Κατηγορίες
ΗΧΗΤΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – Τηλεδιάσκεψη Eurogroup

Η συνεδρίαση του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου έβαλε τέλος σε ένα μπρα-ντεφέρ με έναν συμβιβασμό: η Ελλάδα θα έπαιρνε παράταση για 4 μήνες όσον αφορά στην προηγούμενη δανειακή σύμβαση (για να δώσει μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις). Οι θεσμοί θα επέτρεπαν στην Ελλάδα να αντικαταστήσει το παρόν μνημόνιο (MoU) με μία λίστα μεταρρυθμίσεων που θα πρότεινε η κυβέρνησή της. Αυτό που συνέβη ήταν πως το Eurogroup επανέφερε το μνημόνιο (MoU). Ο πρώτος που μίλησε ήταν ο Λετονός Valdis Dobrovskis, αντιπρόεδρος της Κομισιόν.
ΑντίγραφοΜετάφραση

Read the Greek reform list under discussion

Jeroen Dijsselbloem (00:00):

… of your responses or questions. And can I first, first ask the Commission, [inaudible] or Pierre, to uh, give their headlines.

Speaker 2 (00:10):

Uh, yes, uh, thank you, Jeroen. Well, uh, commission, uh, has, uh, carefully reviewed the reformed proposal sent yesterday to the, uh, President of Eurogroup. And, uh, this has been preceded by, uh, contractual exchanges, uh, over the weekend between the, between the Greek authorities and, uh, European commission, and also other, uh, institutions. So, in the review of the commission, this list is sufficiently comprehensive to be a valid starting point for a successful conclusion of the review as called for by the Eurogroup at it’s last, uh, meeting. Let me stress, uh, however, that the list does not include sufficient detail to allow us to assess each specific measure, and how that impacts on a budget, or on the overall program targets. Further specification of the reforms in this and other key areas, uh, is expected to be provided and agreed before the end of April. This is also in line with last week’s, uh, Eurogroup, uh, statement. Uh, we consider the Eurogroup statement of the last Friday as a basis.

Michael Noonan (01:27):

Michael Noonan.

Speaker 2 (01:29):

Uh, it is therefore regrettable that, uh-

Speaker 3 (01:33):

Has entered the conference.

Speaker 2 (01:37):

… that the letter by the Minister does not, uh, directly to refer to the commitments in this, uh, statement, such as, for example, to deliver primary surpluses and financing proceeds [inaudible] to guarantee that sustainability in line with November 2012 Eurogroup statement. Uh, we also find it rather unusual that the letter is not formally signed and does not refer to any actual government decision in this context. So the legal status of the letter is therefore not fully, uh, clear. Uh, importantly, this list does not substitute in any views, uh, memorandum of understandings, which constitutes the official legal basis for the program underpinning the master financial assistance facility agreement. It is also important to recall that the Greek authorities are permitted to refrain from any rollback of measures and unilateral changes to the policies and structural reforms that would negatively impact fiscal targets, economic recovery or financial stability as assessed by the institutions.

Speaker 2 (02:48):

Uh, Any policy initiatives therefore, should be discussed ex-ante with the three institutions. And now I would ask Pierre to, uh, elaborate further on some critical, uh, details.

Pierre Moscovici (02:59):

Um, okay colleagues. Um, in general I would say we are encouraged by a number of commitments in [inaudible] to contractual factual evasion and corruption, uh, [inaudible] through efforts to modernize tax and customs administration, as well as to pursue reform to modernize the public administration. However, we, uh, must be, uh, think realistic and that’s to be discussed, about how fast these reforms can deliver results. Uh, there are other areas where the commission believes that more must be done, including in the area of statistics, where we consider, uh, it of vital importance that the institutional and operational independence of ELSTAT, and [inaudible] consider at all times the new government must, uh, take, uh, immediate visible steps to show determination for change in these areas. Believe a revision of the legal framework is, uh, needed.

Pierre Moscovici (03:54):

In other areas, urgent and deferential, uh, in-

Speaker 3 (04:00):

Has entered the conference.

Pierre Moscovici (04:02):

… urgent deferential and immediate decisions ought to be taken, uh, as the uncertainty of the past weeks has been, um, damaging and destructive. First, in the financial sector we believe the government must reiterate as soon as possible, in a very clear manner, uh, that key pillars of reform as agreed under the MOU, uh, to settle the markets and diplomatics. Uh, similarly, um, taxation and installments, the government must take urgent action, uh, to clarify it’s intentions, so that taxpayers begin to pay again taxes and social security contributions. And decisions should be taken, uh, swiftly in a full, uh, consultation with these three institutions.

Pierre Moscovici (04:42):

Uh, second, on privatization, um, our feeling is that the government should instruct the agency to proceed with the ongoing standards also swiftly. So, the commission, uh, looks forward to, to, to, to working with the new administration to, to elaborate what are, are still at the moment general commitments, and transform these into, uh, clear policy actions. We would also like to underline our willingness to continue to provide, uh, technical assistance in key areas, to, to assist in the design and, and the implementation of policies. Uh, to sum up, I won’t be longer, in the view of the commission, this is, is sufficiently comprehensive to be, uh, a valid starting point for a successful conclusion of the review. It is not at all something that means that the review is concluded or on the way to be concluded, and I think this was, uh, what we were asked by the Eurogroup, and our answer is clear on that point.

Jeroen Dijsselbloem (05:44):

Thank you very much, uh, as always, Pierre. Uh, let me turn to the uh, ECB. Mario?

Mario Draghi (05:50):

Yes, thanks Jeroen. Thank you. As, uh, as we discussed the… in such short time, was certainly not possible for the authorities to come up with their own list of complete proposals and commitments, which would allow us, the institutions, but especially ECB to assess the impact on growth, public finances and financial stability. I note that the commitments outlined by the authorities differ from existing program commitments in a number of areas. But having said that, the list sent by the Greek authorities covers a wide range of reform areas, and in this sense it’s appreciably comprehensive to be a valid starting point for a successful conclusion of the review.

Mario Draghi (06:40):

Now, let me make a few additional remarks. We understand consistently with the Eurogroup decision last Friday, that the list doesn’t call into question that the current arrangement, and asks existing commitments in the current MOU and MEFP are the basis for the review. In cases where the list deviates from the MEFP and the MOU, we will assess during the review, where the measures which are not accepted by the authorities are replaced with measures of equal or better quality in terms of achieving the objectives of the program. We would appreciate if the Greek authorities would make very clear and public that there will be no rolling back of existing reforms or commitments in any of the areas mentioned in their list. Any new measures or laws in these areas will only be implemented once agreed with the three institutions. Unfortunately we still continue to hear conflicting messages between the communication to the Greek general public and the comit- and the commitments to this group.

Mario Draghi (08:03):

Second point concerns the payment culture. The list we are discussing today was not used for this purpose. In the coming days, we would expect very clear statements from the highest levels. The concern is to previous announcements. First, there will be no initiatives by the government on broadening or relaxing installment schemes, and the measures to strengthen tax enforcement and payment discipline will urgently be discussed with the three institutions. Unfortunately, even this morning, we are hearing conflicting message from Athens.

Mario Draghi (08:41):

Second, there would be no new moratorium on auctioning of residences, nor any other restrictions, which makes it difficult for banks to effectively work out the NTLs. I think it should be in the interest of Greece, first and foremost, to have a viable credit system. If banks are not viable, they won’t give any credit. I made this point several times.

Mario Draghi (09:03):

There will also be no initiative for any general or horizontal debt relief for private creditors. I mean, Jerome, with your agreement I would like to make a point on the difference between the Eurogroup statement and uh, this, uh, the statement here about the [inaudible] bonds for bank recapitalization. Can I make it now?

Jeroen Dijsselbloem (09:25):

[inaudible] well, either, either now or, uh, discuss it further in the Euro Working Group on Thursday. Uh, you raised the issue with me when we spoke, it may be useful to adjourn to a newer working group as I said. We among each others were very clear on how the decisions on the use of the [inaudible] bonds, uh, would take place. It would be… it would take place on the basis of the ECB SSM decision. They are the ones who trigger the use of these funds, uh, for recapitalization purposes. Uh, that’s what we agreed in Eurogroup. Uh, any further debate on that issue, I think, should be… should take place in the Euro Working Group, if that’s all right.

Mario Draghi (10:11):

Thank you, Jeroen. So I… I understand as the draft amendment of the master financial assistance facility agreement that has circulated yesterday will be in line with the statements agreed on Friday.

Jeroen Dijsselbloem (10:26):

Yes. And if anyone has any further comments on that, then I think it should take place in the Euro Working Group, uh-

Mario Draghi (10:33):

Okay. Thank you. Then for me, if I have this assurance there is no need to raise this point. Thank you. Then I’m finished.

Wolfgang Schäuble (10:41):

Sorry, may I, may I… Jeroen, can I take this [inaudible 00:10:47]?

Jeroen Dijsselbloem (10:48):

Yes, please.

Wolfgang Schäuble (10:49):

Uh, I would be… Uh, uh, it must be totally clear, because I will cr- it will create, uh, in- incredible problems in my parliament. We have in, in no way any amendment through the given agreement. We have stated in… on, on, on Friday, um, onto the [inaudible] but if, uh, problems, they will only be released on request by… on request by the ECB SSM. That means the bus- the last decision to be made by the institutions in [inaudible] otherwise it would be a change of the… of the ame- of the treaty, of the MOU, and that is not what we can go to, to Parliament. We are going for an extension, but not for any change in the [inaudible 00:11:35]. Therefore, my, my, my, my demand is only don’t create the discussion or misunderstandings that there will be any amendment, uh, to the, to the given agreement.

Jeroen Dijsselbloem (11:49):

Um, don’t worry uh, Wolfgang, there will be no changes or amendments to the statement we, we saw Friday. In that particular sentence, there are two aspects. One is, as you said that it’s… the release of these funds will be on request by the SSM, but you could also read they will be released on request by the SSM. In other words, formally, there may be a decision to be taken, um, but they will be released on request by the SSM. In other words, if the SSM finds it necessary, this recapitalization, the funds will be released. So there are both aspects in one sentence. Um, we’re not going to change the statement, that would cause a lot of problems of course. Uh, if anyone wants further clarification, I think it should take place in the Euro Working Group. It’ll be about procedures, but not about the political decision we took.

Jeroen Dijsselbloem (12:45):

If, um, I may be continue, I would like to, uh, ask, uh, Christine, for her assessment.

Christine Lagarde (12:55):

Thank you very much, Jerome and good afternoon to all of you. I will not repeat the content of the letter that we issued last night. I could, uh, literally endorse and exalt all the points made by Mario, except the last one, which is quite separate. The two points I will come back to to insist upon, is number one, that the discussions on completion of the review, which should start as soon as possible, and for which we are ready, to be successful, can not be merely confined within the policy parameters outlined in the government list. And I think the reference to the MOU and the NESP by Mario was particularly relevant.

Christine Lagarde (13:45):

The second concern that I have, which was also mentioned by Mario, is the constant and recurring noise that we hear from Athens, and which echo around the world in a way that is inconsistent with what is indicated in the memorandum of the list issued by the Greek authorities. And there is real constant reference to backtracking. That includes expectation of im- impending changes to the pension scheme that backtrack on policy commitments, as well as changes to the general tax, uh debt installment fees, that already have, uh, weakened, uh, the revenue collection by the Greek authorities. So, Yanis, if you would, with us on the call, I would urge you to reduce that noise and make very clear that there is one single list and not a Greek list separate from your list.

Christine Lagarde (14:53):

Finally, I think it could be extremely helpful, certainly from our perspective, if, uh, Yanis could explain to all of us the government’s current liquidity position, as well as how it is proposed to move forward. With that, as I said, uh, we stand ready, and we’re eager to, uh, begin the real work, which will not be about putting, uh, words on, on paper, which will, we’re not associated to over the weekend, but that’s fine. But clearly, the actual review work now needs to begin. Thank you.

