του πω ότι τα θεσμικά όργανα έχουν μια καλή εντύπωση σχετικά με την πρόσφατη πρόταση, αλλά ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη εκτίμηση για την πραγματική κατάσταση. Και ξέρετε, βέβαια, ότι θα απαντήσει αμέσως ρωτώντας με για ποιο λόγο συμμετείχα με όλους τους επικεφαλής σε αυτή τη συνάντηση;

Λουίς ντε Γκίντος: (00:43:07):

Γιατί; Και νομίζω ότι είναι μια δίκαιη ερώτηση, για όλους μας. Και η ανησυχία μου είναι ότι έχουμε δημιουργήσει προσδοκίες, δεν ξέρω αν έχετε δει την αντίδραση των αγορών σήμερα, των κεφαλαιαγορών. Αλλά τώρα κάποιος στέλνει το μήνυμα ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Πιστεύω ότι είμαστε στον σωστό δρόμο, λίγο αργά, αλλά προφανώς είμαστε στον σωστό δρόμο. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να προσέχουμε όταν δημιουργούμε τέτοιες προσδοκίες, γιατί αν υπάρχει κάτι που πρέπει… όλοι όσοι παρίστανται σ’ αυτό το τραπέζι θα πρέπει να γνωρίζουν είναι ότι οι αγορές σημειώνουν κινήσεις υπέρβασης. Έτσι, οι αντιδράσεις που βλέπουμε σήμερα θα μπορούσαν να σημειώσουν αναταραχή αύριο με την αντίστροφη πορεία και αυτό που κρατάμε στο τέλος της ημέρας είναι μόνο ένα πράγμα: η αστάθεια. Μεταβλητότητα στην αγορά. Είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη και να έχουμε κατά νου.

Λουίς ντε Γκίντος: (00:44:05):

Τέλος, όπως ο Πιερ Κάρλο και άλλοι ανέφεραν, θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά την αναδιάρθρωση του χρέους. Μπορούμε να το ονομάσουμε, ξέρετε, η σημασιολογία έχει μεγάλο εύρος. Αλλά θα ήθελα να ξέρω, γνωρίζετε τις προτάσεις, σκεφτόμαστε κάποιο είδος αναδιάρθρωσης του χρέους; Υπάρχει κάποια πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση; Και η δεύτερη ερώτηση, και για αυτό [ακατάληπτο], λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μια πρώτη αξιολόγηση, η εφαρμογή της τελευταίας εκδοχής του, γνωρίζετε ότι η τελευταία πρόταση της απαίτησης συνεπάγεται κάθε είδους πρόσθετη χρηματοδότηση; Και θα ήθελα να έχω απλώς μια γενική εντύπωση γι’ αυτό. Θα χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση από τον ΕΜΣ ή κάτι τέτοιο, αν γνωρίζετε, λαμβάνοντας υπόψη την υπόθεση και την αποδοχή ότι η νέα [ακατάληπτο] εφαρμόζει όλα τα μέτρα και ότι η πλήρης εφαρμογή αυτού του σχεδίου θα συνεπάγεται πρόσθετη χρηματοδότηση για τις ελληνικές αρχές;

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (00:45:29):

Εντάξει ευχαριστώ. Ίσως να μπορούμε πρώτα… Μισέλ. Εάν κάποιος άλλος θέλει να μιλήσει, ενημερώστε μας.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (00:47:28):

Μισέλ.

[Μισέλ στα γαλλικά 45:45 – 49:20]

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (00:48:33):

Σας ευχαριστούμε και [ακατάληπτο] ερωτήματα που έχουν τεθεί για το [ακατάληπτο] όσο μπορούμε και σήμερα. Γιάνης.

Γιάνης Βαρουφάκης: (00:49:35):

Σας ευχαριστώ πολύ, Γερούν. Αγαπητοί συνάδελφοι δουλεύουμε ασταμάτητα για μια καλή συμφωνία. Έχουμε καθήκον να την ολοκληρώσουμε γρήγορα. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα. Η σύνοδος κορυφής του ευρώ θα αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία του κλίματος για τη θέσπιση του πλαισίου εντός του οποίου θα προχωρήσουμε, θα μπορέσουμε να κάνουμε το τεχνικό έργο, να επιταχύνουμε προς την επίτευξη αυτού του συλλογικού στόχου.