Jeroen Dijsselbloem (15:23):

Thank you Christine. Um, I would now like to turn to Yanis to pick up on a couple of points raised. Uh, I think we all fully understand that the detailed work has yet to begin. Uh, and we must all fully understand that all the legal documents and the basis for the program of support is unchanged until further, um, works out, details discussed and agreed with the institutions. So that’s the basis on which we, uh, work. Uh, Yanis, can I ask you to react on the couple of issues raised by, uh, Mario and the Commission, uh, Christine?

Yanis Varoufakis (16:09):

Yeah, sure. Thank you so much, uh, Jeroen. Let me… how I would begin by thanking, um, you, as the president of the Eurogroup, for your role in helping establish the necessary common ground to reach where we are at present. I also want, want to thank the institutions for, uh, um, the constructive relationship we had over the last 48 hours, and for so swiftly reading our list and coming to the verdict or the recommendation that you have come. I do believe, and the government believes, here in Athens, that we now have a firm basis on which to build a solid agreement, and, uh… for the next four months at least, and, uh, work towards, uh, the review. Let me now, uh, do as, uh, you said Jerome, and address, uh, some specific issues that were mentioned.

Yanis Varoufakis (17:04):

Um, there are some minor issues which we can deal with very, very swiftly. That the letter wasn’t signed, it was sent at midnight, so, um, there were technical issues involved there, but we can deal with that. This is a response to one of the commissions points. Um, the question of no unilateral moves, and the need to collaborate with institutions in everything we do has been mentioned by all three institutions. I shall convey this view to my government. It is our in- intention not to make any such moves, as we have stated in our letter to the Eurogroup. We have, uh, every intention to collaborate with institutions and to make sure whatever we introduce in parliament and whatever measures are, um, discussed and deployed, uh, should be discussed and deployed in conjunction with agreement with institutions.

Yanis Varoufakis (18:06):

Pierre Moscovici mentioned, uh, ELSTAT, the Greek statistics office, and suggested there should be no revision of the legal, um, framework and the autonomy. We understand perfectly well the need not to return to the bad old days of Greek statistics, and we as a government have absolutely no intention whatsoever of interfering with the work of ELSTAT. But let me say that this kind of autonomy has to cut both ways, in the sense that both Eurostat, and the Greek government, and every member state and all the institutions must have, um, confidence in the workings of ELSTAT. At the moment, I cannot tell you that I do. That is a separate issue from, uh, keeping ELSTAT at an arms length from government. What I would like to do is discuss with institutions and with Eurostat, ways in which we can regain confidence in ELSTAT.

Yanis Varoufakis (19:11):

But that is completely separate from the point that Pierre Moscovici made. I shall reiterate the point. We shall under no circumstances, uh, do anything to jeopardize the autonomy of ELSTAT, uh, and we shall do nothing without the consent of the Commission of the IMF, of the ECB, uh, of the Eurogroup in this direction. But I do believe, this is the view that some of us in this government have, who’ve looked into the operation of ELSTAT over the last few months, that we need, uh, for all of us together to have another at the way that ELSTAT functions. Uh, but again, let me make this very clear, this is not something we intend to do alone. We want to do it in conjunction with you.

Yanis Varoufakis (19:52):

Regarding the financial sector and tax compliance, this is a point that each one of you made, each one of the institutions made, um, there is, um, lack of trust regarding installment schemes. Let me remind you that this installment scheme that is now on the statutes in… here in Greece, was introduced by the previous government. And I do believe that, uh, the institutions had, uh, objections to that. We are happy to look at these, uh, installment schemes together with our… with, with institutions and with all our partners. There is a very crucial problem here. Th- th- th- th- the level of arrears, uh, tax arrears, as you probably all know reaches 90 percent of the Greek government budget. Now that is a huge amount that has to do with… is a result of the deep crisis of this, uh, social economy. And we need to deal with this, and we need to deal effectively with it by ensuring that whatever it is that we do does not encourage, indeed, punishes strategic non-payment, while at the same time finds ways of dealing with dealing, of giving those who can afford to pay a portion only of what they owe a way of doing this, especially given the current state of our financial situation.

Yanis Varoufakis (21:13):

Um, on the NPLs, and I take very seriously what Mario Draghi and the ECB are saying about the need to, um, ensure that the capitalization of banks is not threatened by, uh, our policies regarding, um, NPLs. Again, it is important to note that we have very special circumstances in Greece, which I’ll not do… make any, um, uh, unilateral move on this, and of course we need to have the backing of the ECB in everything we do.

Yanis Varoufakis (21:49):

But let me…since we are talking about this, let me point that, that there are special circumstances. We have a realistic market that has tanked and the notion that we are going to have options of first residences in order to bolster the capitalization of the banks is one that, uh, that needs to be discussed. And, uh, we need to discuss it with you. This is not the venue to do it. But there are serious worries that a massive increase in auctions, uh, in the tanking market is not going to help the banks while at the same time is going to create side-effects in the capacity of the social economy, both to increase, uh, the tax take of the government, and, uh, to increase economic activity. But let me say that, uh, this government is determined to discuss with institutions and arrange common agreement with them on how to deal with these, with these matters.

Yanis Varoufakis (22:47):

Now, on the question that Mario Draghi raised regarding the FSF and the HFSF, uh, let me just state that, um, for the record to rest everyone… um, rest assure everyone that this government is not going to request for an amendment of the Friday Eurogroup agreement. Um, we are more than happy to go along with that agreement, and to see the FSF retain the control of the remaining funds, in order to use them for the purposes of recapitalization of the banking sector and resolution, possible resolution. Uh, on the, on the question of, uh, a rollback, especially when it comes to privatizations, um, on this matter, as you will see from our… from the relevant entry in our list, we have, uh, made it very clear that completed, uh, um, completed, uh, privatizations are going to be considered to be sacrosanct from this government. The ones that have been launched will be dealt with in accordance to the law, and in ways that, uh, combine the public interest with the need, the necessity of collaborating with institutions and with the Eurogroup.

Yanis Varoufakis (24:07):

Let me finish by, uh, addressing Christine Lagarde’s two points. The first one is an assurance that I can give Christine and everybody in this conference call that there exists no separate Greek list, separate from the one you have. Of course, as you can imagine, our… this list is only, uh, a five page document. Uh, we have, uh, um a series of, uh, commitments to the Greek public. We shall not make any moves, as I said before, that, uh, undermine the bonds of trust that we are trying to build currently. Um, but there is no such thing as a separate Greek list. There may be different interpretations of, uh, the current, uh, state of negotiation, of exchange between us, of commitment. And let me just make this t- t- this point a bit more tangible.

Yanis Varoufakis (25:06):

I heard from all three institutions the statement that, um, this list is not a replacement of the MOU, and that this list is going to simply being grafted upon the MOU or we will have to negotiate ways in which the current MOU will have to be amended. Now, as you know, we’ve spent three Eurogroups discussing the imperative of combining the existing program with, uh, the, the new government’s priorities. And I th- I have… I am… I was under the impression, and this government was under the impression that we are making a fresh start without challenging the legal existence of the MOU.

Yanis Varoufakis (25:51):

We shall insist on maintaining, in a collegial manner, this constructive ambiguity, um, and we are going to try do, to do our, ou- our, our best in order to ensure that the review is completed, on the understanding that this governments, um, um, list that you have in front of you, is taken, um, as the starting point regarding th- th- the judgment that is going to be passed upon us over the next four months. The next four or five months is a very short space of time. If we can do what we agree that we should do by April, um, and do it in the spirit that con- that confirms both the existing program and the intention of moving on, and moving ahead, and moving to a new relationship after June, I think that will be an excellent way of moving ahead.

Yanis Varoufakis (26:48):

I was asked also by Christine Lagarde to explain the liquidity condition of the government. I’m not in a situa- in, in, in, uh, in a position to do this presently. Uh, the… as you kn- as everybody knows, especially the International Monetary Fund, our liquid- liquidity condition given the destabilization of the Greek economy over the last two months, uh, is not good at all. But my understanding was that today, what we are doing is we are setting the scene, establishing the base, the foundation, for beginning immediate discussions on all those matters including the fiscal cap that we are facing over the next few weeks, in particular, the repayments of the IMF loans in installments, which are coming up soon. Um, it was a discussion we couldn’t have until today’s hurdle has been overcome, but it is a discussion that we are prepared to begin even tonight, if you so wish.

Yanis Varoufakis (27:44):

Um, I think I have spoken enough. I want to thank, once more, the institutions. The way I understand this conference call is to answer the question whether our list is sufficiently comprehensive to act as the starting point of a process that will stabilize Greece and our relationship with, uh, the Eurogroup and the institutions, in order to build trust and to move ahead. Thank you.

Jeroen Dijsselbloem (28:06):

Thank you, Yanis. Um, let me for, uh, opening, uh, the, the, the floor to other ministers. Uh, we iterate that the basis that we are working on is the Eurogroup statement which, um, uh, talks about on the base of the framework of the existing arrangements, uh, underpinned by a set of commitments which are then spelled out. And I think one of the key ones there is that starting from the current arrangement, there can be use of the given flexibility that had to be always after consulting and agreeing with the institutions any changes to the arrangements. I think that could… that clear issue, and you underlined the, um, uh… how the Greek government is committed on this point.

Jeroen Dijsselbloem (28:59):

Um, on top of that, we now have the list which is a third list of reform measures, based on the current arrangements and the institution that provided us with their first views, which, um, uh, was, if I summarize it, that the list is sufficiently comprehensive to be a valid starting point for a successful conclusion of the reissue. Um, I think those are the key, uh, elements. This is where we are, this is how we will work, and all of this… If the national procedures are started and successfully, um, finished by the end of the week, then, very intensively, the work can start on many of the issues that were brought up, uh, and, um, many of the issues that you mentioned.

Jeroen Dijsselbloem (29:50):

Now I’d like to-

Christine Lagarde (29:50):

Jeroen? Jeroen? Can I, can I just come in for uh, uh, a few seconds to, um, reinforce your point, and also mention just for the clarity of what we bring in the next few days, that the review is a comprehensive review. It can not be a scattered, fragmented review of some items and not others. It has to be comprehensive in order to lead to success, and then [inaudible 00:30:15]. But it’s comprehensive.

Jeroen Dijsselbloem (30:17):

That’s right. Thank you for your remark. Um, the floor is to new ministers, who can I give the floor? Uh, any of-

Wolfgang Schäuble (30:30):

If I may… uh, uh, Jeroen, if I may I can, I can say a few words.

Jeroen Dijsselbloem (30:35):

Please, Wolfgang.

Wolfgang Schäuble (30:37):

I would, uh, uh, start, uh, saying to the institutions for this, uh, first view on, on, on, on the list that we got, um, in time, uh, from Greek authorities, and therefore we are in line with the statement from Friday, and that is the, the key. And on this, on this basis, I think, uh, it would be, it would be very helpful, uh, that we will not, uh, uh, change anything that was just mentioned in the HFSF. And it must be totally clear what we are asking of our parliaments is an extension of the given agreement, nothing else. Not an amendment of the agreement. Uh, it has to be, uh, very clear. We will do it as, uh, already initiated to measure and the legislation procedures, I need to, of course, um, the, the common decision of the Eurogroup in this conference call, but I think on the, on, in, on the basis of the list we got from, from Greek authorities, uh, and uh, with, with, with the use of the three institutions, uh, we should, uh, we should move on in this way.

Wolfgang Schäuble (31:43):

I would, uh… [inaudible] but I would like to, to, to add, uh, a few remarks. In, in this, um, in the, in the, in the Greek list there has not been mentioned, it’s not a [inaudible] but I won’t like to repeat it. Uh, it was an issue of the budget 2015, that is a major issue for, for the ongoing review, uh, for the, for a successful revision of the program. And then I would like, uh, to add, uh, that in the list of the, of the Greek authorities, the BRRD implementation is not mentioned, and I think, uh, Greece, uh, should transpose this directive into Greek law as a matter of high priority.

Wolfgang Schäuble (32:27):

And last, uh, last in my, uh, in the area of labor market reforms, the issue of collective dismissal, that is not yet addressed as also I think it should be… have in mind. And, uh, the, uh, the end of April when we will… when, when that is the time [inaudible] will be further specified and then agreed with the institution. Uh, but, once again, uh, it would be clear on this pages, we could, uh, agree to a common statement that will align us to trust you on the basis of first view of the three institutions. There we would, uh, uh, uh, go on in the national, uh, procedures to, to agree on the extension of the program in this week.

Jeroen Dijsselbloem (33:11):

Thank you Wolfgang. Um, think on the issue of the budget of 15, um, the statement, uh, made quite clear where we stand in terms of the fiscal targets, the Friday statement and the other two issues will have to be, uh, picked up in the process in the coming weeks. Um, and the same would go for the, uh, collective, uh, uh, dismissals. Any changes there would, uh, be wanted or necessary or required, that would have to be in the context of, uh, changes to the MOU, which can only be decided together with the institutions, at the latest, end of April. Um, any other comments or questions from the ministry?

Yanis [not Varoufakis] (33:57):

Jeroen [inaudible] speak-

Jeroen Dijsselbloem (34:00):

Yes, Yanis.

Yanis [not Varoufakis] (34:04):

Thank you, Jeroen. I would like to thank, uh, the institutions, uh, for their job, and, uh I agree with this all. Uh, there are numerous systems in institutions I would like to [inaudible] when we want things that, uh, [inaudible] state of integrity of Eurozone and EU, whole program, uh, our countries should be treated equally [inaudible 00:34:25], probably it will be. And I would love, uh, I would like to ask, uh, some, uh, help or, or from, from Yanis, so from Yanis. Yanis, help us please to keep in calm our public, uh, opinion and our public opinion. An- and, uh, don’t push us to answer, um, your, uh, your signals from Greece. Because it’s, it’s not, uh fair that uh, we sit in one room and, uh, decided about one, and, uh, then we get, uh, uh, opinion of, uh, one hundred fifty, uh, Greek, uh, the Greeks. And, uh, I think it’s not, not fair, and our… we have, we have electorates too in our countries, and, uh, uh, we should something tell them, and, uh, believe what they say. Allowed to keeping calm on this situation. Thank you.

Jeroen Dijsselbloem (35:29):

Thank you Yanis. Um, I think, uh, your point on helpful communication is made by all of us. Also, the institutions refer to it. It will be very helpful for the credible whole process that we are now entering that we communicate, uh, in one way, and not differently in Europe and at home. Uh, I think that’s a very valid point to make. Any other new-

Luis de Guindos (35:58):

Jeroen, this is Luis..

Jeroen Dijsselbloem (35:59):

Luis. Go ahead.

Luis de Guindos (36:02):

Thank you very much. First of all, let me thank the institutions. Uh, despite the fact that, uh, you know, these are the endorsements, with caveats that I have heard in my life. But also, I think perhaps an indication of, uh, you know, a high level of escape criticism, that I think that is something that is relevant. But anyhow now I would like to stress some points. The first one is that we are starting a process. And this is something that is, uh, you know, quite, uh, quite relevant, because, uh, you know, we will have to finalize uh, in April a new memorandum that will be based in the, in the present arrangement. And this is something that, uh, I think that we have to, to maintain, and to keep it very clear.

Luis de Guindos (36:43):

Another one is about communication. I fully agree with Janis that, uh, the Greek government, you know, is [inaudible] live, you know. It’s [inaudible] approaches only create problems, you know, in terms of communication. So it will be, uh, you know, so important that, uh, all the, all the messages are fully aligned with the process that we have, uh, started now, and that, uh, you know, the beginning of the, of the, of the process, and that, uh, creating unnecessary noise is not going to be very helpful. Thank you very much.

Jeroen Dijsselbloem (37:20):

Okay. Thank you Luis. Uh, any other colleagues?

Michael Noonan (37:28):

Um, hello?

Jeroen Dijsselbloem (37:30):

Hello. Who’s there?

Michael Noonan (37:31):

[inaudible] it’s Michael.

Jeroen Dijsselbloem (37:32):

Michael, go ahead.

Michael Noonan (37:35):

Yeah, I’d like to welcome the work of the institutions also, like other colleagues have done. Uh, when I saw the Greek list I was disappointed. I thought it lacked specifics, and there’s no arithmetic on [inaudible 00:37:51]. But in the context of what we were seeking as an extension to the existing program, and any substitution of conditions, uh, would have to be fully costed and, uh, fully vouched for by the institutions, uh, then I’m, I’m prepared to, uh, wait and see, and go ahead with the process. But I can see, uh, some difficulties at the end of the process for a successful review of the program. That being said, I won’t, uh, I won’t debate the meeting.

Jeroen Dijsselbloem (38:27):

Thank you, Michael. I think it’s, uh, fair to remember that, um, this was only a first list of reform measures from the Greek authorities, which we asked, and it’s not been, uh, elaborated on, not been negotiated on with the institutions. So it is what it is, uh, and the question was formulated by the Eurogroup whether it was, um, comprehens- sufficiently comprehensive. So I think that’s where we stand, and that the real negotiations and getting the details right is a long process that’s yet to start. Any other colleagues at this point?

Maria Luís (39:09):

Jeroen? Maria Luís. Can I ask a question? Uh, it’s, um, [inaudible] I’d also like to echo, um, thanking the institutions for the, this first assessment, and I’m sure we’ll all, all have a lot to discuss in, uh, in the coming weeks and months. But, uh, getting to the point that several colleagues raised, communication is critical here. So, uh, maybe you were going to say it anyway, but, uh, I think that we should have an agreement here on what communicators this will be. Letters of assessment via the institution have been made public. Uh, will there be a statement plus debate meeting? How do you intend to, uh, to communicate going forward, because we have the whole press waiting to hear what comes out of this conference call. Thank you.

Jeroen Dijsselbloem (40:02):

Um, Maria Luís, thanks. That was my… the last, uh, item on my agenda today, to talk about communication. So, let me come back to that in a minute. Let me just check if, uh, any more, uh, comments on the list and the Commission’s first… sorry, the institution’s first view on the list. Uh, if not, we can turn to communication issues. One is that your question, what is public, or going to be made public, in the-

Mario Draghi (40:34):

Jeroen? Jeroen? Before, before… just to get, uh, make sure that I have understood. Do I understand that, uh, the previous agreement will be in… fully respected?

Jeroen Dijsselbloem (40:50):

Absolutely. Absolutely.

Mario Draghi (40:53):

Thanks. Thank you.

Jeroen Dijsselbloem (40:54):

I’m not going to change a single word. Um, um, the first question by Maria Luís was what documents will be made public. The commission has made it’s letter on the list public, I don’t think the other two institutions have done the same. So perhaps they can indicate whether they want to make it public or not. And Yanis, perhaps you can indicate whether your list is made public, or will be made public, or how would you like to proceed with that? Uh, can I ask Mario first?

Mario Draghi (41:30):

Yes, certainly. We can make it public. No problem.

Jeroen Dijsselbloem (41:34):

Uh, thank you. Christine?

Christine Lagarde (41:37):

Yeah, we can make it public too. We thought it would be polite to the group to wait until the conference call was over.

Jeroen Dijsselbloem (41:43):

Agreed. Thank you. Yanis?

Yanis Varoufakis (41:46):

Yes, uh, we would very much like to make our list public. Uh, for some reason it has already been made public even though it certainly did not leak from our side. Um, but, l- l- let… if I may say, on the question of communication, uh, Jeroen, that, uh, my… The view that, uh, Luis, uh, expressed is the one that we can run with very happily and, uh, profitably. And that is from our perspective, we see today as the beginning of a new process. That we very much look forward to completing in association with our partners and institutions.

Jeroen Dijsselbloem (42:26):

Thank you. Um, and colleagues, as we are speaking, uh, there is a very short Eurogroup statement, a draft, which is being sent to, uh, your deputies. It should come in, uh, any minute. Uh, it reads… It uses exactly the words of Friday’s statement, uh, and it sounds like this. “The Eurogroup today discussed the first list of reform measures presented by the Greek authorities, based on the current arrangement, which will be sp- further specified and then agreed, but with the institutions, at the latest by the end of April. The institutions provided us with their first view, that they consider this list of measures to be sufficiently comprehensive to be a valid starting point for a successful conclusion of the review. We therefore agreed to proceed with the national procedures, with a view to reaching the final decision on the extension by up to four months, on the current master financial assistance facility agreements. We call on the Greek authorities to further develop and broaden the list of reforms, measures in close coordination with the institutions, in order to allow for a speedy conclusion… I should say, a speedy and successful conclusion of the review.”

Jeroen Dijsselbloem (43:48):

So that is the draft statement. It should come in, uh, in, in your deputies email boxes. Perhaps you can, uh, look at it for a minute, and I would ask for reactions.

Yanis Varoufakis (44:04):

Jeroen, I’m quite happy… This is Yanis Varoufakis. I’m quite happy to accept it just from having heard it.

Jeroen Dijsselbloem (44:11):

Thank you.

Mario Draghi (44:28):

Jeroen? Jeroen?

Jeroen Dijsselbloem (44:31):

Yes, Mario.

Mario Draghi (44:32):

On…I have one, one suggestion. In the last, uh, paragraph it says, “We call on the Greek authorities to further develop and broaden the list of reform measures, based on current arrangements.”

Jeroen Dijsselbloem (44:47):

Okay. [inaudible]

Mario Draghi (44:51):

On the current arrangements.

Jeroen Dijsselbloem (44:51):

It will become the list of reform measures based on current arrangements. That is the-

Mario Draghi (45:00):

Yeah.

Jeroen Dijsselbloem (45:00):

…which we were.

Mario Draghi (45:04):

Yeah.

Jeroen Dijsselbloem (45:05):

Okay. Any other comments from colleagues? If not, I think that, uh, we can use this, and we’ll put that out, um, shortly after this conference call. And any other business, let’s see. I think there is a Euro Working Group on Thursday, a regular meeting on Thursday, uh, we can take stock of, uh, national consultations. They may not all be finalized by then, but just to take stock, and, uh, talk about the further procedures for the ESF Board of Directors. Um, And they can… well, in the end, take the formal decision, um, following the Euro Working Group meetings, and once the national procedures have been concluded, of course.

Jeroen Dijsselbloem (45:57):

At our next meeting, this is the 9th of March, we will again take stock of the developments in Athens, and of course, in the mean time, I invite the institutions and the Greek authorities to continue their hard work. Thanks again for all the hard work that has been done over the last couple of days, but to continue their work, that would allow for a successful conclusion of the review as soon as possible. Um, if no other comments then I think I can thank everyone for joining this meeting and I will close this Eurogroup meeting. Thanks again. Thank you.

Yanis Varoufakis (46:35):

Thank you.

Transcribed by Rev.com

Η ελληνική λίστα μεταρρυθμίσεων που συζητείται

Γερούν Ντάισελμπλουμ (00:00):

… των απαντήσεων ή των ερωτημάτων σας. Και θα μπορούσα πρώτα, πρώτα να ζητήσω από την Επιτροπή, ή από τον Πιέρ, να δώσουν τις επικεφαλίδες τους.

Ομιλητής 2 (00:10):

Ε, ναι, ευχαριστώ Γερούν. Λοιπόν, η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά την ανασχηματισμένη πρόταση που εστάλη χθες στον πρόεδρο του Eurogroup. Και, πριν από αυτό, είχαν πραγματοποιηθεί, ε, συμβατικές ανταλλαγές, κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου μεταξύ των Ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και άλλων θεσμών. Επομένως, στην ανασκόπηση της επιτροπής, ο κατάλογος αυτός είναι επαρκώς περιεκτικός ώστε να είναι ένα έγκυρο σημείο έναρξης για την επιτυχή ολοκλήρωση της αναθεώρησης, όπως ζητήθηκε από το Eurogroup κατά την τελευταία της, συνεδρίαση. Επιτρέψτε μου, ωστόσο, να τονίσω ότι ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει επαρκείς λεπτομέρειες που θα μας επιτρέψουν να αξιολογήσουμε κάθε συγκεκριμένο μέτρο και πώς αυτό επιδρά στον προϋπολογισμό ή τους συνολικούς στόχους του προγράμματος. Περαιτέρω εξειδίκευση των μεταρρυθμίσεων σε αυτόν και σε άλλους βασικούς τομείς αναμένεται να παρασχεθεί και να συμφωνηθεί πριν από τα τέλη Απριλίου. Αυτό είναι επίσης σύμφωνο με την δήλωση του Eurogroup την περασμένη εβδομάδα. Θεωρούμε τη δήλωση του Eurogroup της περασμένης Παρασκευής ως βάση.