Γιάνης Βαρουφάκης: (00:50:06):

Ο Βόλφγκανγκ μού έθεσε μια πολύ απλή ερώτηση και πρέπει να δώσω… έχω το καθήκον να δώσω μια ευθεία απάντηση. Με ρωτήσατε, Βόλφγκανγκ, εάν η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη και πρόθυμη να επιβάλει ελέγχους κεφαλαίου. Η άποψή μας, επιτρέψτε μου να το καταστήσω ξεκάθαρο, είναι ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη για ελέγχους κεφαλαίου, εφόσον στεφθεί με επιτυχία η επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Ο ελληνικός λαός έχει επιδείξει τεράστια ηρεμία παρά το γεγονός ότι βομβαρδίστηκε τόσο από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσο και από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, από εμάς τους πολιτικούς με μεγάλη ανασφάλεια και πολλές τρομοκρατικές ειδήσεις σχετικά με το κλείσιμο τραπεζών, τους ελέγχους κεφαλαίων κλπ.

Γιάνης Βαρουφάκης: (00:50:53):

Τη στιγμή που εμείς, οι πολιτικοί, οι τεχνοκράτες, οι ηγέτες μας ανακοινώνουμε ότι έχει επιτευχθεί μια συμφωνία, δεν θα χρειαστούν έλεγχοι κεφαλαίου. Αλλά πέρα από αυτό, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα δεν είναι ένα νησί με ένα αεροδρόμιο χωρίς κοινά σύνορα, με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή ήπειρο, οι έλεγχοι κεφαλαίου θα είναι σχεδόν αδύνατο να εφαρμοστούν σωστά. Και αν ακολουθήσουμε αυτή την οδό θα εξαπολύσουμε δυνάμεις, τις οποίες δεν πιστεύω ότι κανείς από εμάς μπορεί να είναι βέβαιος ότι μπορούμε να ελέγξουμε. Όσον αφορά το ερώτημα που τέθηκε σχετικά με την ενδιάμεση χρηματοδότηση: πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό, μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, το οποίο συζητάμε, αυτό το Μνημόνιο Συμφωνίας που επαναδιαπραγματευόμαστε και ελπίζουμε ότι θα ολοκληρώσουμε σήμερα ή αύριο ή ίσως όπως δήλωσε ο Μάικλ την Τετάρτη ή την Πέμπτη.

Γιάνης Βαρουφάκης: (00:51:51):

Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο πακέτο για εμάς πολιτικά και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο πακέτο για εσάς, όλοι μας θα δυσκολευτούμε να το προωθήσουμε στο κοινοβούλιο.

Γιάνης Βαρουφάκης: (00:52:01):

Θα πρέπει να σταματήσει την κρίση. Θα πρέπει να είναι η τελευταία φορά που πρέπει να το κάνετε αυτό και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αλλά για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει να εξετάσουμε το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, δηλαδή, αυτό σχεδιάστηκε, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω πολύ, πολύ καιρό πριν από τον εκτροχιασμό των φορολογικών αριθμών και των αριθμών ανάπτυξης μετά το 2012 η πρόταση που προτείνουμε είναι πραγματικά πολύ απλή. Μόλις θεωρήσουμε τους όρους ικανοποιητικούς, μόλις συμφωνήσουμε σχετικά με τους όρους, μόλις συμφωνήσουμε σε ένα χρονοδιάγραμμα για τις προηγούμενες ενέργειες, όπως είπε ο Πιερ Κάρλος πρέπει να ενσωματώσουμε αυτά τα στοιχεία σε ένα πλαίσιο που έχει νόημα και εκφράζει μία υγιή δημοσιονομική πλατφόρμα, η οποία είναι απαραίτητη για να μη δημιουργείται ασφυξία. Συνεπώς το θέμα εδώ είναι πολύ απλό. Επιτρέψτε μου να το περιγράψω για άλλη μια φορά, αλλά πολύ σύντομα. Η ιδέα είναι ότι αυτά τα 27 δισεκατομμύρια που βρίσκονται στα βιβλία της ΕΚΤ μάς εμποδίζουν να επιστρέψουμε στις αγορές.

Γιάνης Βαρουφάκης: (00:53:10):

Η πρόσβαση στην αγορά είναι αυτό που υποσχόμαστε στο τέλος κάθε συμφωνίας. Χωρίς QE, η Ελλάδα θα το βρει πολύ δύσκολο, θα είναι πραγματικά μια σκληρή ειρωνεία αν η μόνη χώρα που την έχει ανάγκη τόσο πολύ είναι αυτή που αποκλείεται από αυτήν. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να το κάνουμε είναι χωρίς να επιστρέψουμε ξανά στο κοινοβούλιο μας σε λίγους μήνες ή σε ένα χρόνο.

Γιάνης Βαρουφάκης: (00:53:30):

Και εν τω μεταξύ, χάνοντας αυτή την ευκαιρία να επωφεληθούμε από ένα πρόγραμμα που δεν θα διαρκέσει για πάντα αν δεν συμμετέχουμε στο QE, τώρα πρόκειται να το χάσουμε. Επομένως, η πρόταση είναι αυτή. Το μνημόνιο που διαπραγματευόμαστε θα πρέπει φυσικά να είναι η βάση για την ολοκλήρωση της τρέχουσας επανεξέτασης, της πέμπτης επανεξέτασης και ταυτόχρονα για την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού προγράμματος.

Γιάνης Βαρουφάκης: (00:53:59):

Έχουμε μια νέα συμφωνία για τη διευθέτηση δανείων με τον ΕΜΣ με τη χρήση των ίδιων προϋποθέσεων και όχι ενός νέου ευρώ για την ελληνική κυβέρνηση από πλευράς δαπανών χρήσης, της νέας συμφωνίας ΕΜΣ ή των ίδιων προϋποθέσεων που μας επιτρέπουν να εκτελέσουμε ένα ΣΙΑ αποσυρόμενοι από την ΕΚΤ, που θα αποσύρει αυτά τα ομόλογα, τα κέρδη της SMP, τα οποία θα είναι περίπου 9 δισεκατομμύρια ευρώ, μπορούν να διαμεριστούν σε δόσεις με αναθεωρήσεις κάθε φορά ώστε να παρακολουθείται σωστά η εφαρμογή του Μνημονίου και, πέρα από αυτό, μπορούμε να συμφωνήσουμε μέρος αυτής της ίδιας ρύθμισης ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στην QE, η οποία θα καταστεί δυνατή από αυτή τη συμφωνία, εξαρτάται επίσης από την επανεξέταση των κανονιστικών απόψεων σχετικά με την εφαρμογή του μνημονίου.

Γιάνης Βαρουφάκης: (00:54:59):

Αγαπητοί συνάδελφοι. Ο μόνος λόγος για τον οποίο σας κουράζω είναι ότι οφείλουμε να απαντήσουμε στην ερώτηση, πώς θα καταστήσουμε αυτό το μνημόνιο όπου περιγράφουμε το σύνολο των προϋποθέσεων όχι μόνο πολιτικά εφικτό αλλά και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο στο μεσοδιάστημα για δημόσιες οικονομικές παρεμβάσεις που μπορούν να αφήσουν περιθώρια για εργασία, έτσι ώστε το Eurogroup να μην ξαναβρεθεί σε λίγους μήνες μπροστά από νέες συναντήσεις όπως αυτή.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (00:55:27):

Ευχαριστώ. Θα στραφώ στον Πιέρ.

[Γαλλικά, ακατάληπτο, 55:37 – 57:40]

Ομιλητής 10:

Σαφές.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (00:55:27):

[ακατάληπτο] συμμετέχει ή;

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε: (00:57:37):

[γελάει]

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε: (00:57:37):

Όχι, αναγκαστικά, μόνο αν εσείς, θέλετε να συμμετάσχετε.