Μάικλ Νούναν (01:27):

Μάικλ Νούναν

Ομιλητής 2 (01:29):

Είναι λοιπόν λυπηρό το γεγονός ότι,

Ομιλητής 3 (01:33):

Εισήλθε στη διάσκεψη.

Ομιλητής 2 (01:37):

… ότι η επιστολή του Υπουργού δεν αναφέρεται άμεσα στις δεσμεύσεις που περιέχονται σ’ αυτή τη δήλωση, όπως, για παράδειγμα, να παράσχει πρωτογενή πλεονάσματα και εισοδήματα χρηματοδότησης [ακατανόητο] για να διασφαλίσει βιωσιμότητα σύμφωνα με τη δήλωση του Eurogroup του Νοεμβρίου 2012. Θεωρούμε επίσης ότι είναι μάλλον ασυνήθιστο ότι η επιστολή δεν έχει υπογραφεί επισήμως και δεν αναφέρεται σε καμία πραγματική κυβερνητική απόφαση στο πλαίσιο αυτό. Επομένως, το νομικό καθεστώς της επιστολής δεν είναι, κατά συνέπεια, σαφές. Πρωτίστως, ο κατάλογος αυτός δεν υποκαθιστά σε καμία άποψη, το μνημόνιο συμφωνίας, που αποτελεί την επίσημη νομική βάση για το πρόγραμμα στο οποίο στηρίζεται η κύρια συμφωνία διευκόλυνσης χρηματοδοτικής στήριξης. Είναι επίσης σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι επιτρέπεται στις ελληνικές αρχές να αποφύγουν οποιαδήποτε ανατροπή μέτρων και μονομερείς αλλαγές στις πολιτικές και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους δημοσιονομικούς στόχους, στην οικονομική ανάκαμψη ή στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όπως αξιολογούνται από τα θεσμικά όργανα.

Ομιλητής 2 (02:48):

Οποιαδήποτε πρωτοβουλία πολιτικής, δηλαδή, πρέπει να συζητηθεί εκ των προτέρων με τους τρεις θεσμούς. Και τώρα, θα ήθελα να ζητήσω από τον Πιέρ να, αναπτύξει περαιτέρω κάποιες κρίσιμες λεπτομέρειες.

Πιέρ Μοσκοβισί (02:59):

Εντάξει, συνάδελφοι. Ε, γενικά, θα έλεγα ότι ενθαρρυνόμαστε από μια σειρά δεσμεύσεων [ακατανόητο] για τη συμβατική φοροδιαφυγή και διαφθορά, [ακατανόητο] μέσα από προσπάθειες εκσυγχρονισμού της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, ως επίσης και να συνεχίσουμε τη μεταρρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Ωστόσο, εμείς, πρέπει να είμαστε, να σκεπτόμαστε ρεαλιστικά και αυτό θα συζητηθεί, για το πόσο γρήγορα αυτές οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να αποδώσουν αποτελέσματα. Ε, υπάρχουν άλλοι τομείς για τους οποίους η Επιτροπή πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των στατιστικών, όπου θεωρούμε ότι είναι ζωτικής σημασίας η θεσμική και επιχειρησιακή ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ και [ακατανόητο] θεωρούμε ανά πάσα στιγμή ότι η νέα κυβέρνηση πρέπει, να λάβει άμεσα απτά μέτρα για να δείξει αποφασιστικότητα για αλλαγή σε αυτούς τους τομείς. Πιστέψτε, ότι απαιτείται αναθεώρηση του νομικού πλαισίου.

Πιέρ Μοσκοβισί (03:54):

Σε άλλους τομείς, επείγοντες και σύμφωνους, ε

Ομιλητής 3 (04:00):

Εισήλθε στη διάσκεψη.

Πιέρ Μοσκοβισί (04:02):

… θα έπρεπε να ληφθούν επείγουσες σύμφωνες και άμεσες αποφάσεις, καθώς η αβεβαιότητα των τελευταίων εβδομάδων ήταν, ζημιογόνα και καταστροφική. Πρώτον, στον χρηματοπιστωτικό τομέα πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να επαναλάβει το συντομότερο δυνατόν, με πολύ σαφή τρόπο, ότι οι βασικοί πυλώνες της μεταρρύθμισης, όπως συμφωνήθηκαν στο Μνημόνιο Συμφωνίας, για να διευθετήσουν τις αγορές και τις διπλωματικές σχέσεις. Ομοίως, η φορολογία και οι δόσεις, η κυβέρνηση πρέπει να λάβει επείγουσα δράση για να διευκρινίσει τις προθέσεις της, έτσι ώστε οι φορολογούμενοι να αρχίσουν να πληρώνουν ξανά τους φόρους και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Και οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται, γρήγορα, σε πλήρη διαβούλευση με αυτά τα τρία θεσμικά όργανα.

Πιέρ Μοσκοβισί (04:42):

Δεύτερον, για την ιδιωτικοποίηση, η σκέψη μας είναι ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει εντολή στον οργανισμό να προχωρήσει με τα τρέχοντα πρότυπα επίσης ταχέως. Έτσι, η Επιτροπή, προσδοκά να συνεργαστεί με τη νέα διοίκηση, να επεξεργαστεί ποιες είναι, ποιες είναι ακόμα επί του παρόντος οι γενικές δεσμεύσεις και να τις μετατρέψει σε σαφείς πολιτικές ενέργειες. Θα θέλαμε επίσης να υπογραμμίσουμε την προθυμία μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε τεχνική βοήθεια σε βασικούς τομείς, για να βοηθήσουμε στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών. Για να συνοψίσω, δεν θα είμαι πλέον, κατά την άποψη της επιτροπής, αυτό το είναι, είναι αρκετά πλήρες για να είναι έγκυρο σημείο αφετηρίας για την επιτυχή ολοκλήρωση της αναθεώρησης. Δεν είναι καθόλου κάτι που σημαίνει ότι η αναθεώρηση ολοκληρώθηκε ή ότι επίκειται η ολοκλήρωσή της και νομίζω ότι αυτό ήταν, αυτό που μας ζητήθηκε από το Eurogroup και η απάντησή μας είναι σαφής επ’ αυτού του σημείου.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (05:44):

Σας ευχαριστώ πολύ, όπως πάντα, Πιέρ. Ας μου επιτραπεί να γυρίσω στην ΕΚΤ. Μάριο;

Μάριο Ντράγκι (05:50):

Ναι, ευχαριστώ Γερούν. Σας ευχαριστώ. Όπως συζητήσαμε … σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δεν ήταν ασφαλώς δυνατό για τους θεσμούς να καταθέσουν τον δικό τους κατάλογο πλήρων προτάσεων και δεσμεύσεων, οι οποίες θα μας επέτρεπαν, στα θεσμικά όργανα και ιδιαίτερα στην ΕΚΤ, να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη, στα δημοσιονομικά και στη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Σημειώνω ότι οι δεσμεύσεις που περιέγραψαν οι θεσμοί διαφέρουν από τις υφιστάμενες δεσμεύσεις του προγράμματος σε ορισμένους τομείς. Ωστόσο, ο κατάλογος που διαβίβασαν οι ελληνικοί θεσμοί καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων μεταρρύθμισης και, υπό την έννοια αυτή, είναι κατά πολύ πλήρης για να καταστεί έγκυρο σημείο εκκίνησης για την επιτυχή ολοκλήρωση της αναθεώρησης.

Μάριο Ντράγκι (06:40):

Τώρα, επιτρέψτε μου να κάνω μερικές επιπλέον παρατηρήσεις. Κατανοούμε με συνέπεια προς την απόφαση του Eurogroup την περασμένη Παρασκευή, ότι ο κατάλογος δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την τρέχουσα συμφωνία, και ζητά τις υφιστάμενες δεσμεύσεις στο τρέχον Μνημόνιο Συμφωνίας και Μνημόνιο οικονομικής πολιτικής (MEFP) να αποτελέσουν τη βάση για την αναθεώρηση. Στις περιπτώσεις που ο κατάλογος αποκλίνει από το Μνημόνιο οικονομικής πολιτικής (MEFP) και το Μνημόνιο Συμφωνίας, θα αξιολογήσουμε κατά την επανεξέταση, όπου τα μέτρα τα οποία δε γίνονται αποδεκτά από τους θεσμούς, να αντικαθίστανται με μέτρα ίσης ή καλύτερης ποιότητας όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Θα εκτιμούσαμε εάν οι Ελληνικές αρχές κάνουν πολύ σαφές και δημόσια ότι δεν θα υπάρξει ανατροπή των υφιστάμενων μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων σε κανέναν από τους τομείς που αναφέρονται στον κατάλογό τους. Οποιαδήποτε νέα μέτρα ή νόμοι σε αυτούς τους τομείς θα εφαρμοστούν μόνο μετά από συμφωνία με τα τρία θεσμικά όργανα. Δυστυχώς, θα εξακολουθήσουμε να ακούμε αντιφατικά μηνύματα μεταξύ της επικοινωνίας προς το γενικό Ελληνικό κοινό και των δεσμεύσεων – και των δεσμεύσεων προς αυτή την ομάδα.

Μάριο Ντράγκι (08:03):

Το δεύτερο σημείο αφορά τη νοοτροπία περί πληρωμών. Ο κατάλογος που συζητάμε σήμερα δεν χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό αυτό. Τις επόμενες ημέρες, θα περιμέναμε πολύ σαφείς δηλώσεις από τα υψηλότερα επίπεδα. Η ανησυχία αφορά προηγούμενες ανακοινώσεις. Πρώτον, δεν θα υπάρξουν πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση για τη διεύρυνση ή χαλάρωση του προγραμματισμού δόσεων και μέτρα για την ενίσχυση της φορολογικής επιβολής και της πειθαρχίας πληρωμών θα συζητηθούν επειγόντως με τα τρία θεσμικά όργανα. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα το πρωί, ακούμε αντιφατικό μήνυμα από την Αθήνα.

Μάριο Ντράγκι (08:41):

Δεύτερον, δεν θα υπάρξει νέο μορατόριουμ για τον πλειστηριασμό κατοικιών ούτε άλλοι περιορισμοί, που δυσχεραίνουν τις τράπεζες να επεξεργαστούν αποτελεσματικά τα NPLs (μη εξυπηρετούμενα -κόκκινα- δάνεια). Νομίζω ότι πρέπει να είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας, πρώτα απ’ όλα, να έχουμε ένα βιώσιμο πιστωτικό σύστημα. Εάν οι τράπεζες δεν είναι βιώσιμες, δεν θα δώσουν πίστωση. Το επεσήμανα αυτό αρκετές φορές.

Μάριο Ντράγκι (09:03):

Δεν θα υπάρξει επίσης πρωτοβουλία για οποιαδήποτε γενική ή οριζόντια ελάφρυνση του χρέους για ιδιώτες πιστωτές. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση, Γερούν, με τη συμφωνία σας θα ήθελα να αναφέρω τη διαφορά μεταξύ της δήλωσης του Eurogroup και αυτής της δήλωσης σχετικά με τα [δεν ακούγεται] ομόλογα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Μπορώ να την κάνω τώρα;

Γερούν Ντάισελμπλουμ (09:25):

[ακατανόητο] καλά, είτε, είτε τώρα, είτε, συζητήστε το περαιτέρω στο Euro Working Group την Πέμπτη. Έθιξες το θέμα σε μένα όταν μιλήσαμε, ίσως είναι χρήσιμο να αναβληθεί για μια μεταγενέστερη ομάδα εργασίας, όπως είπα. Εμείς, μεταξύ μας, είχαμε ξεκαθαρίσει πώς θα παίρνονταν οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση των [δεν ακούγεται] ομολόγων. Θα παίρνονταν … θα παίρνονταν με βάση την απόφαση του SSM (Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός) της ΕΚΤ . Είναι αυτοί που ενεργοποιούν τη χρήση αυτών των κεφαλαίων, για λόγους ανακεφαλαιοποίησης. Αυτό συμφωνήσαμε στο Eurogroup. Οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση για το θέμα αυτό, νομίζω, θα έπρεπε … θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί στο Euro Working Group, αν αυτό είναι εντάξει.