Ομάδα: (00:57:37):

[γελάει]

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε: (00:57:45):

Ο Πιερ [ακατάληπτο] δεν απαντά σε όλες μου τις ερωτήσεις, γιατί έχω καταλάβει ότι υπήρξαν θετικά σχόλια για την επιτροπή ενώπιον άλλων ινστιτούτων [ακατάληπτο] και αυτό μου φαίνεται λίγο ενοχλητικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλά [ακατάληπτο] φαίνεται ότι δεν είμαστε [διασταυρούμενες ομιλίες] αν θα μπορούσατε να κάνετε οποιοδήποτε παιχνίδι για να κατηγορήσετε το ΔΝΤ. Χωρίς την πλήρη συμμετοχή του ΔΝΤ δεν θα υπάρξει απόφαση. Δεν έχω κανέναν τρόπο. Και γνωρίζω, δεδομένου ότι πρόκειται για συνεχιζόμενες ιστορίες από μήνες, μέρες, και πρέπει να σας πω πολύ ξεκάθαρα, πολύ [ακατάληπτο] τις τελευταίες δυο μέρες όπου είναι [ακατάληπτο]

[ξένη γλώσσα 00:58:43].

Μπενουά Κερέ : (00:58:46):

Στην πραγματικότητα, σκέφτηκα ότι θα ήθελα [ακατάληπτο] και βεβαίως ξεκαθαρίζω. Δεν ήμουν ποτέ, ποτέ στο μυαλό της επιτροπής, σε οποιοδήποτε στάδιο [ακατάληπτο] να ενεργήσει [ακατάληπτο] ποτέ δεν ήταν, στο μυαλό, της επιτροπής για να κατηγορήσει το ΔΝΤ και αν θυμάστε την περασμένη εβδομάδα, εδώ στο [ακατάληπτο] είπα ότι αυτό που μας απειλεί [ακατάληπτο] και έτσι ίσως έπρεπε να δράσουμε πιο γρήγορα [ακατάληπτο] αλλά δουλέψαμε μαζί [ακατάληπτο]

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (00:59:33):

[ακατάληπτο] Μάριο. Ίσως λίγο δύσκολο, για τον Μάριο να παρέμβει, αλλά αν θεωρεί ότι είναι έτοιμος…

Μάριο Ντράγκι: (00:59:41):

[ακατάληπτο] σύντομα, γρήγορα στη συζήτηση. Μια γενική επισήμανση είναι η εξής, Αυτό υποτίθεται ήταν μια ιδιωτική, εμπιστευτική συνάντηση [ακατάληπτο]μετά… μετά γράφτηκε πως ηχογραφούμαστε και επιπλέον, ακόμη πιο σοβαρό, μια πρόταση που ειπώθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Eurogroup μεταφέρθηκε στον Τύπο.

Μάριο Ντράγκι: (01:00:09):

[ακατάληπτο] για τα καλώδια. Και οι συνέπειες κάνουν τη ζωή μας πιο δύσκολη, όχι λιγότερο δύσκολη. Επομένως είναι πραγματικά ένα αυτοκαταστροφικό επεισόδιο το οποίο δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να επαναληφθεί και σίγουρα λειτουργεί ενάντια στη δυνατότητα μιας ειλικρινούς συζήτησης. Όπως είπα, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για να μάθουμε πόσο καιρό θα παρέχουμε τον ELA [ακατάληπτο]

Μάριο Ντράγκι (01:00:36):

Αυτό είναι ερώτημα;

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε: (01:01:02):

Όχι.

Γιάνης Βαρουφάκης (01:01:02):

Ναι.

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (01:01:03):

Ναι. Το ερώτημα είναι μήπως χρειαστούμε αντιπροτάσεις [ακατάληπτο 01:01:03];

Μάριο Ντράγκι (01:01:03):

Χρειάζεται [ακατάληπτο 01:01:03]. Εντάξει, εντάξει.

Ομιλητής 10: (01:01:03):

[γελάει]

Ομάδα: (01:01:03):

[γελάει]

Μάριο Ντράγκι (01:01:03):

Ναι.

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε: (01:01:03):

Αντιπροσωπεύουν. Αν προβώ στην υπεράσπιση [διασταυρούμενες ομιλίες]

Μάριο Ντράγκι (01:01:03):

Άσε με να τελειώσω. Το [ακατάληπτο] μέσω του δεύτερου σημείου.

Μάριο Ντράγκι (01:01:03):

Όχι, εκτιμώ αυτό το ενδιαφέρον [διασταυρούμενες ομιλίες]

Ομιλητής (01:01:03):

Πατήστε το κουμπί.

Μάριο Ντράγκι (01:01:03):

Ήμουν πολύ [διασταυρούμενες ομιλίες] έτσι;

Μάριο Ντράγκι: (01:01:12):

Ναι. Εκτιμώ το ενδιαφέρον, γνωρίζοντας, πόσο καιρό [ακατάληπτο] να συνεχίσουμε να παρέχουμε το ELA, είναι προφανώς ένα σημαντικό σημείο της συνολικής πολιτικής συζήτησης, αλλά νομίζω ότι θα θελήσετε να εκτιμήσετε ότι η ανεξαρτησία μας λειτουργεί προς όλες τις κατευθύνσεις.

Μάριο Ντράγκι (01:01:25):

Επομένως, καθώς σας θέτω ερωτήσεις σχετικά με τη δημοσιονομική σας πολιτική, μολονότι πρέπει να αποφεύγω να το κάνω από καιρό σε καιρό.

Ομάδα: (01:01:30):

[γελάει]

Μάριο Ντράγκι (01:01:41):

Και, τότε θα προσδοκώ στην ίδια εγκράτεια από την πλευρά σας. Έτσι, το [ακατάληπτο] λέει [ακατάληπτο], θα το είχαμε κάνει σήμερα το πρωί, θα το κάνουμε και αργότερα, τώρα είμαστε σε αυτή την κατάσταση ή περισσότερο από αυτό ειλικρινά δεν μπορούμε να πούμε. Ευχαριστώ.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (01:01:58):

Ευχαριστώ. Κλάους. Η ερώτηση τέθηκε επίσης [ακατάληπτο 01:02:03].

Κλάους Ρέγκλινγκ: (01:02:02):

Ναι, νομίζω, ο Μάικλ ρώτησε για το αν, αν η πρόταση του Γιάνη είναι εφικτή και η απάντηση είναι όχι. Ο ΕΜΣ δεν διαθέτει κανένα μέσο για να αναλάβει τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία εγγυάται η ΕΚΤ [ακατάληπτο] ή [Γιάνης: Δεν πρότεινα ότι] να ακυρώσετε ή να εξαγοράσετε αυτό δεν είναι εφικτό, δεν έχουμε ένα όργανο. Το μέσο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είναι το κανονικό δάνειο προς την ελληνική κυβέρνηση με όρους, όπως περιγράφονται στη συνθήκη του ΕΜΣ [ακατάληπτο] χρημάτων που φυσικά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να δώσουμε στην ΕΚΤ. Επίσης μια ακόμα προειδοποίηση:

Κλάους Ρέγκλινγκ: (01:02:39):

27 δισεκατομμύρια δεν είναι εφικτά μέσα σε ένα μήνα, ο ΕΜΣ, είναι ένας πολύ επιτυχημένος εκδότης στην αγορά, όπως γνωρίζεις, αποτελεί την κορυφή [ακατάληπτο 01:02:48] ετήσια συνάντηση την Πέμπτη, αλλά υπάρχουν όρια για το τι μπορούμε να κάνουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι θα έπρεπε να διαδοθεί [διασταυρούμενες ομιλίες] αλλά μπορεί να γίνει μόνο [ακατάληπτο] αν το πλαίσιο του [ακατάληπτο] ενός προγράμματος.

Γιάνης Βαρουφάκης: (01:03:02):

[ξένη γλώσσα 01:03:02] μισό λεπτό.

Κλάους Ρέγκλινγκ: (01:03:05):

Ναι.