Μάριο Ντράγκι (10:11):

Σας ευχαριστώ, Γερούν. Γι’ αυτό … Καταλαβαίνω ότι το σχέδιο τροποποίησης της συμφωνίας διευκόλυνσης κύριας χρηματοδοτικής στήριξης που κυκλοφόρησε χθες θα είναι σύμφωνο με τις δηλώσεις που συμφωνήθηκαν την Παρασκευή.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (10:26):

Ναι. Και αν κάποιος έχει περαιτέρω σχόλια για το θέμα αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να λάβει χώρα στο Euro Working Group, ε,

Μάριο Ντράγκι (10:33):

Εντάξει. Σας ευχαριστώ. Τότε, αναφορικά με μένα, αν έχω αυτή τη διαβεβαίωση, δεν χρειάζεται να θίξω αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ. Τότε, τελείωσα.

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (10:41):

Συγγνώμη, μπορώ, μπορώ να … Γερούν, μπορώ να λάβω [ακατανόητο 00:10:47]?

Γερούν Ντάισελμπλουμ (10:48):

Ναι, παρακαλώ.

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (10:49):

Θα ήμουν … ε, θα πρέπει να είναι απολύτως σαφής, γιατί θα δημιουργήσω, θα δημιουργήσει απίστευτα προβλήματα στο κοινοβούλιο μου. Δεν έχουμε, σε καμία περίπτωση, καμία τροποποίηση μέσω της συγκεκριμένης συμφωνίας. Δηλώσαμε … την, την Παρασκευή, επάνω στα [ακατανόητο], αλλά εάν, ε, προβλήματα, θα διατεθούν μόνο κατόπιν αιτήματος από … κατόπιν αιτήματος του SSM (Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός) της ΕΚΤ. Αυτό σημαίνει το …. – η τελευταία απόφαση που θα ληφθεί από τους θεσμούς σε [ακατανόητο], διαφορετικά θα ήταν μια αλλαγή του … της συμφωνίας, του Μνημονίου Συμφωνίας, και αυτό δεν είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε , στο Κοινοβούλιο. Πρόκειται για μια επέκταση, αλλά όχι για οποιαδήποτε αλλαγή στο [ακατανόητο 00:11:35]. Ως εκ τούτου, το δικό μου, το δικό μου, το αίτημά μου είναι μόνο να μην δημιουργήσουμε τη συζήτηση ή τις παρανοήσεις ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε τροποποίηση, δηλαδή, στη συγκεκριμένη συμφωνία.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (11:49):

Μην ανησυχείς, Βόλφγκανγκ, δεν θα υπάρξουν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη δήλωση, που είδαμε την Παρασκευή. Σε αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση, υπάρχουν δύο πτυχές. Η μία είναι, όπως είπατε ότι είναι … η αποδέσμευση αυτών των κεφαλαίων θα γίνει κατόπιν αιτήματος του SSM (Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός), αλλά θα μπορούσατε επίσης να διαβάσετε ότι θα διατεθούν κατόπιν αιτήματος του SSM. Με άλλα λόγια, τυπικά, μπορεί να ληφθεί απόφαση, ε, αλλά θα διατεθούν κατόπιν αιτήματος του SSM. Με άλλα λόγια, αν το SSM το κρίνει απαραίτητο, αυτή η ανακεφαλαιοποίηση, τα κεφάλαια θα αποδεσμευτούν. Έτσι υπάρχουν και οι δύο πτυχές σε μία πρόταση. Δεν θα αλλάξουμε τη δήλωση, κάτι που θα προκαλέσει φυσικά πολλά προβλήματα. Αν κάποιος επιθυμεί περαιτέρω διευκρινίσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας. Θα ασχοληθεί με διαδικασίες, αλλά όχι με την πολιτική απόφαση που πήραμε.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (12:45):

Αν μπορώ να συνεχίσω, θα ήθελα να ρωτήσω την Κριστίν, για την εκτίμησή της.

Κριστίν Λαγκάρντ (12:55):

Σας ευχαριστώ πολύ, Γερούν και καλό απόγευμα σε όλους σας. Δεν θα επαναλάβω το περιεχόμενο της επιστολής που εκδώσαμε χθες το βράδυ. Θα μπορούσα, κυριολεκτικά, να εγκρίνω και να εκθειάσω όλες τις παρατηρήσεις που έκανε ο Μάριο, εκτός από την τελευταία, η οποία είναι αρκετά ξεχωριστή. Τα δύο σημεία στα οποία θα επανέλθω για να επιμείνω, είναι πρώτον, ότι οι συζητήσεις για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης, η οποία πρέπει να αρχίσει το συντομότερο δυνατό και για τις οποίες είμαστε έτοιμοι, για να επιτύχουν, δεν πρέπει να περιοριστούν απλώς στις παραμέτρους πολιτικής που περιγράφονται στον κυβερνητικό κατάλογο. Και νομίζω ότι η αναφορά στο Μνημόνιο Συμφωνίας και το NESP από τον Μάριο ήταν ιδιαίτερα σχετική.

Κριστίν Λαγκάρντ (13:45):

Η δεύτερη ανησυχία που έχω, η οποία αναφέρθηκε και από τον Μάριο , είναι ο συνεχής και επαναλαμβανόμενος θόρυβος που ακούμε από την Αθήνα και ο οποίος αντηχεί σε ολόκληρο τον κόσμο με τρόπο που δεν συνάδει με αυτό που αναφέρεται στο μνημόνιο του καταλόγου που εκδόθηκε από τις Ελληνικές αρχές. Και υπάρχει πραγματική μόνιμη αναφορά στην ανατροπή. Αυτό περιλαμβάνει την προσδοκία ότι θα επέλθουν αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα που θα αντίκεινται στις πολιτικές δεσμεύσεις, καθώς και αλλαγές στη γενική φορολόγηση, στα τέλη δόσεων χρέους, τα οποία έχουν ήδη αποδυναμώσει την είσπραξη των εσόδων από τις Ελληνικές αρχές. Επομένως, Γιάνη, αν θέλετε, μαζί μας εδώ στο τηλέφωνο, θα σας παρακαλούσα να μειώσετε αυτόν τον θόρυβο και να καταστήσετε σαφές ότι υπάρχει ένας μόνο κατάλογος και όχι ένας άλλος Ελληνικός κατάλογος, ξεχωριστός απ΄τον δικό σας.

Κριστίν Λαγκάρντ (14:53):

Τέλος, νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά χρήσιμο, σίγουρα από την πλευρά μας, αν ο θα μπορούσε να εξηγήσει σε όλους μας την τρέχουσα κατάσταση ρευστότητας της κυβέρνησης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προτείνεται να προχωρήσουμε. Με αυτό, όπως είπα, εμείς, είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να αρχίσουμε την πραγματική δουλειά, η οποία δεν είναι το να γράψουμε λόγια σε χαρτί, με τα οποία δεν σχετιζόμαστε καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά αυτό είναι εντάξει. Αλλά ξεκάθαρα, η πραγματική εργασία αναθεώρησης πρέπει τώρα να ξεκινήσει. Σας ευχαριστώ.

Jeroen Dijsselbloem (15:23):

Σας ευχαριστώ, Κριστίν. Θα ήθελα τώρα να γυρίσω στον Γιάνη για να παρατηρήσω ένα-δύο σημεία στα θέματα που θίχτηκαν. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι η λεπτομερής εργασία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Και πρέπει όλοι να κατανοήσουμε πλήρως ότι όλα τα νομικά έγγραφα και η βάση για το πρόγραμμα στήριξης παραμένουν αμετάβλητα μέχρι να συζητηθούν και συμφωνηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες με τους θεσμούς. Αυτή είναι η βάση επί της οποίας εργαζόμαστε. Ε, Γιάνη , μπορώ να σας ζητήσω να απαντήσετε στα δύο ζητήματα που έθεσε ο Μάριο και η Επιτροπή, ε Κριστίν;

Γιάνης Βαρουφάκης (16:09):

Ναι σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ, Γερούν. Επιτρέψτε μου … πως θα ξεκινούσα, ευχαριστώντας, ε, εσάς, ως πρόεδρο του Eurogroup, για το ρόλο που διαδραματίζετε στην προσπάθειά σας να δημιουργήσετε το απαραίτητο κοινό έδαφος για να φτάσετε εκεί που βρισκόμαστε σήμερα. Θέλω επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους θεσμούς για την εποικοδομητική σχέση που είχαμε τις τελευταίες 48 ώρες και που τόσο γρήγορα διαβάσατε τον κατάλογό μας και φτάσατε στην ετυμηγορία ή τη σύσταση στην οποία φτάσατε. Πιστεύω, και η κυβέρνηση πιστεύει, εδώ στην Αθήνα, ότι έχουμε τώρα μια σταθερή βάση για να οικοδομήσουμε μια σταθερή συμφωνία, και, … για τους επόμενους τέσσερις μήνες τουλάχιστον, και, εργαζόμαστε προς την αναθεώρηση. Επιτρέψτε μου τώρα, να κάνω, όπως είπατε Γερούν, και να απαντήσω σε ορισμένα συγκεκριμένα θέματα που αναφέρθηκαν.

Γιάνης Βαρουφάκης (17:04):

Υπάρχουν μερικά μικρά θέματα, τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ, πολύ γρήγορα. Ότι η επιστολή δεν υπογράφηκε, στάλθηκε τα μεσάνυχτα, έτσι, υπήρχαν τεχνικά ζητήματα, αλλά μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτή είναι μια απάντηση σε ένα από τα σημεία που έθιξαν οι επιτροπές. Το θέμα των μονομερών κινήσεων και η ανάγκη συνεργασίας με τους θεσμούς σε ό, τι κάνουμε έχουν αναφερθεί και από τα τρία θεσμικά όργανα. Θα διαβιβάσω αυτήν την άποψη στην κυβέρνησή μου. Είναι η πρόθεσή μας να μην προβαίνουμε σε τέτοιες κινήσεις, όπως έχουμε δηλώσει στην επιστολή μας προς το Eurogroup Έχουμε κάθε πρόθεση να συνεργαστούμε με τους θεσμούς και να σιγουρευτούμε ότι ό, τι εισάγουμε στο κοινοβούλιο και όσα μέτρα συζητούνται και εφαρμόζονται, θα πρέπει να συζητούνται και να εφαρμόζονται σε συνδυασμό με συμφωνίες με τα θεσμικά όργανα.

Γιάνης Βαρουφάκης (18:06):

Ο Πιέρ Μοσκοβισί ανέφερε την ΕΛΣΤΑΤ, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, και πρότεινε να μην υπάρξει αναθεώρηση του νομικού πλαισίου και της αυτονομίας. Κατανοούμε απόλυτα καλά την ανάγκη να μην επιστρέψουμε στις κακές παλιές εποχές των Ελληνικών στατιστικών και εμείς ως κυβέρνηση δεν έχουμε απολύτως καμία πρόθεση να παρέμβουμε στο έργο της ΕΛΣΤΑΤ. Επιτρέψτε μου, ωστόσο, να πω ότι αυτό το είδος αυτονομίας πρέπει να είναι δίκοπο μαχαίρι, υπό την έννοια ότι τόσο η Eurostat, όσο και η Ελληνική κυβέρνηση και κάθε κράτος μέλος και όλοι οι θεσμοί πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στη λειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ. Προς το παρόν, δεν μπορώ να σας πω ότι έχω. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα από το να είναι η ΕΛΣΤΑΤ μακριά από την κυβέρνηση. Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να συζητήσω με τα θεσμικά όργανα και με την Eurostat, τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη στην ΕΛΣΤΑΤ.

Γιάνης Βαρουφάκης (19:11):

Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό από την παρατήρηση που έκανε ο Πιέρ Μοσκοβισί Θα επαναλάβω την παρατήρηση. Σε καμιά περίπτωση δεν θα κάνουμε τίποτα για να θέσουμε σε κίνδυνο την αυτονομία της ΕΛΣΤΑΤ, και δεν θα κάνουμε τίποτα χωρίς τη συγκατάθεση της Επιτροπής του ΔΝΤ, της ΕΚΤ, του Eurogroup προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω όμως, αυτή είναι η άποψη ορισμένων από εμάς στην κυβέρνηση αυτή που είδαμε στη λειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ τους τελευταίους μήνες, ότι χρειαζόμαστε, όλοι μαζί, να κοιτάξουμε τον τρόπο που λειτουργεί η ΕΛΣΤΑΤ. Αλλά, και πάλι, επιτρέψτε μου να καταστήσω σαφές, αυτό δεν είναι κάτι που σκοπεύουμε να κάνουμε μόνοι μας. Θέλουμε να το κάνουμε σε συνεργασία μαζί σας.

Γιάνης Βαρουφάκης (19:52):

Όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τη φορολογική συμμόρφωση, αυτό είναι ένα σημείο που καθένας από εσάς, κάθε ένα από τα θεσμικά όργανα έκανε, ε, υπάρχει, έλλειψη εμπιστοσύνης όσον αφορά τα συστήματα δόσεων. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι αυτό το σύστημα δόσεων σχετικά με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τη φορολογική συμμόρφωση, είναι ένα σημείο που καθένας από εσάς έκανε, καθένα από τα θεσμικά όργανα έκανε, υπάρχει, αδυναμία εμπιστοσύνης όσον αφορά τα προγράμματα δόσεων. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι αυτό το καθεστώς δόσεων που τώρα βρίσκεται στο καταστατικό … εδώ στην Ελλάδα, εισήχθη από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και πιστεύω ότι τα θεσμικά όργανα είχαν αντιρρήσεις επ’ αυτού. Θα χαρούμε να εξετάσουμε αυτά τα προγράμματα δόσεων μαζί με … με, με τους θεσμούς και με όλους τους εταίρους μας. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα εδώ. Το ύψος των καθυστερούμενων οφειλών, όπως πιθανώς όλοι γνωρίζετε, φθάνουν το 90% του προϋπολογισμού της Ελληνικής κυβέρνησης. Τώρα, αυτό είναι ένα τεράστιο ποσό που έχει να κάνει με … είναι αποτέλεσμα της βαθιάς κρίσης αυτής της, κοινωνικής οικονομίας. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά διασφαλίζοντας ότι ό, τι και αν κάνουμε δεν ενθαρρύνει, πράγματι, αλλά τιμωρεί τη στρατηγική μη πληρωμή, ενώ παράλληλα βρίσκει τρόπους αντιμετώπισης δίνοντας σε εκείνους που μπορούν να αντέξουν οικονομικά να πληρώσουν ένα μέρος μόνο απ’ αυτό που οφείλουν έναν τρόπο να το κάνουν αυτό, ειδικά δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασής μας.

Γιάνης Βαρουφάκης (21:13):

Για τα NPLs (μη εξυπηρετούμενα -κόκκινα- δάνεια) , και λαμβάνω πολύ σοβαρά υπ’ όψιν αυτό που λένε ο Μάριο Ντράγκι και η ΕΚΤ, για την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν θα απειληθεί από τις πολιτικές μας όσον αφορά τα NPLs (μη εξυπηρετούμενα -κόκκινα- δάνεια). Και πάλι, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι έχουμε πολύ ιδιαίτερες περιστάσεις στην Ελλάδα, κάτι που δεν θα κάνω … να προχωρήσω μονομερώς σε αυτό, και φυσικά πρέπει να έχουμε την υποστήριξη της ΕΚΤ σε όλα όσα κάνουμε.

Γιάνης Βαρουφάκης (21:49):

Αλλά επιτρέψτε μου … επειδή μιλάμε για αυτό, επιτρέψτε μου να το επισημάνω αυτό, ότι υπάρχουν ειδικές περιστάσεις. Έχουμε μια ρεαλιστική αγορά που έχει πάθει καθίζηση και η ιδέα ότι θα έχουμε επιλογές πρώτων κατοικιών για να ενισχύσουμε την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι αυτή που πρέπει να συζητηθεί. Και, ε, πρέπει να το συζητήσουμε μαζί σας. Αυτό δεν είναι ο χώρος για να το κάνουμε. Αλλά υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι μια μαζική αύξηση των δημοπρασιών, στην καταρρέουσα αγορά δεν πρόκειται να βοηθήσει τις τράπεζες, ενώ ταυτόχρονα πρόκειται να δημιουργήσει παρενέργειες στην ικανότητα της κοινωνικής οικονομίας, τόσο στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης από την κυβέρνηση και στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συζητήσει με τους θεσμούς και να συμφωνήσει με κοινούς τρόπους αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων.

Γιάνης Βαρουφάκης (22:47):

Τώρα, σχετικά με το ερώτημα που έθεσε ο Μάριο Ντράγκι σχετικά με το FSF (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) και το HFSF (Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), επιτρέψτε μου να δηλώσω για την ιστορία ότι, για να σας καθησυχάσω όλους, ότι η κυβέρνηση αυτή δεν πρόκειται να ζητήσει τροποποίηση της συμφωνίας του Eurogroup της Παρασκευής. Είμαστε ευτυχείς να προχωρήσουμε με τη συμφωνία αυτή και το FSF (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) να διατηρεί τον έλεγχο των υπολοίπων κονδυλίων, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα και την επίλυση, την πιθανή επίλυση. Σχετικά με το ερώτημα για ανατροπή, ειδικά όταν πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, για αυτό το θέμα, όπως θα δείτε από τη δική μας … από τη σχετική εγγραφή στον κατάλογό μας, έχουμε καταστήσει σαφές ότι οι ολοκληρωμένες, ολοκληρωμένες ιδιωτικοποιήσεις θα θεωρούνται απαραβίαστες απ’ αυτή την κυβέρνηση. Αυτές που έχουν ξεκινήσει θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το νόμο και με τρόπους που συνδυάζουν το δημόσιο συμφέρον με την ανάγκη, την ανάγκη συνεργασίας με τα θεσμικά όργανα και με του Eurogroup .

Γιάνης Βαρουφάκης (24:07):

Επιτρέψτε μου να τελειώσω, αναφερόμενος στα δύο σημεία της Κριστίν Λαγκάρντ. Η πρώτη είναι μια διαβεβαίωση που μπορώ να δώσω στην Κριστίν και σε όλους σε αυτή τη διάσκεψη ότι δεν υπάρχει ξεχωριστός Ελληνικός κατάλογος, διαφορετικός απ’ αυτόν που έχετε. Φυσικά, όπως μπορείτε να φανταστείτε, ο κατάλογός μας είναι μόνο, ένα έγγραφο πέντε σελίδων. Έχουμε μια σειρά δεσμεύσεων έναντι του Ελληνικού λαού. Δεν θα κάνουμε καμία κίνηση, όπως είπα προηγουμένως, που υπονομεύει τους δεσμούς εμπιστοσύνης που προσπαθούμε να οικοδομήσουμε σήμερα. Όμως, δεν υπάρχει ξεχωριστός Ελληνικός κατάλογος. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες της τρέχουσας κατάστασης διαπραγμάτευσης, της ανταλλαγής μεταξύ μας, της δέσμευσης. Και επιτρέψτε μου να κάνω αυτό το συγκεκριμένο σημείο λίγο πιο απτό.

Γιάνης Βαρουφάκης (25:06):

Άκουσα από τα τρία θεσμικά όργανα τη δήλωση ότι ο κατάλογος αυτός δεν αποτελεί αντικατάσταση του Mνημονίου Συμφωνίας και ότι αυτός ο κατάλογος πρόκειται απλώς να μεταμοσχευθεί στο Μνημόνιο Συμφωνίας ή θα πρέπει να διαπραγματευτούμε τρόπους με τους οποίους θα πρέπει το ισχύον Μνημόνιο Συμφωνίας να τροποποιηθεί. Τώρα, όπως γνωρίζετε, έχουμε καταναλώσει τρεις συνελεύσεις του Eurogroup συζητώντας την επιτακτική ανάγκη συνδυασμού του υπάρχοντος προγράμματος με τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης. Και εγώ … έχω … είχα την εντύπωση και αυτή η κυβέρνηση είχε την εντύπωση ότι κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα χωρίς να αμφισβητούμε τη νομική ύπαρξη του Μνημονίου Συμφωνίας.

Γιάνης Βαρουφάκης (25:51):

Θα επιμείνουμε στη διατήρηση, σε συλλογικό τρόπο, αυτής της εποικοδομητικής ασάφειας, και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να κάνουμε το καλύτερο, για να εξασφαλίσουμε την ολοκλήρωση της αναθεώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο κατάλογος αυτής της κυβέρνησης που έχετε μπροστά σας, θεωρείται ως αφετηρία για την απόφαση που θα πάρετε για μας για τους επόμενους τέσσερις μήνες. Οι επόμενοι τέσσερις ή πέντε μήνες είναι πολύ μικρός χρόνος. Αν μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που συμφωνούμε ότι πρέπει να κάνουμε μέχρι τον Απρίλιο, και να το κάνουμε με πνεύμα που επιβεβαιώνει τόσο το υπάρχον πρόγραμμα όσο και την πρόθεση να προχωρήσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά σε μια νέα σχέση μετά τον Ιούνιο, νομίζω ότι θα είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να προχωρήσουμε.

Γιάνης Βαρουφάκης (26:48):

Μου ζητήθηκε επίσης από την Κριστίν να εξηγήσω την κατάσταση ρευστότητας της κυβέρνησης. Δεν είμαι σε μια κατάσταση, σε θέση να το κάνω αυτό επί του παρόντος. Όπως γνωρίζετε όλοι, ειδικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η κατάσταση ρευστότητάς μας, δεδομένης της αποσταθεροποίησης της Ελληνικής οικονομίας κατά τους τελευταίους δύο μήνες, δεν είναι καθόλου καλή. Αλλά κατανοώ ότι σήμερα, αυτό που κάνουμε είναι ότι θέτουμε τη σκηνή, δημιουργώντας τη βάση, το θεμέλιο, για να αρχίσουμε τις άμεσες συζητήσεις για όλα αυτά τα θέματα, συμπεριλαμβανομένου του δημοσιονομικού ανώτατου ορίου που θα αντιμετωπίσουμε τις επόμενες εβδομάδες, τις αποπληρωμές των δόσεων του ΔΝΤ σε δόσεις, οι οποίες έρχονται σύντομα. Ήταν μια συζήτηση που δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μέχρι να ξεπεραστεί το σημερινό εμπόδιο, αλλά είναι μια συζήτηση που είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ακόμα και απόψε, αν το επιθυμείτε.