Γιάνης Βαρουφάκης: (01:03:06):

Πολύ σύντομα, Κλάους, νομίζω ότι υπάρχει μια παρανόηση. Ποτέ δεν πρότεινα μια ανταλλαγή. Αυτό που πρότεινα ήταν ακριβώς αυτό που είπατε: ότι οι ίδιοι όροι που θα χρησιμοποιηθούν για μια νέα δανειακή ρύθμιση, ώστε η ελληνική κυβέρνηση να δανειστεί αυτά τα χρήματα από τον ΕΜΣ, το χρησιμοποιεί για να αγοράσει τα ομόλογα SMP για να τα αποσυρθεί και ως εκ τούτου, μεταφερθεί από την ΕΚΤ στον ΕΜΣ. Θα είναι ένα νέο πρόγραμμα, θα είναι ένα νέο δάνειο σύμφωνα με το Σύνταγμα με τον Χάρτη του ΕΜΣ, αλλά θα υπάρξουν οι ίδιοι όροι που συμφωνούμε σήμερα.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (01:03:54):

Και αυτό [ακατάληπτο]

Κριστίν Λαγκάρντ: (01:03:58):

Ευχαριστούμε πολύ. [ακατάληπτο] και… θέλω μόνο να αναφέρω ένα πράγμα, κοιτάζοντας το άμεσο μέλλον. Το ΔΝΤ είναι σίγουρα αποφασισμένο να κάνει τα πάντα και [ακατάληπτο] τα άλλα δύο θεσμικά όργανα τα οποία,

Κριστίν Λαγκάρντ: (01:04:17):

είναι σαφώς πιο χρήσιμος τρόπος προς τα εμπρός ενόψει του επείγοντος χαρακτήρα της αγοράς [ακατάληπτο] Δεύτερον, θέλω να απαντήσω σε μερικά ερωτήματα που τέθηκαν επειδή δεν θέλω να παραπλανήσω τα μέλη του Eurogroup και θέλω να καταλάβουν τι κάνουμε και για ποιο λόγο κάνουμε ορισμένα πράγματα.

Κριστίν Λαγκάρντ: (01:04:40):

Το περήφημο υπόμνημα έχει καταρτιστεί από τα τρία θεσμικά όργανα και σίγουρα αποτελεί αραίωση ή χαλάρωση του περιεχομένου του μνημονίου. Και αυτό δεν είναι πολύ ασυνήθιστο δεδομένου του τρόπου με τον οποίο πρέπει να λειτουργήσουμε. Όταν κάνουμε μια ανασκόπηση του προγράμματος και η κατάσταση έχει αλλάξει, οι προοπτικές έχουν αλλάξει,

Κριστίν Λαγκάρντ: (01:05:13):

η ομάδα είναι διαφορετική. Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τη νέα πραγματικότητα και να ενσωματώσετε αυτό το νέο σύμπαν στο πρόγραμμα. Αυτό κάνουμε στις περισσότερες αναθεωρήσεις που πραγματοποιούμε.

Κριστίν Λαγκάρντ: (01:05:29):

Έτσι υπό τις συνθήκες είναι απολύτως σαφές ότι για να κάνουμε πρόοδο προς μια ικανοποιητική αξιολόγηση, πρέπει να προσαρμοστούμε. Γι’ αυτό ακριβώς πρόκειται, μία πιο αραιωμένη, χαλαρή έκδοση, ήταν λογικό να το κάνουμε πραγματικά λόγω αυτής της νέας πραγματικότητας.

Κριστίν Λαγκάρντ: (01:05:49):

Και περιλαμβάνει σκληρά, δύσκολα βήματα, σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Όχι όλες εξ’ αυτών, αλλά προσαρμογές στην πραγματικότητα, που είναι ο λόγος για τον οποίο στον τομέα της χρηματοδότησης, η οποία για το ΔΝΤ πρέπει να είναι πολύ σαφής και συγκεκριμένη για τους επόμενους 12 μήνες.

Κριστίν Λαγκάρντ: (01:06:11):

Θα χρειαστούν περισσότερα και πιθανότατα θα συμπεριλάβουμε επαναπροσδιορισμό του χρέους, το οποίο, εάν εμμείνουμε στο υπόμνημα όπως είναι, δεν θα χρειαστούμε περικοπές.

Κριστίν Λαγκάρντ: (01:06:23):

Επομένως, είμαι απόλυτα ανοιχτή και διαφανής μαζί σας σχετικά με τα βήματα που πρέπει να κάνουμε. Σε περίπτωση αλλαγής της περίστασης. Έτσι έχει η κατάσταση.