Γιάνης Βαρουφάκης (27:44):

Νομίζω ότι έχω μιλήσει αρκετά. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τους θεσμούς. Ο τρόπος με τον οποίο κατανοώ αυτή τη διάσκεψη είναι να απαντήσω στο ερώτημα κατά πόσο ο κατάλογός μας είναι επαρκώς περιεκτικός ώστε να αποτελέσει την αφετηρία μιας διαδικασίας που θα σταθεροποιήσει την Ελλάδα και τη σχέση μας με το Eurogroup και τους θεσμούς για να κτίσουμε εμπιστοσύνη και να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (28:06):

Σας ευχαριστώ, Γιάνη. Επιτρέψτε μου να δώσω το βήμα σε άλλους υπουργούς. Επαναλαμβάνουμε ότι η βάση επί της οποίας εργαζόμαστε είναι η δήλωση του Eurogroup, η οποία μιλά για το πλαίσιο των υφιστάμενων ρυθμίσεων, υποστηριζόμενων από δέσμη δεσμεύσεων, οι οποίες στη συνέχεια διευκρινίζονται. Και νομίζω ότι ένα από τα βασικά σημεία είναι ότι, ξεκινώντας από τη σημερινή ρύθμιση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δεδομένη ευελιξία, η οποία έπρεπε να είναι πάντοτε μετά από διαβούλευση και συμφωνία με τους θεσμούς για τυχόν αλλαγές των ρυθμίσεων. Νομίζω ότι θα μπορούσε να … αυτό το ξεκάθαρο ζήτημα και υπογραμμίσατε την … πώς η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί σε αυτό το σημείο.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (28:59):

Εκτός από αυτό, τώρα έχουμε τον κατάλογο που είναι ένας τρίτος κατάλογος μεταρρυθμιστικών μέτρων, βάσει των τωρινών ρυθμίσεων και του θεσμού που μας έδωσε τις πρώτες απόψεις τους, οι οποίες, αν τις συνοψίσω, είναι ότι ο κατάλογος είναι επαρκώς περιεκτικός ώστε να αποτελεί έγκυρο σημείο έναρξης για την επιτυχή ολοκλήρωση της επανέκδοσης. Πιστεύω ότι αυτά είναι τα βασικά στοιχεία. Αυτό είναι το σημείο όπου βρισκόμαστε, πώς θα δουλέψουμε και όλα αυτά … Εάν οι εθνικές διαδικασίες ξεκινήσουν και με επιτυχία τελειώσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, τότε, πολύ εντατικά, η δουλειά μπορεί να ξεκινήσει σε πολλά από τα θέματα που ανέκυψαν, και σε πολλά από τα θέματα που αναφέρατε.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (29:50):

Τώρα θα ήθελα να –

Κριστίν Λαγκάρντ (29:50):

Γερούν; Γερούν; Μπορώ, μπορώ να πάρω το λόγο για μερικά δευτερόλεπτα για να ενισχύσω το επιχείρημά σου και να αναφερθώ μόνο στη σαφήνεια αυτού που θα φέρουμε τις επόμενες ημέρες, και ότι η αναθεώρηση είναι μια περιεκτική ανασκόπηση. Δεν μπορεί να είναι μια διάσπαρτη, αποσπασματική ανασκόπηση ορισμένων στοιχείων και όχι άλλων. Πρέπει να είναι πλήρης για να οδηγήσει στην επιτυχία και στη συνέχεια [ακατανόητο 00:30:15]. Αλλά είναι πλήρης.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (30:17):

Σωστά. Σας ευχαριστώ για την παρατήρησή σας. Ο λόγος στους νέους υπουργούς, σε ποιον να δώσω το λόγο; Ας,

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (30:30):

Αν μπορώ … Γερούν, αν μπορώ να μπορώ, μπορώ να πω λίγα λόγια.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (30:35):

Παρακαλώ, Βόλφγκανγκ.

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (30:37):

Θα ήθελα να πω στους θεσμούς γι’ αυτό, μια πρώτη άποψη επί του καταλόγου που λάβαμε από τις Ελληνικές αρχές εγκαίρως, και κατά συνέπεια είμαστε σύμφωνοι με τη δήλωση της Παρασκευής, και αυτό είναι το σημαντικό. Και πάνω σ ‘αυτή τη βάση, νομίζω ότι, θα ήταν, θα ήταν πολύ χρήσιμο, να μην αλλάξουμε τίποτα που μόλις αναφέρθηκε στο HFSF (Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας). Και πρέπει να είναι απολύτως σαφές ότι αυτό που ζητάμε από τα κοινοβούλιά μας είναι μια παράταση της συγκεκριμένης συμφωνίας, τίποτα άλλο. Όχι τροποποίηση της συμφωνίας. Πρέπει να είναι, πολύ σαφές. Θα το κάνουμε αυτό, όπως ήδη ανέλαβε η πρωτοβουλία για τη μέτρηση και τις νομοθετικές διαδικασίες, πρέπει, φυσικά, την κοινή απόφαση του Eurogroup σε αυτή τη διάσκεψη, αλλά σκέφτομαι το θέμα στη βάση του καταλόγου που πήραμε από τις Ελληνικές αρχές, και με τη χρήση των τριών θεσμών, θα πρέπει να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο.

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (31:43):

Θα ήθελα, … [ακατανόητο] αλλά θα ήθελα να προσθέσω μερικές παρατηρήσεις. Σε αυτόν, στον Ελληνικό κατάλογο δεν έχει αναφερθεί, δεν είναι [ακατανόητο], αλλά δεν θα ήθελα να το επαναλάβω. Πρόκειται για ένα θέμα του προϋπολογισμού του 2015, που είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τη συνεχιζόμενη αναθεώρηση, για την επιτυχή αναθεώρηση του προγράμματος. Και θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι στον κατάλογο των Ελληνικών αρχών δεν αναφέρεται η εφαρμογή της BRRD (Οδηγία Στήριξης και Ανάκαμψης Τραπεζών) και νομίζω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να μεταφέρει αυτή την οδηγία στο Ελληνικό δίκαιο ως θέμα υψηλής προτεραιότητας.

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (32:27):

Και τελευταίο, στο τελευταίο μου, στον τομέα των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, το ζήτημα των συλλογικών απολύσεων, που δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί, όπως νομίζω ότι θα έπρεπε … να έχουμε κατά νου. Και, στο τέλος του Απριλίου όταν θα … όταν, όταν θα είναι η ώρα [ακατανόητο] θα καθοριστεί περαιτέρω και στη συνέχεια θα συμφωνηθεί με το θεσμικό όργανο. Για άλλη μια φορά, θα ήταν σαφές σε αυτές τις σελίδες, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε μια κοινή δήλωση που θα μας ευθυγραμμίσει να σας εμπιστευόμαστε με βάση την πρώτη άποψη των τριών θεσμικών οργάνων. Εκεί, θα πηγαίναμε στις εθνικές διαδικασίες, για να συμφωνήσουμε για την επέκταση του προγράμματος αυτή την εβδομάδα.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (33:11):

Σας ευχαριστώ, Βόλφγκανγκ. Νομίζω ότι στο θέμα του προϋπολογισμού του ’15, η δήλωση κατέστησε ξεκάθαρο πού βρισκόμαστε όσον αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους, Η δήλωση της Παρασκευής και τα άλλα δύο θέματα θα πρέπει να εξετασθούν τις επόμενες εβδομάδες. Και το ίδιο θα ίσχυε και για τις συλλογικές απολύσεις. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ήταν απαραίτητες ή απαιτούμενες, που θα έπρεπε να είναι στο πλαίσιο των αλλαγών στο Μνημόνιο Συμφωνίας, οι οποίες μπορούν να αποφασιστούν μόνο από κοινού με τα θεσμικά όργανα, το αργότερο έως τα τέλη Απριλίου. Άλλες παρατηρήσεις ή ερωτήσεις από το υπουργείο;

Γιάννης [όχι ο Βαρουφάκης] (33:57):

Γερούν [ακατανόητο] μιλώ-

Γερούν Ντάισελμπλουμ (34:00):

Ναι, Γιάννη.

Γιάννης [όχι ο Βαρουφάκης] (34:04):

Σας ευχαριστώ, Γερούν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους θεσμούς για τη δουλειά τους, και, εγώ συμφωνώ με όλα αυτά. Υπάρχουν πολλά συστήματα σε θεσμούς που θα ήθελα να [ακατανόητο] όταν θέλουμε πράγματα που, [ακατανόητο] κατάσταση ακεραιότητας της Ευρωζώνης και της ΕΕ, ολόκληρο το πρόγραμμα, οι χώρες μας πρέπει να αντιμετωπίζονται εξίσου [ακατανόητο00:34 : 25], πιθανώς θα είναι. Και θα μου άρεσε, θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια, ή, από, από τον Γιάνη, έτσι από τον Γιάνη. Γιάνη, να μας βοηθήσετε να επέλθει ηρεμία στην κοινή γνώμη. Και μην μας πιέζετε να απαντήσουμε στα σήματά σας από την Ελλάδα. Επειδή, δεν είναι, δίκαιο, που καθόμαστε σε ένα δωμάτιο και αποφασίσαμε για ένα, και, μετά, λαμβάνουμε τη γνώμη, εκατό πενήντα Ελλήνων. Και, ε, νομίζω ότι δεν είναι, δεν είναι δίκαιο, και … έχουμε, έχουμε και εκλογείς στις χώρες μας και πρέπει να τους πούμε κάτι και να πιστεύουμε αυτό που λένε. Είναι επιτρεπτό να διατηρείται η ηρεμία σε αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστώ.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (35:29):

Σας ευχαριστώ, Γιάννη. Νομίζω ότι, η άποψή σας για την χρήσιμη επικοινωνία γίνεται από όλους μας. Επίσης, οι θεσμοί το αναφέρουν. Θα είναι πολύ χρήσιμο για ολόκληρη την αξιόπιστη διαδικασία στην οποία εισερχόμαστε τώρα ότι πρέπει να επικοινωνούμε, με έναν τρόπο και όχι διαφορετικά στην Ευρώπη απ’ ό,τι στο σπίτι μας. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική παρατήρηση που πρέπει να κάνουμε. Κανείς άλλος νέος-

Λούι Ντε Γκίντος (35:58):

Γερούν, εδώ Λούι..

Γερούν Ντάισελμπλουμ (35:59):

Λούι. Παρακαλώ.

Λούι Ντε Γκίντος (36:02):

Ευχαριστώ πολύ. Κατ’ αρχάς, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους θεσμούς. Παρά το γεγονός ότι, ξέρετε, αυτές είναι εγκρίσεις με επιφυλάξεις που έχω ακούσει στη ζωή μου. Αλλά, επίσης, νομίζω ότι είναι ένδειξη, ξέρετε, κριτικής διαφυγής υψηλού επιπέδου, το οποίο νομίζω ότι είναι σχετικό. Αλλά ούτως ή άλλως θα ήθελα να τονίσω ορισμένα σημεία. Το πρώτο είναι ότι ξεκινάμε μια διαδικασία. Και αυτό είναι κάτι που γνωρίζετε, αρκετά σχετικό, γιατί, ξέρετε, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τον Οκτώβριο ένα νέο μνημόνιο που θα βασίζεται στη σημερινή συμφωνία. Και αυτό είναι κάτι που, νομίζω ότι πρέπει να διατηρήσουμε και να κρατήσουμε ξεκάθαρο.

Λούι Ντε Γκίντος (36:43):

Το άλλο αφορά την επικοινωνία. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάνη ότι η Ελληνική κυβέρνηση είναι, ξέρετε, [ακατανόητο] ζωντανή, ξέρετε. Οι [ακατανόητο] προσεγγίσεις της δημιουργούν μόνο προβλήματα, ξέρετε, από την άποψη της επικοινωνίας. Έτσι, είναι, ξέρετε, πολύ σημαντικό όλα τα μηνύματα να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τη διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει τώρα και, ξέρετε, είναι η αρχή της διαδικασίας, και η δημιουργία περιττού θορύβου δεν θα είναι πολύ χρήσιμη. Ευχαριστώ πολύ.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (37:20):

Εντάξει. Ευχαριστούμε, Λούι. Κάποιος άλλος συνάδελφος;

Μάικλ Νούναν (37:28):

Παρακαλώ?

Γερούν Ντάισελμπλουμ (37:30):

Ναι. Ποιος ομιλεί;

Μάικλ Νούναν (37:31):

[ακατανόητο] Είμαι ο Μάικλ.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (37:32):

Μάικλ, έχεις το λόγο.

Μάικλ Νούναν (37:35):

Ναι, θα ήθελα να χαιρετίσω το έργο των θεσμών, όπως και άλλοι συνάδελφοι. Όταν είδα τον Ελληνικό κατάλογο, απογοητεύτηκα. Νόμιζα ότι στερούνταν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δεν υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία για το [ακατανόητο 00:37:51]. Αλλά στο πλαίσιο αυτού που επιζητούσαμε, ως επέκταση του υφιστάμενου προγράμματος, και οποιαδήποτε υποκατάσταση των συνθηκών, θα έπρεπε να είναι πλήρως κοστολογημένη και, εν τούτοις, πλήρως εγγυημένη από τους θεσμούς, τότε, εγώ είμαι, εγώ είμαι έτοιμος να περιμένω να δω και να προχωρήσω στη διαδικασία. Αλλά μπορώ να διακρίνω κάποιες δυσκολίες στο τέλος της διαδικασίας για την επιτυχημένη αναθεώρηση του προγράμματος. Τούτου λεχθέντος, δεν θα αντιπαρατεθώ στη συνεδρίαση.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (38:27):

Σας ευχαριστώ, Μάικλ. Νομίζω ότι είναι δίκαιο να θυμόμαστε ότι αυτός ήταν μόλις ο πρώτος κατάλογος μεταρρυθμιστικών μέτρων από τις Ελληνικές αρχές, τα οποία ζητήσαμε και δεν έχει εξεταστεί και δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς. Έτσι είναι αυτό που είναι και το ερώτημα διατυπώθηκε από το Eurogroup, αν ήταν, διεξοδικά πλήρης. Πιστεύω λοιπόν ότι εκεί βρισκόμαστε και ότι οι πραγματικές διαπραγματεύσεις και η σωστή διεκπεραίωση των λεπτομερειών είναι μια μακρά διαδικασία που δεν έχει αρχίσει ακόμα. Κάποιος άλλος συνάδελφος να προσθέσει σε αυτό το σημείο;

Μαρία Λουί Αλμπουκέρκ (39:09):

Γερούν; Μαρία Λουί. Μπορώ να κάνω μία ερώτηση; Είναι [ακατανόητο], θα ήθελα επίσης να επαναλάβω, ευχαριστώντας τους θεσμούς για την πρώτη αυτή αξιολόγηση, και είμαι βέβαιη ότι όλοι θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε στις προσεχείς εβδομάδες και μήνες. Αλλά, φτάνοντας στο σημείο που έθεσαν αρκετοί συνάδελφοί, η επικοινωνία είναι κρίσιμη εδώ. Ίσως θα το αναφέρατε ούτως ή άλλως, αλλά, νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε εδώ σχετικά με το τι επικοινωνίες θα πρέπει να γίνουν. Οι επιστολές αξιολόγησης μέσω του θεσμού έχουν δημοσιοποιηθεί. Θα υπάρξει δήλωση και συνάντηση συζήτησης; Πώς σκοπεύετε να επικοινωνείτε από δω και στο εξής, επειδή έχουμε ολόκληρο τον Τύπο να περιμένει να ακούσει τι θα βγει από αυτή τη διάσκεψη. Σας ευχαριστώ.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (40:02):

Μάικλ Νούναν, ευχαριστώ. Αυτό ήταν … το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξής μου σήμερα, να μιλήσω για την επικοινωνία. Έτσι, επιτρέψτε μου να επανέλθω σε αυτό σε ένα λεπτό. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω αν υπάρχουν άλλα σχόλια για τον κατάλογο και της Επιτροπής την πρώτη … συγγνώμη, την πρώτη άποψη της Επιτροπής για τον κατάλογο. Αν όχι, μπορούμε να στραφούμε σε θέματα επικοινωνίας. Το ένα είναι η ερώτησή σας, τι γίνεται δημόσιο ή πρόκειται να δημοσιοποιηθεί, στο-

Μάριο Ντράγκι (40:34):

Γερούν; Γερούν; Πριν, πριν … απλά για να πάρω, σιγουρευτώ ότι έχω καταλάβει. Καταλαβαίνω ότι η προηγούμενη συμφωνία θα είναι … πλήρως σεβαστή;

Γερούν Ντάισελμπλουμ (40:50):

Απολύτως. Απολύτως.

Μάριο Ντράγκι (40:53):

Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (40:54):

Δεν πρόκειται να αλλάξω ούτε μια λέξη. Το πρώτο ερώτημα της Μαρίας Λουί ήταν ποια έγγραφα θα δημοσιοποιηθούν. Η Επιτροπή έχει κάνει την επιστολή της στον κατάλογο δημόσια, δεν νομίζω ότι τα άλλα δύο θεσμικά όργανα έχουν κάνει το ίδιο. Έτσι, ίσως να πρέπει να δηλώσουν αν θέλουν να τον δημοσιοποιήσουν ή όχι. Και, Γιάνη, ίσως μπορείτε να αναφέρετε εάν ο κατάλογός σας δημοσιοποιείται ή θα δημοσιοποιηθεί ή πώς θέλετε να προχωρήσετε με αυτόν; Μπορώ να ρωτήσω τον Μάριο πρώτα;

Μάριο Ντράγκι (41:30):

Ναι, βέβαια. Μπορούμε να τον δημοσιοποιήσουμε. Κανένα πρόβλημα.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (41:34):

Ευχαριστώ. Κριστίν?

Κριστίν Λαγκάρντ (41:37):

Ναι, μπορούμε να τον δημoσιοποιήσουμε. Θεωρήσαμε ότι θα ήταν ευγενικό για την ομάδα να περιμέναμε μέχρι να τελειώσει η κλήση συνδιάσκεψης.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (41:43):

Σύμφωνοι. Ευχαριστώ. Γιάνη?

Γιάνης Βαρουφάκης (41:46):

Ναι, θα θέλαμε πολύ να δημοσιοποιήσουμε τον κατάλογό μας. Για κάποιο λόγο, έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, αν και σίγουρα δεν διέρρευσε από την πλευρά μας. Αλλά … αν μπορώ να πω, σχετικά με το θέμα της επικοινωνίας, Γερούν, ότι, … η άποψη την οποία εξέφρασε ο Λούι είναι άποψη με την οποία συνταυτιζόμαστε και θεωρούμε κερδοφόρα. Και αυτό είναι από την πλευρά μας, θεωρούμε τη σημερινή ημέρα ως την αρχή μιας νέας διαδικασίας, στης οποίας την ολοκλήρωση προσβλέπουμε σε συνεργασία με τους εταίρους και τους θεσμούς μας.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (42:26):

Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθώς μιλάμε, υπάρχει μια πολύ μικρή δήλωση του Eurogroup , ένα σχέδιο, το οποίο αποστέλλεται στους βουλευτές σας. Αναμένεται να φτάσει όπου να ΄ναι. Λέει …Χρησιμοποιεί ακριβώς τα λόγια της δήλωσης της Παρασκευής, και, ακούγεται κάπως έτσι. «Το Eurogroup συζήτησε σήμερα τον πρώτο κατάλογο μεταρρυθμιστικών μέτρων που υπέβαλαν οι Ελληνικές αρχές, βάσει της τρέχουσας ρύθμισης, η οποία θα διευκρινιστεί περαιτέρω και στη συνέχεια θα συμφωνηθεί, αλλά με τους θεσμούς, το αργότερο έως τα τέλη Απριλίου. Οι θεσμοί εξέφρασαν την πρώτη άποψή τους ότι ο κατάλογος αυτός των μέτρων είναι επαρκώς περιεκτικός ώστε να αποτελέσει έγκυρο σημείο αφετηρίας για την επιτυχή ολοκλήρωση της αναθεώρησης. Συνεπώς, συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε στις εθνικές διαδικασίες προκειμένου να καταλήξουμε στην τελική απόφαση σχετικά με την παράταση έως και τεσσάρων μηνών σχετικά με τις τρέχουσες συμφωνίες διευκόλυνσης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης. Καλούμε τις Ελληνικές αρχές να αναπτύξουν περαιτέρω και να διευρύνουν τον κατάλογο των μεταρρυθμίσεων, μέτρων, σε στενό συντονισμό με τους θεσμούς, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία ολοκλήρωση … Θα έλεγα, ένα γρήγορο και επιτυχές συμπέρασμα της αναθεώρησης.»

Γερούν Ντάισελμπλουμ (43:48):

Αυτό είναι το σχέδιο της δήλωσης. Θα πρέπει να φτάσει στα email των βουλευτών σας. Ίσως να μπορείτε να το κοιτάξετε για ένα λεπτό και θα ζητούσα την άποψή σας.

Γιάνης Βαρουφάκης (44:04):

Γερούν, είμαι αρκετά ικανοποιημένος … Είμαι ο Γιάνης Βαρουφάκης. Είμαι πολύ χαρούμενος και το αποδέχομαι μόνο από το άκουσμα.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (44:11):

Ευχαριστώ.

Μάριο Ντράγκι (44:28):

Γερούν; Γερούν;

Γερούν Ντάισελμπλουμ (44:31):

Ναι, Mario.

Μάριο Ντράγκι (44:32):

Έχω μία, μία πρόταση. Στην τελευταία παράγραφο αναφέρεται: “Καλούμε τις Ελληνικές αρχές να αναπτύξουν περαιτέρω και να διευρύνουν τον κατάλογο των μεταρρυθμιστικών μέτρων, με βάση τις τρέχουσες ρυθμίσεις”.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (44:47):

Ωραία. [ακατανόητο]

Μάριο Ντράγκι (44:51):

Με τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (44:51):

Θα καταστεί ο κατάλογος των μεταρρυθμιστικών μέτρων βάσει των υφιστάμενων ρυθμίσεων. Αυτό είναι το-

Μάριο Ντράγκι (45:00):

Ναι.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (45:00):

…και που είμασταν.

Μάριο Ντράγκι (45:04):

Ναι.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (45:05):

Εντάξει. Κανένα άλλο σχόλιο από συναδέλφους; Αν όχι, νομίζω ότι, ε, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και θα το δημοσιοποιήσουμε λίγο αργότερα μετά από αυτή τη συνδιάσκεψη. Και, για να δούμε και άλλα θέματα. Νομίζω ότι έχουμε Euro Working Group την Πέμπτη, τακτική συνάντηση την Πέμπτη, μπορούμε να κάνουμε απολογισμό εθνικών διαβουλεύσεων. Μπορεί να μην ολοκληρωθούν όλα μέχρι τότε, αλλά απλώς να αποτιμηθούν και, μάλιστα, να μιλήσουμε για τις περαιτέρω διαδικασίες για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΣ. Και, μπορούν … και, τελικά, να λάβουν την επίσημη απόφαση, μετά τις συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας και φυσικά μετά την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών.

Γερούν Ντάισελμπλουμ (45:57):

Στην επόμενη συνάντησή μας, αυτή είναι στις 9 Μαρτίου, θα κάνουμε και πάλι απολογισμό των εξελίξεων στην Αθήνα και βεβαίως, εν τω μεταξύ, καλώ τα θεσμικά όργανα και τις Ελληνικές αρχές να συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά τους. Ευχαριστώ και πάλι για όλη τη σκληρή δουλειά που έχει γίνει τις τελευταίες δύο μέρες, αλλά και να συνεχίσουν το έργο τους, που θα επιτρέψει την επιτυχή ολοκλήρωση της αναθεώρησης το συντομότερο δυνατό. Εάν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, τότε νομίζω ότι μπορώ να ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συνάντηση και να κλείσω αυτή τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστώ.

Γιάνης Βαρουφάκης (46:35):

Ευχαριστώ.

Τα ηχητικά αρχεία είναι η πρωτότυπη και συνεπώς πιο έγκυρη πηγή. Οι απομαγνητοφωνήσεις και οι μεταφράσεις που τα συνοδεύουν παρέχονται για τη διευκόλυνσή σας. Έγιναν από επαγγελματίες μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια πάνω σ’ ένα ιδιαίτερο υλικό, και γι αυτό συνιστούμε διασταύρωση με τα ηχητικά πριν τη χρήση τους. Επισημάνσεις σας είναι ευπρόσδεκτες και πολύτιμες για τη βελτίωσή τους.

Πιστεύεις κι εσύ ότι οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται για τις αποφάσεις που τους αφορούν; Υπόγραψε κι εσύ το αίτημα για διαφάνεια των θεσμών μας. Και ενισχυσέ μας στο μέτρο των δυνατοτήτων σου.