Γιάνης Βαρουφάκης: (01:06:35):

Αλλά αυτό πρότειναν. Να μη γίνει κούρεμα.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (01:06:42):

Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω και βγάλω κάποια συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα θα ήταν ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμπέρασμα με βάση τις πληροφορίες που μας δόθηκαν σήμερα.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (01:06:55):

Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι αυτό είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια σύνοδος κορυφής απόψε και είναι μια απόφαση που έπρεπε να ληφθεί αλλού. Αλλά, αν υπάρχει μια σύνοδος κορυφής, τότε πρέπει να την προετοιμάσουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το πράξουμε σήμερα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που έχουμε τώρα και τις τελευταίες προσθήκες και το έργο που πρέπει να κάνουν τα θεσμικά όργανα σε αυτό,

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (01:07:18):

Είναι αδύνατο να έχουμε μια τελική [ακατάληπτο] στους προϊσταμένους μας ως [ακατάληπτο 01:07:27]. Τούτου λεχθέντος, αυτό είναι επίσης μια συμβουλή για τη σύνοδο κορυφής απόψε που αφορά το πού βρισκόμαστε τώρα, θα είναι αδύνατο να καταλήξουμε σε συμφωνία σήμερα.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (01:07:40):

Το δεύτερο σημείο είναι ό,τι πολλοί από εσάς είπατε, θα ήθελα να το αναλύσω. Καλωσορίζουμε ευχαρίστως τις νέες προτάσεις. Πιστεύουμε ότι είναι ένα πιθανό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι αυτό εκφράστηκε από πολλούς από εσάς.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (01:07:53):

Παρόλ’ αυτά. Οι προτάσεις θα πρέπει να αξιολογηθούν πολύ συγκεκριμένα. Εάν υπάρχουν κενά, πρέπει να πληρωθούν. Θα πρέπει να μεταφραστεί σε έναν πολύ συγκεκριμένο κατάλογο προηγούμενων ενεργειών, ο οποίος μπορεί να παραδοθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτός ο κατάλογος προηγούμενων ενεργειών είναι επίσης μια ευκαιρία να καλυφθούν τυχόν κενά ώστε να καταστεί συγκεκριμένη [ακατάληπτο] και να παρασχεθούν συγκεκριμένα στοιχεία όπου χρειάζεται.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (01:08:22):

Αυτή η δουλειά και έτσι κατάλαβα επίσης από τα θεσμικά όργανα, μπορεί να ξεκινήσει αμέσως και επίσης ο Γιάνης να αναφερθεί σε αυτό το [ακατάληπτο] να συνεργαστεί στενά. Εάν αυτό [ακατάληπτο] ορισμένες εγγραφές και [ακατάληπτο] από αυτό.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (01:08:40):

Και το καλωσορίζουμε, ευχαριστώντας τους για όλες τις προσπάθειές τους. Η εργασία αυτή μπορεί να ξεκινήσει αμέσως, προκειμένου να επιτευχθεί, ει δυνατόν, μια τελική συμφωνία, πιθανόν αυτή την εβδομάδα. Σημαίνει επίσης ότι από τη δική μου οπτική γωνία θα πάρετε τέτοια αποτελέσματα είναι επιτυχής.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (01:08:59):

Είναι πιθανό ότι θα έχουμε επιπλέον Eurogroup πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Δύο ακόμη σημεία: πρώτον, ορισμένοι από εσάς ζήτησαν τις χρηματοδοτικές ανάγκες και άλλοι ανέφεραν το χρέος. Οι ανάγκες χρηματοδότησης, και νομίζω ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό αργότερα αυτή την εβδομάδα, εξαρτάται βεβαίως από το πόσο σκληρή και συγκεκριμένη είναι η τελική συμφωνία.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (01:09:23):

Θα πρέπει επίσης να ζητήσουμε από τα θεσμικά όργανα να επανέλθουν σε αυτό το ζήτημα, εάν έχουμε ένα επιπλέον Eurogroup αυτήν την εβδομάδα. Όσον αφορά το χρέος: αν η ελληνική κυβέρνηση το θέσει επί τάπητος, ως προϋπόθεση, έχοντας βαθιά αναδιάρθρωση χρέους και κούρεμα [Γιάνης: Εγώ δεν] νομίζω ότι θα προχωρήσει, για να είμαι ειλικρινής [Γιάνης: Δεν νομίζω.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (01:09:48):

Το συζητήσαμε αυτό πολλές φορές στο Eurogroup Γνωρίζω το [ακατάληπτο] αυτού του ζητήματος, [διασταυρούμενες ομιλίες]

[Διασταυρούμενες ομιλίες]

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (01:09:52):

Και είναι, και ήταν πάντα στο ίδιο πνεύμα, αυτής της [ακατάληπτο 01:09:57] δήλωσης του 2012. Και αυτή η δήλωση έλεγε ότι η πλήρης εφαρμογή, πρώτα απ ‘όλα, της ελληνικής κυβέρνησης [ακατάληπτο] με άλλα λόγια αυτό είναι το [ακατάληπτο] και το πρόγραμμα έχει ήδη ακολουθήσει εδώ και σχεδόν ένα χρόνο και δεν είναι πλήρες.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (01:10:14):

Δεύτερον, το δεύτερο στοιχείο στη φάση [ακατάληπτο] τον Νοέμβριο του 2012 ήταν [ακατάληπτο] εάν ήταν απαραίτητο, με άλλα λόγια, αν ήταν απαραίτητο, θα το εξετάζαμε ξανά. Θα το εξετάζαμε, αυτό είναι το τρίτο στοιχείο, για να δούμε τα μέτρα, [ακατάληπτο]. Και αυτή η υπόσχεση από τον Νοέμβριο του 2012 ήταν αρκετά ξεκάθαρη.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (01:10:37):

Δεν νομίζω ότι υπάρχει αρκετός πολιτικός χώρος που θα αλλάξει προς αυτήν την κατεύθυνση. Η διαφωνία και η πραγματοποίηση κινήσεων τώρα ή υποσχέσεων τώρα όσον αφορά την αλλαγή του προφίλ του χρέους ή την αναδιάρθρωση του χρέους σε αυτό το σημείο θα καθιστούσε σίγουρα μια διαπραγμάτευση αδύνατη. Αυτές είναι οι πολιτικές εκτιμήσεις μου.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (01:10:56):

Φυσικά οι ηγέτες μπορεί να αισθάνονται διαφορετικά, αν και δεν το νομίζω.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (01:10:58):

Όπως είπαμε, θα επιστρέψουμε και σε αυτή τη συζήτηση.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (01:11:05):

Εάν υπάρχει μια φάση για συμφωνία στο Euro Group, αργότερα αυτή την εβδομάδα. Όσον αφορά την επικοινωνία, θα το κάνω. Ας δούμε πρώτα πρώτα αν συμφωνούμε μέχρι τώρα.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (01:11:20):

Αν συμβαίνει αυτό, νομίζω ότι από την άποψη της επικοινωνίας, φυσικά, ο καθένας [ακατάληπτο] θα πω ότι χαιρετίζουμε τη νέα πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: (01:11:33):

Ότι δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί. Θα πρέπει να αξιολογηθούν από τα θεσμικά όργανα που από κοινού θα είναι ανυπόφορα με τις ελληνικές αρχές να υποβάλουν προτάσεις για να διαπιστώσουν αν αυτό μπορεί να γίνει αργότερα αυτή την εβδομάδα, σε μια λίστα με προηγούμενες ενέργειες που είναι [ακατάληπτο] έτσι [ακατάληπτο 01:12:00] –

Τα ηχητικά αρχεία είναι η πρωτότυπη και συνεπώς πιο έγκυρη πηγή. Οι απομαγνητοφωνήσεις και οι μεταφράσεις που τα συνοδεύουν παρέχονται για τη διευκόλυνσή σας. Έγιναν από επαγγελματίες μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια πάνω σ’ ένα ιδιαίτερο υλικό, και γι αυτό συνιστούμε διασταύρωση με τα ηχητικά πριν τη χρήση τους. Επισημάνσεις σας είναι ευπρόσδεκτες και πολύτιμες για τη βελτίωσή τους.

Πιστεύεις κι εσύ ότι οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται για τις αποφάσεις που τους αφορούν; Υπόγραψε κι εσύ το αίτημα για διαφάνεια των θεσμών μας. Και ενισχυσέ μας στο μέτρο των δυνατοτήτων σου.